فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (بهار و تابستان 1394)
 • وی ژه نامه معارف اسلامی
 • تاریخ انتشار: 1394/05/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد نادری عفیف* صفحه 1
  در این مقاله موضوعاتی از قبیل بهداشت روان، سلامت روح در پرتو پایبندی به آموزه های دینی، بهداشت عقل و عوامل تباهی عقل، بهداشت دل و عوامل بهداشت و سلامت دل، بیماری ها و اختلالات روحی و روانی، علل و عوامل بیماری های روحی و روانی و عوامل پیشگیری از این نوع بیماری ها و چگونگی درمان آن ها بر اساس آموزه های دینی و سیره معصومان موردبحث و برسی قرارگرفته و روشن شده است که در قرآن و حدیث در ارتباط با مباحث بهداشت روانی آموزه هایی بسیار اثرگذار وجود دارد که آگاهی از آن ها و توجه به آن ها نقش بسیار زیادی در سالم سازی روان فرد و جامعه دارد.
  کلیدواژگان: بهداشت، سلامت، بیماری، روان، قرآن و حدیث
 • رحمت الله عبدالله زاده آرانی، سمیه خاری آرانی* صفحه 29
  تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر از تفاسیر روایی قرن هشتم است. زمینه ها و بسترهای شکل گیری این تفسیر از یک سو و روش های تفسیری مفسر از سوی دیگر به این تفسیر ویژگی های ممتازی بخشیده که آن را شایسته ی تتبع قرار می دهد. به ویژه زمانی که آن را در ترازوی سنجش با تفسیری چون تفسیر صافی فیض کاشانی قرار دهیم که بر اساس رویکرد حدیثی علمای شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم سامان یافته است که نگارنده را بر آن داشت تا سوالاتی را بررسی کند و پاسخ دهد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که: فیض و ابن کثیر در تفسیرشان دارای چه رویکردی در اسرائیلیات هستند؟.
  در پاسخ به سوال نیز به این نتیجه دست می یابیم که: هر دو مفسر نسبت به اسرائیلیات رویکردی نقادانه دارند، اما مبانی و روش هر یک در نقد اسرائیلیات متفاوت از دیگری است.
  کلیدواژگان: تفسیرالقرآن العظیم، تفسیر الصافی، روش تفسیری، تفسیر روایی، اسرائیلیات
 • قدرت الله نیازی* صفحه 43
  رشد جزایی به معنای تشخیص حسن و قبح اعمال، در امر قضا، اهمیت فراوانی دارد زیرا چنانچه لزوم احراز آن ثابت شود فرد مجرم فاقد رشد، مجازات نمی گردد یا مجازات آن تخفیف پیدا می کند.
  این موضوع در منابع فقهی به صورت صریح مطرح نشده است و در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای احکام فقهی تدوین شده نیز موردتوجه قرار نگرفته است؛ لذا برخی از حقوقدانان معاصر معتقد ند لازم است در قانون مذکور به ویژه ماده ی 49 آن تجدیدنظر شود.
  نگارنده در این مقاله سعی کرده است با تتبع در متون فقهی و بازخوانی آراء فقهای اسلام و اماره قرار دادن عقل و بلوغ برای رشد جزایی، راه حل مناسبی پیشنهاد نماید.
  کلیدواژگان: رشد، رشد جزایی، بلوغ، کمال عقل، درء
 • نقی غیاثی* صفحه 57
  بیشتر فقی هان شیعه بر اساس یک دسته از روایات، موارد وجوب زکات را در نه مورد منحصر دانسته اند و روایات گسترش دهنده زکات بر غیر اقلام نه گانه را، حمل بر تقیه یا استحباب نموده اند، برخی از فقها تعیین متعلق زکات را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته و این دسته از روایات را حمل بر حکم ولایی نموده اند؛ اما بررسی این دسته از روایات این موضوع را نشان می دهد که حمل آن ها بر تقیه راه حل درستی برای حل تعارض آن ها نیست و هم چنین هیچ گونه شاهدی در خود روایات بر حمل آن ها بر حکم استحبابی وجود ندارد، لسان این دسته از روایات به گونه ای است که با احکام ولایی نیز نمی سازند، لذا جمع مطلوب میان آن ها اقتضا می کند که صدور این دسته از روایات از ائمه(ع) را از باب حق تشریعی بدانیم که از طرف خداوند بر ایشان تفویض شده است، چنانچه چنین حقی بر پیامبر(ص) واگذارشده بود.
