فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال یکم شماره 1 (پاییز 1393)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1393)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید بصیرت منش، مریم رفیعی وردنجانی صفحه 1
  انقلاب اسلامی ایران برخلاف سایر انقلاب ها با مشارکت اکثر قریب به اتفاق همه اقشار جامعه به وقوع پیوست. در این انقلاب، مردم همه ی مناطق و شهرهای کشور سهیم بودند. یکی از ابعادی که می تواند به روشن تر شدن مباحث و تحلیل های انقلاب کمک کند، بررسی تحولاتی است که در شهرها و روستاها به وقوع پیوسته است.
  پژوهش حاضر برآن است تا نحوه گسترش باورها و اعتقادت اسلامی و انقلابی در شهر بروجن و حوادث و رخدادهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی را در این شهر کوچک مورد توجه قرار دهد. در این خصوص پس از توصیف تحولات اداری و اجتماعی شهر در دو دهه 40 و 50 ش، با استفاده از روش کتابخانه ای (اسناد، کتاب، روزنامه) و مصاحبه های متعدد، سیر حوادث و رخدادهای انقلاب در سال 1357 و نقش اقشار گوناگون در تحولات انقلابی در این شهر بررسی شده است.
  براساس یافته های این پژوهش، بافت مذهبی شهر و مسافرت تعدادی از روحانیون متعهد از قم و دیگر نقاط به این منطقه و سخنرانی های روشنگرانه آنان موجب آشنایی مردم بروجن با جریان کلی انقلاب شد. در داخل شهر فعالیت های فرهنگی نهادهای مردمی مانند «کانون جوانان اسلامی» در آموزش و تربیت نیروهای آگاه و ایجاد فضای انقلابی در بروجن موثر بودند. در ابراز مخالفت ها و اعتراضات مردم شهر بروجن در سال 1357، نقش فرهنگیان (معلمان و دانش آموزان) جالب توجه است. مردم این شهر افزون بر نارضایتی منطقه ای، تحت تاثیر جریان و حوادث دیگر شهر ها (مانند اصفهان) به سیل عظیم انقلاب پیوستند.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، بروجن، کانون جوانان اسلامی، معلمان و دانش آموزان
 • محسن بهشتی سرشت، لیلا حیدری باطنی صفحه 41
  یکی از سازمان های سیاسی و مخفی دوران پهلوی با رویکرد مذهبی، سازمان مجاهدین خلق بود که در سال 1344 تشکیل شد. اعضای اصلی این سازمان، جوانان مسلمانی بودند که هدفشان مبارزه علیه حکومت با طرد هرگونه خط مشی مسالمت آمیز و اتخاذ روش مسلحانه بود. بنیان گذاران آن محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک بین بودند. بر اثر ضربه ای که در سال 1350 از طرف ساواک به سازمان وارد شد، رهبران اصلی آن اعدام شدند و با نفوذ افراد مارکسیست در کادر رهبری، آنان به این جمع بندی رسیدند که دین اسلام جواب گوی اهداف سازمان برای عملیات چریکی و مسلحانه نیست. آنان با اذعان به اینکه مارکسیسم می تواند جایگزین ایدئولوژی اسلامی شود از اسلام به سمت مارکسیسم تغییر ایدئولوژی دادند و دچار انشعاب فکری شدند.
  در پی این اتفاق افراد مذهبی، مانند سید مجید شریف واقفی از گروه مارکسیستی جدا شدند و به شیوه های گوناگون با سازمان مخالفت کردند. در پی به شهادت رسیدن شریف واقفی به دست بخش مارکسیستی، شاخه مذهبی رسما از سازمان جدا شد.
  اکنون پرسش علمی پژوهش این است، با توجه به انشعاب در سازمان جناح مذهبی سازمان چه عملکردی از خود نشان داد؟ به چند جریان تقسیم شد و هرکدام از این گروه ها چه تفکری را برگزید و چه نقشی در انقلاب ایفا کرد.
