فهرست مطالب

نجوم - سال دهم شماره 8 (پیاپی 114، تیر و مرداد 1380)
 • سال دهم شماره 8 (پیاپی 114، تیر و مرداد 1380)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/05/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نامه ها
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • گریز از زمین
  تام زیگفرید صفحه 10
 • آفریقا، شکوه طبیعت، تاریکی نیمروز
  باک امین تفرشی صفحه 14
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی، فریبا پابروند ثابت صفحه 18
 • کارگاه آموزشی و رصدی رویت هلال ماه / گزارش از مهدی دانشیار، حسن سلطانی، محمدرضا صیاد و محسن قاضی میرسعید
  صفحه 23
 • تلسکوپ های فضایی نسل جدید، پیشگویی گذشته
  مارسیا بارتوسیاک صفحه 24
 • گرد این گوی زمین
  جیمز ترفیل صفحه 28
 • دستگاهی برای تارش آینه تلسکوپ
  محمدرضا عماد مستوفی صفحه 33
 • نجوم در اینترنت
  شادی حامدی آزاد صفحه 34
 • صفحه شما / زیر نظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 35
 • آسمان مرزهای دور / زیرنظر اشین زاکاریان
  صفحه 39