فهرست مطالب

نظام دامپزشکی - سال چهاردهم شماره 11 (پیاپی 93، بهمن و اسفند 1393)

ماهنامه نظام دامپزشکی
سال چهاردهم شماره 11 (پیاپی 93، بهمن و اسفند 1393)

 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
  محمدرضا صفری صفحه 2
 • مقاله بازآموزی
 • نوپدیدی گونه های بروسلا
  اسماعیل ذوقی صفحه 3
 • نوپدیدی گونه های بروسلا / آزمون غیر حضوری دارای امتیاز بازآموزی
  صفحه 24
 • اخبار سازمان
  صفحه 26
 • برگزاری سومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام بزرگ (ایکلاپ 2015)
  صفحه 30
 • مقالات
 • نوروز در دوران اسلامی
  حسن تاج بخش صفحه 43
 • مصاحبه
 • بهداشت گوشت ماهی در تعطیلات نوروزی / مصاحبه با دکتر آراسب دباغ مقدم
  صفحه 44
 • بهداشت و ایمنی آجیل در تعطیلات نوروزی / مصاحبه با دکتر آراسب دباغ مقدم
  صفحه 47