  پژوهش پیش رو با استفاده از روش مصاحبه ای، کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی- تحلیلی به ابهامات مقاله پاسخ خواهد داد. ازاین رو، فرضیه پژوهش این است، گروه های مذهبی سازمان مجاهدین خلق پس از انشعاب ایدئولوژیکی در سال 1354 هرکدام با تفکرات خاص خود در راه پیشبرد انقلاب کوشیدند، برخی از این گروه ها (مهدویون- فریاد خلق- هسته های مذهبی- میثمی و امت واحده) با الهام از آراو اندیشه های امام خمینی و دکتر شریعتی برای پیوستن به انقلاب به رهبری امام به راه خود ادامه دادند و برخی دیگر (گروه رجوی) با تفکر برتری جویی و اصل پیشتازی، خود را صاحب اصلی انقلاب برشمردند و به مبارزه با انقلاب پرداختند.
  کلیدواژگان: سازمان مجاهدین خلق، ایدئولوژی، جناح مذهبی، انشعاب، مارکسیسم
 • حسن حضرتی، مینا آونج صفحه 71
  اعتبارنامه سندی است که به موجب آن پیروزی نامزدی در انتخابات به رسمیت شناخته می شود و به مرکز اعلان می گردد. نمایندگان مجلس اول شورای ملی، فاقد اعتبارنامه بودند. نخستین اعتبارنامه در مجلس دوم شورا برای نمایندگان صادر شد. اعتبارنامه ها دوره به دوره تغییرات شکلی و محتوایی فراوانی به خود دیدند. در دوره های نخست مجلس شورای ملی این اعتبارنامه ها از حیث شکل و محتوا از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی کردند. با مرور زمان و نزدیک شدن به دوره های پایانی مجلس شورای ملی، نظم و پیوستگی خاصی در آن ها دیده می شود. اما به طور کلی در همه اعتبارنامه ها هیئت نظارت بر انتخابات به همراه مرجعی دولتی به معرفی نماینده مربوط به حوزه خود پرداخته اند و انتخابات را موافق با قوانین و مقررات انتخابات اعلام نمودند. در پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و با تکیه بر اسناد موجود که همان اعتبارنامه ها هستند، به بررسی تحولات و تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه های بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی پرداخته می شود و مندرجات و محتوای آن ها با یکدیگر مقایسه می گردد.
  کلیدواژگان: اعتبارنامه، مجلس شورای ملی، تغییرات، شکل، محتوا، بررسی سندشناختی
 • علیرضا ملایی توانی، فریده باوریان صفحه 89
  در تاریخ مبارزات مردم ایران، که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید احزاب و گروه های متعدد، دخالت داشته اند، اما نقش آفرینی آنان در بطن حوادث منتهی به پیروزی انقلاب یکسان نبوده است. بلکه هر یک، استراتژی مبارزاتی خاصی را دنبال کرده اند. در این راستا جبهه ملی جریانی بود که به شیوه مبارزه پارلمانی علیه رژیم گرایش داشت، اما در چند ماهه منتهی به پیروزی انقلاب به تغییر رفتار در روند مبارزاتی خویش روی آورد. با توجه به این امر، این مقاله درصدد است تا ضمن ارزیابی عملکرد جبهه ملی در اوج تحولات انقلابی به این پرسش پاسخ دهد؛که چرا جبهه ملی به رغم روند مبارزاتی خویش به همراهی با انقلابیون مذهبی به رهبری امام خمینی پرداخت؟ نگارندگان بر این باوراند که جبهه ملی از یک سو، با آگاهی از ناکارآمدی رویکرد مبارزاتی خویش در فضای تازه و ازسوی دیگر، با توجه به سازش ناپذیری رهبری نهضت در مخالفت با حکومت پهلوی و براندازی آن، به همگامی با انقلابیون مذهبی پرداخت اما در این مسیر تنها به نقشی حاشیه ای اکتفا کرد و نتوانست نقش قابل توجهی ایفا کند.
  کلیدواژگان: جبهه ملی، امام خمینی، مبارزه پارلمانی، انقلاب اسلامی
 • نرگس نیکخواه قمصری صفحه 113
  کیفیت و کمیت مشارکت زنان در رویدادهای سرنوشت ساز تاریخی، از جمله انقلاب ها یکسان نبوده و بنا بر شرایط و موقعیت اجتماعی- فرهنگی جامعه اشکال گوناگونی به خود گرفته است؛ ولی به نوبه خود مقوله جنسیت را به کانون تصمیم گیری ها و منازعات سیاسی وارد کرده است.
