فهرست مطالب

دامداران ایران - پیاپی 184 (خرداد 1394)
 • پیاپی 184 (خرداد 1394)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سخن سردبیر
  مهندس سعید سلطانی سروستانی صفحه 2
 • دریچه خبر
  صفحه 4
 • بره های ایرانی قربانی بوفالوهای هندی
  صفحه 10
 • گزارشی از هشتمین کنگره آسیایی گاومیش
  دکتر سیدعباس رافت صفحه 13
 • گاو دستوری شیر ارزان نمی دهد
  صفحه 16
 • اهمیت شناخت گاوهای اصیل شیری بر اساس موازین جدید دامپروری و ارزیابی اسپرم گاوهای نر
  رضا پسندیده، مجید پسندیده صفحه 18
 • رکورد گیری صفات مربوط به سلامتی و باروری به منظور کاهش هزینه ها
  حسین جهانگیرزاده، دکتر سیدعباس رافت صفحه 21
 • دانستنی های شیری
  صفحه 24
 • کینتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوار کنندگان
  گردآوری: مهندس میترا مزینانی صفحه 26
 • نقش فائو در زمینه تولیدات دامی
  صفحه 28
 • دامپروری در گوشه کنار دنیا
  صفحه 29
 • استراتژی های تغذیه ای برای گاوهای شیری تحت تنش گرمایی
  محسن صحرایی صفحه 30
 • کشکول
  گردآوری: مهشید ابوالحسنی صفحه 34
 • استانداردهای دامپروری ارگانیک
  دکتر پارمیس زاهدی مقدم صفحه 36
 • آشپزی
  صفحه 39