  کلیدواژگان: زکات، حکم ولایی، حق تشریع، استحباب، تقیه
 • کرم سیاوشی*، شیرمحمد علی پور عبدلی صفحه 83
  کهن ترین روش تفسیر قرآن، تفسیر روایی است. روایات تفسیری منسوب به امام صادق(ع) بخش قابل توجهی از تفسیر روایی شیعه را تشکیل می دهد. در این پژوهش محتوای روایات تفسیری این امام همام، در ذیل آیات و سور جزء27 قرآن کریم در قالب پنج دسته ارائه گردیده است. با توجه به تشتت و ضعف و سستی ای که در بخش قابل توجهی از روایات تفسیری به صورت عموم وجود دارد در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا، نقد سندی و بر اساس معیارهای شناخت روایات صحیح، عدم تناسب و سست بودن مفهوم تعدادی از این روایات روشن گردیده و به تبع انتساب آن ها به امام صادق(ع) موردتردید قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: تفسیر روایی، نقد تفسیر روایی، روایات امام صادق(ع)، تفاسیر روایی
 • احمد رضوانی مفرد* صفحه 107
  مهاجرت جمعی از علمای شیعه به ایران یکی از پیامدهای مهم تشکیل حکومت صفویه در ایران به شمار می رود. در پی دعوت دولت صفویه که با توجه به بنیاد مذهبی نوپای خویش، فقدان منابع فقهی شیعه و نبود علمایی که بتوانند این دولت را در مواجهه با مشکلات ناشی از رسمیت یافتن تشیع یاری دهند صورت گرفت. گروهی از فقهای جبل عامل به دنبال این فرصت و باانگیزه ادامه فعالیت های علمی خود راهی ایران شدند. حضور این علما در ایران منشا آثاری بود که در این مقاله سعی می شود نقش علمای برجسته مهاجر در تثبیت حکومت صفوی و گسترش مذهب تشیع موردبررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: علمای جبل عامل، صفویه، تشیع
 • محمدرضا فریدونی*، سید مهرداد موسویان صفحه 125
  امروزه در هنر داستان خوانی، فنون نوینی به کار گرفته می شود که در بازبینی دقیق آیات قرآن کریم در ساحت قصه و داستان، همین فنون در بالاترین سطح آن تجلی یافته است.
  شایسته ی توجه است، در آن عصری که غلبه اوهام بر فرهنگ آن سامان سیطره داشته و داستان خوانی صرف نظر از محتوای آن در قالبی بسیار ساده و سنتی به اجرا درمی آمده، حق تعالی در نزول آیات قرآن نه تنها به بیان قصه اکتفا نکرده، بلکه قصه را با همراهی سبک روایت به نحوی درهم تنیده که برخلاف شیوه های سنتی داستان خوانی آن زمان و حتی عصر حاضر چنین فنونی در آیات قرآن تجلی نموده است.
  در این مقاله گوشه ای از ویژگی های ممتاز سبک قرآن کریم در حوزه ی قصه و داستان تبیین گردیده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، قصه، فنون نوین قصه خوانی، واگویه، بیان مجدد
|
 • Ahmad Naderi Afif* Page 1
  In this article، using Quran teachings and Hadis (based on Thaghalayin) and deep examining in the Quran teachings and using unique truth of religious leaders in mental health، first we determine the meaning of mental health from scholars point of view and then from scientific and religious views. Westudy topics like mental health purposes، physical health، spiritual health considering religious teachings، mental health، spiritual disorders، causes of spiritual disease like jealous، suspicion and mental health approaches regarding Quran and Itrat in respect of cognitive، belief and practical dimensions. Besides، predictive factors and the care of these dissonances are discussed based on religious teachings and procedure (Sirah) of innocentImams. Finally a conclusion has drawn from these discussions.