  انقلاب اسلامی که مهم ترین رخداد موثر بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی ملت ایران است نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ چراکه فقط پس از گذشت 15 سال از اعطای حق رای به زنان در قالب برنامه اصلاحی انقلاب سفید، محمدرضا پهلوی که به شدت ناخرسندی و اعتراض علما را به بازتعریف نقش های زنانه توسط حکومت برانگیخته بود، مشارکت گسترده زنان آن هم با سیمایی متفاوت از الگوهای پذیرفته شده زن سنتی یا مدرن در مبارزات انقلابی تا آنجا توجه ناظران خارجی را برانگیخت که آن را انقلاب چادرها نامیدند.
  با وجود این، چرایی و چگونگی این مشارکت، از جمله عرصه های مغفول مانده در میان علایق نظری و پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی به شمار می رود؛ ازاین رو، این مقاله برآن است تا با تمرکز بر متون رسمی تولیدشده توسط الیت سیاسی و مطبوعاتی ایران در گستره زمانی سال های 1342 تا 1357 و با استفاده از روش تحلیل گفتمان نشان دهد که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه در دو دهه پیش از انقلاب اسلامی در پرتو ظرفیت نظام زبانی و مناسبات قدرت و مقاومت مندرج در آن درون بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ساخته شده و مرزهای مالوف و تعیین کننده هویت های زنانه/ مردانه را درنوردید. بدین منظور بستری تاریخی را به تصویر خواهد کشید که درون آن مدلول زنانه/ مردانه به تدریج از جایگاه چندین هزارساله خود بیرون آمده و در پیوند با دال های کانونی گفتارهای رقیب حاضر در متن منازعه سیاسی شامل گفتار رسمی حکومت، روحانیت سنتی و نواندیشی دینی و انقلابی، معنا و ساختاری تازه یافته است.
  کلیدواژگان: گفتمان، جنسیت، انقلاب اسلامی، انقلاب سفید
 • عباس هاشمی، حمید مهرآذر صفحه 155
  با پیروزی جنبش مشروطه خواهی، دوران جدیدی در حوزه اندیشه سیاسی در ایران آغاز گردید. این حادثه تاریخی، تنها وقوع تحول در صحنه مناسبات سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه از همان آغاز دارای عناصر مفهومی نوآیینی بود که به ضرورت واکنش دو گروه از علما و فقهای دینی را در موافقت یا مخالفت با آن برانگیخت. در این میان، شیخ فضل الله نوری که در ابتدای جنبش با آن همراهی می کرد، در ادامه مسیر به مخالفت با آن برخاست. این مقاله درصدد آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دلایل مخالفت شیخ نوری با مشروطه چه بود و او با اتکا به چه مبنایی رای به حرمت مشروطه داد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که مخالفت شیخ نوری با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که به زعم وی مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود. اما ادامه مسیر و روشن شدن اختلافات در وظایف تقنینی مجلس شورا و میزان دخالت یا نظارت فقها در امر قانون گذاری و مباحثی چون نمایندگی، مساوات و حریت شیخ را به این نتیجه رساند که این اساس جدید با مبانی نظری و شرعی وی نسبتی ندارد و در این میان قرائت شرعی مشروطه خواهان دینی نیز نتوانست بر مخالفت های مبنایی وی فائق آید.