  Keywords: hygiene, health, disease, mental, Quran, Itrat
 • Rahmatollah Abdollah Zadeh Arani, Somaye Khari Arani* Page 29
  Tafsir Al-Quran Al-Azim by Ibn Kathir is one of the narrative interpretations of 8 th century forming aspects and bases of this interpretation in one hand، and on the other hand interpretive methods of the exegetist has given superior features to this interpretation and make it saitable to research. especially when we compare it whit interpretations such as Safi Feyz-e Kashanis، whit is on the basis of thelogians sayings orientation in eleventh and twelvth centuries caused the writer to consider Which orientation have Feyz-e Kashani and Ibn Kathir used in Israelites. In respond to the question we come to this conclusion that both interpreters (Ibn Kathir and Feyz-e Kashani) have critical orientation upon Israelites، but their method and foundetions are different from each other.
  Keywords: Tafsir Al Quran Al Azim, Tafsir Al Safi, interpretive method, Israelite, paraphrase
 • Ghodratollah Niazi* Page 43
  Criminal maturity، meaning the recognition of goodness and evilness of deeds، is of utmost importance in judgement because if the need for establishment is proved، the person immature in this regard will not be punished، neither will his/her punishement be mitigated. This has not been clearly stated in the criminal code of the Islamic Republic of Iran which itself has been designed on the basis of Islamic Jurisprudence. Hence، some contemporary lawyers believe that the Act، particlularly its Article No. 49، needs reconsideration. The present author has tried to suggest an appropriate solution by carefully studying juristic texts، rereading the views of Islamic juristprudents، and considering the intellectual maturity needed for a person to be consdered criminally mature.
  Keywords: Growth, Criminal maturity, Maturity, Intellectual perfection, Hindrance
 • Naghi Ghiasy* Page 57
  Most of the shia jurisprudents on basis of narratives group، restricted the objectives of poor-rate to nine object and the narratives that expand another objects to poor- rate object attributed this to religious recommendition. some jurisprudents say that the right of appointment of poor-rate belonging is for islamic governor and attributed this narratives to governer authority. But studying show that attribut of this narratives to dissimulation is not accurate sloution for solving the confliction between this narratives and there is no witness in this narratives to attributed them to recommendition verdict. the tongue of this narratives is on basis that can not compound with authority verdict، thus pleasant addition between them demand that the issuing of this narratives from IMAM knows on field of legislation right in front of GOD turn over them such as the right for holly propht is maked over.
  Keywords: poor, rate, authority verdict, legislation right, religious recommendition, dissimulation
 • Dr.Karam Siyavoshi*, Shirmohammad Alipoore Abdoli Page 83
  The oldest method of holy Quran interpretation is narrative interpretation. Imam sadeq''s traditions (ahadith) encompasses a very significant of shiism. In this study، following verses of part 27 of holy Quran، the interpretative traditions of this great Imam in five categoris has been presented. Due to the lack of unity and weakness in a substantial part of interpretive accounts are generally In this study، using content analysis، document review and correct according to the traditions of knowledge، lack of fitness and frailty of the narrative is clear And consequently attributed to Imam Sadiq (as) has been questioned.
  Keywords: narrative interpretation, Critical of narrative interpretation, Imam Sadiq (as) traditions, The books of narrative interpretation
 • Ahmad Rezvani Mofrad Page 107
  The emigration of a group of Shiite jurists to Iran is one of the important consequences of establishment of the Safavid government. The emigration took place as a result of Safavid government invitation because of its religious foundation، a lack of Shiite judicial sources and absence of jurists who could assist the government throughout difficulties arising from recognizing Shiism. Therefore a group of Jabal Ameli jurists following this opportunity and with the motive of extending their judicial studies came to Iran. The present article intends to study the role outstanding jurists played in stabilizing Safavid government and expanding Shiism as a few examples of their presence in Iran.
  Keywords: Jebel Amel Scholars, safavid, shiism
 • Mohammadreza Fereydooni*, Ma. Mehrdad Musavian Page 125
  Today، the art of reading a story، novel techniques are employed in a careful review of the verses of the Holy Quran stories at its highest level manifestations of the same techniques. Worthy of note، in an era dominated culture has overcome illusions and reading the story، regardless of its content in the most simple and traditional implements fitted، God ''s revelation not only to the expression of the story content، the story of the company the narrative style is so intertwined that unlike traditional reading story time and even contemporary audience for such techniques is presented. In this paper the corner of the distinctive features of the style of the Quran has been explained in terms of stories.
  Keywords: Quran, story, modern technique of storytelling, reflection, restatement