  کلیدواژگان: مشروطه، حوزه نظر، قانون گذاری، مجلس شورا، مساوات، حریت
|
 • Hamid Basiratmanesh, Maryam Rafiei Vardanjani Page 1
  Unlike all other revolutions of the type, Islamic Revolution of Iran took place with the participation of all walks of life. All people from all regions and cities had their contributions to this revolution. A review of the developments in the cities and villages can help elucidation of discussions and analyses on revolution. This research paper intends to review the way of the formation and expansion of Islamic and revolutionary beliefs and ideals in Borujen, as well as the incidents and events that led to the victory of Islamic Revolution in this small city. In this connection, following an explanation of the administrative and social developments in 60s and 70s in this city, the paper uses library method (documents, books, newspapers) and various interviews to survey the 1979 Islamic Revolution developments and the role of people from various walks of life in revolutionarydevelopments in this city. Based on the findings, the religious texture of the city, coupled with the migration and travels by a number of committed clergies from Qom and from other regions to this city, as well as their enlightening speeches brought about familiarity of people with the nature of the Islamic Revolution. As inside the city, the cultural activities of popular institutions such as “Center of Muslim Youths” were influential in education, training and upbringing of the wakeful revolutionary forces and in creation of a revolutionary atmosphere in Borujen. The role of the teachers and students in expressing opposition to the regime and in staging demonstrations in 1979 in this city is worthy of attention. In addition to the regional unrest, the people of this city poured onto the streets under the influence of the developments in other cities (such as Isfahan).
  Keywords: Islamic Revolution, Borujen, Imam Khomeini, Center of Muslim Youths, teachers, students
 • Mohsen Beheshti Seresht, Leyla Heidari Bateni Page 41
  Mojahedin Khalq Organization (MKO) was one of the political and secret organizations established in 1965 with a religious approach in Pahlavi reign. The founding members were from among Muslim youth with an ideal to fight the government. They resorted to armed conflict and rejected any peaceful strategy. The key founders of MKO were Mohammad Hanifnejad, Saeed Mohsen and Abdolreza Nikbin. Upon a shock the Organization of Intelligence and National Security (SAVAK) imposed on the MKO, the chief members were executed in 1971. Upon the membership of Marxists in the leadership team of MKO, they came to the conclusion that Islam is unable to meet the demands of the organization for armed and guerilla operations. They introduced Marxism as a substitute for Islamic ideology. The change in ideology, therefore, from Islam to Marxism was theintellectual schism in their organization. Upon this schism, religious members like Seyed Majid Vaqefi left the Marxist group and expressed their opposition to MKO in various ways and means. After the assassination of Sharif Vaqefi by the Marxists, the religious wing officially branchedoff. Here is the scientific question of this paper: What was the reaction of the religious wing of MKO to the schism in the organization? What were the fractions, their thinking and beliefs, and their role in the Islamic Revolution? Using interviews, library sources and documents, this study intends to provide responses to the above questions with a descriptive-analytical method. Therefore, the paper hypothesizes that following 1975 schism, the religious groups within MKO worked for the victory of Islamic Revolution each with their own thinking and belief. Some of these groups namely Mahdaviun, Faryad-e Khalq (The Call of the Nation), Hastehay-e Mazhabi (Central Religious Bodies), Meysami and Ummat-e Vahedeh (United Umma) inspired by Imam Khomeini and Dr. Ali Shariati’s opinions and thoughts joined the true revolutionary forces under the leadership of Imam Khomeini and some others like Rajavi Group opposed the revolution and considered themselves the real owners of revolution with the idea of leadership contest and the vanguard principle.
  Keywords: Mojahedin Khalq Organization, MKO, ideology, religious wing, schism, Marxism
 • Hassan Hazrati, Mina Avanj Page 71
  Credential is a document according to which the victory of a candidate in the elections is officially recognized and announced to the center. The MPs of the First Parliament or the National Assembly did not have the credentials. The first credentials were issued for the MPs in the Second National Assembly. The credentials were changed in form and content from tenure to tenure. In the earlyrounds of the National Assembly the credentials did not follow any rule or law in form and content. With the lapse of time and in the closing years of the National Assembly, the credentials became orderly and consistent. However, generally speaking, in all credentials the Board to Supervise Elections along with a state authority have introduced the MP belonging to their constituency and approved the elections’ conformity to the election rules and regulations. This paper intends toreview the changes in form and content of the credentials issued during the past 24 rounds of the Islamic Consultative Assembly (Iranian Parliament) and compare and contrast these credentials in a descriptive way based on the documents, i.e. credentials.
  Keywords: credentials, Islamic Consultative Assembly, changes, form, content, documentalogical survey
 • Alireza Mollaei Tavani, Farideh Bavarian Page 89
  Various political parties and groups were involved in the history of the struggles of Iranian people that led to the victory of Islamic Revolution. But their roleplaying in the events that resulted in the culmination of the Islamic Revolution was not identical. Each of them followed a certain struggling strategy. In this connection, the National Front tended more to parliamentary fight against the tyrant regime, but a few months before the victory of the Islamic Revolution they changed behavior in their fight. Considering this change of strategy, the current paper intends to evaluate the performance of the National Front in the heat of the revolutionary developments and respond to the question of why despite their own combat strategy they joined the religious revolutionaries under the leadership of Imam Khomeini. The authors are of the opinion that the National Front preferred a marginal role in the developments due to their understanding of the inefficiency of their combat approach in the new atmosphere on one hand, and the irreconcilability of the leadership of the Islamic movement on the other hand. These two factors made them fail in playing an outstanding role in revolutionary developments.
  Keywords: National Front, Imam Khomeini, parliamentary fight, Islamic Revolution
 • Narges Nikkhah Qamsari Page 113
  The quality and quantity of women’s participation in decisive and historic events, such as the revolutions, has not been identical. It has taken different forms depending upon the social and cultural conditions and situations. At the same time, women’s participation has brought gender type into the political conflicts and decision-making process.The Islamic Revolution, that is the most important event determining the political and social fate of the Iranian nation, is no exception to this rule. This is because only 15 years after granting women the right to vote in the context of the reformation plan of White Revolution, Mohammad Reza Pahlavi experie nced the ire and objection of the Ulema upon redefinition of the women’s roles by his government. Massive participation of the women in revolutionary developments with an imagequite different from the commonly accepted traditional or modern model of women in Iran attracted the attention of the foreign observers so that they termed it the“revolution of chadors”. The whys and wherefores behind contribution of women in revolutionarydevelopments are among the less attended areas in the theoretical and research studies on history of the Islamic Revolution. Therefore, this paper intends to show how gender, as a discourse construction, has managed to emerge high within two decades before the victory of Islamic Revolution in the light of linguistic capacities, power concepts and implied resistance, amidst political and social incidents and the usual determining frontiers of man/woman identity factors. To do this based on a discourse analysis method, this paper has focused on official documents produced by political elite and Iranian press in between the years 1963-1978. To that end, wewill picture a historical platform in which the signified man/woman emerges gradually from thousands of years old status to find a new meaning and structure in connection with central signifiers of current rivals’ discourse amidst political clashes including official discourse of the government, traditional clericalism, religious and revolutionary intellectualism.
  Keywords: discourse, gender, Islamic Revolution, White Revolution
 • Abbas Hashemi, Hamid Mehr Azar Page 155
  The victory of Constitutional Movement marks a new age in the history of political thought in Iran. This historic event was not merely the breakout of developments in political and social scene, rather, it contained innovated conceptual elements from the beginning that upon necessity instigated reactions by two groups of ulema and religious jurists in agreement or disagreement with it. Sheikh Fazlollah Nouri was one of the religious jurists who supported the movement in the beginning but later changed his mind and rose in opposition of the Constitutional Movement.This paper intends to answer the key question of: What was behind Sheikh Fazlollah Nouri’s opposition to the Constitutional Movement, and on what basis did he rule on the illegitimacy of the movement? This paper hypothesizes that his opposition to the Constitutional Movement was not in defense of tyranny, but in defense of the authority of Sharia or religious law, that he thought had been neglected. On this basis, he had insisted on enforcement of religious law from the beginning due to his strong belief in Sharia and the fundamentals of Islamic jurisprudence as well as hissystem of religious traditions. He thought the Islamic law was to be enforced after the victory of Constitutional Movement. However, with the advancement of the movement and with the surfacing of the differences in the legislative duties and responsibilities of the Consultative Assembly, and the degree of the interference in or supervision of the jurists on legislation and in such issues as representation of constituencies, equality and freedom, led the Sheikh come to the conclusion that the new foundation had nothing in common with his theoretical and religious fundamentals. In the meantime, the canonical interpretation of the religious constitutionalists could not overcome his fundamental opposition to the movement.
  Keywords: Constitutional Movement, theories, legislation, Consultative Assembly, equality, freedom