فهرست مطالب

ماهنامه معرفت
سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 210، خرداد 1394)

 • فلسفه اخلاق
 • تاریخ انتشار: 1394/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آیت الله علامه محمدتقی مصباح صفحه 5
  متن حاضر شرحی است بر صفات و ویژگی های شیعیان واقعی از نگاه حضرات معصومین علیهم السلام. به راستی چه معیار و ملاکی برای شناخت مومنان واقعی و دروغین وجود دارد. این گونه نیست که هرکس به خداوند اعتقاد دارد، مومن باشد و یا به سبب دوستی امیرمومنان علی علیه السلام؛ انسان شیعه آن حضرت محسوب نمی شود. گاهی می پنداریم که شیعه واقعی هستیم، اما با وارسی شیعیان واقعی در روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام اثری از شیعیان واقعی در خود نمی یابیم. شیطان نیز از همین طریق انسان را فریب می دهد تا ما را سعادتمند و نیک فرجام قلمداد کند. اجمالا، شیعیان واقعی به نماز اول وقت پایبندند، مقید به حفظ اسرار اهل بیت علیهم السلام هستند و با برادران دینی مواسات نموده، نسبت به آنان نیکی می کنند.
  کلیدواژگان: شیعیان، اهل بیت علیهم السلام، مواسات و احساس
 • سیدجعفر موسوی گیلانی، محمدرسول روزبه صفحه 13
  دین اسلام درختی است که ریشه هایش در توحید فرو رفته است و اخلاق میوه این درخت تنومند است. بنابراین، در دین اسلام اخلاق جنبه دینی پیدا کرده است. اخلاق اسلامی به لحاظ گستردگی، هم به پرسش های بنیادین اخلاق پاسخ می دهد و هم انسان کامل و مطلوب را در حوزه صفات نفسانی و الگوهای رفتاری می نمایاند و هم راه کارهای عملی را برای رسیدن به انسان کامل و عالی ترین مقامات معنوی نشان می دهد. پژوهش حاضر تلاشی هرچند اندک در حوزه مباحث نظری از مباحث اخلاق اسلامی است، و ما در این مقاله برای تبیین ساختاری، ابتدا تلاش کردیم دیدگاه هنجاری اخلاق اسلامی را بیان کنیم و سپس مبانی نظری آن را برشمرده و تبیین نماییم.
  کلیدواژگان: نظام اخلاقی، دیدگاه هنجاری، کمال اخلاقی، فضیلت مداری، غایت گرایی
 • عباس گرایی صفحه 31
  یکی از پرسش های اساسی درباره گزاره های اخلاقی این است که آیا گزاره های اخلاقی بیان کننده واقعیتی عینی هستند و از وجود رابطه ای واقعی گزارش می دهند یا این گزاره ها سرچشمه ای واقعی ندارند و صرف نظر از دستور و توصیه، احساس و سلیقه، و توافق و قرارداد از واقعیتی سخن نمی گویند؟ واقع گرایان قایل به سرچشمه ای واقعی برای احکام اخلاقی هستند و غیرواقع گرایان چنین سرچشمه ای را نمی پذیرند. یکی از پیامدهای این بحث قائل شدن به مطلق بودن احکام اخلاقی در صورت واقع گرا بودن یا نسبیت در اخلاق در صورت غیرواقع گرا بودن است. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهیم که علامه طباطبائی با قایل شدن به سرچشمه ای واقعی برای احکام اخلاقی، فیلسوفی واقع گرا و اطلاق گرای اخلاقی است.
  کلیدواژگان: مفاهیم اخلاقی، گزاره های اخلاقی، واقع گرایی اخلاقی، غیرواقع گرایی اخلاقی، مطلق گرایی اخلاقی، نسبی گرایی اخلاقی
 • تقی محدر صفحه 47
  بحث واقع گرایی و غیرواقع گرایی از محوری ترین مباحث فلسفه اخلاق است که بر اساس آن می توان مکاتب مختلف اخلاقی را از جهت نقطه اختلاف اصلی شان دسته بندی کرد. در این مقاله سعی بر آن است که نسبت دیدگاه اخلاقی علامه طباطبائی با واقع گرایی اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا میان اعتباری دانستن مفاهیم اخلاقی و غیرواقع گرایی اخلاق ملازمه ای وجود؟ اگر ملازمه ای میان این دو نیست، واقع گرایی اخلاقی چگونه بر اساس نظریه ادراکات اعتباری تبیین می شود؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که طبق نظریه اعتباریات، باید و نبایدها انشاء محض نیستند، بلکه انشاء مبتنی بر واقعیت هستند و به لحاظ همان واقعیت ها قابل تحقیق و بررسی می باشند و از این طریق می شود بر آنها حتی برهان هم اقامه کرد.
  کلیدواژگان: واقع گرایی، علامه طباطبائی، ادراکات اعتباری، باید و نباید اخلاقی
 • رحیم دهقان سیمکانی صفحه 61
  بررسی هم سخنی ها و شباهت های دو جریان فکری اموی و ماکیاولی در حوزه اخلاق و سیاست، مسئله اصلی این پژوهش است. هدف عمده از بررسی این موضوع، اثبات این مطلب است که اصول سیاست اموی، ارتباطی با سیاست اصیل اسلامی نداشته و بسان سیاست ماکیاولیستی، مخالف رهیافت اسلام در حوزه اخلاق و سیاست است. بنی امیه و به طور خاص معاویه، با اتخاذ اصولی همچون ارعاب به وسیله قتل و غارت، وعده و وعیدهای فریبنده، دروغ بستن به صالحان، و ملعبه شمردن اصول اخلاقی، در سیاست مسیری را پیموده اند که بعدها نیکولو ماکیاولی (14691527) آن را تئوریزه کرده است. این مقاله تلاش می کند تا با نظر به جایگاه اخلاق در سیاست در رویکرد ماکیاولیستی، رفتار و رویکرد بنی امیه نسبت به این مسئله را مورد بررسی و نقد قرار دهد. روش مقاله در مراجعه به آراء ماکیاولی و عملکرد بنی امیه، استنادی، و در تبیین محتوا توصیفی تحلیلی خواهد بود.
  کلیدواژگان: ماکیاولیسم، بنی امیه، معاویه، اخلاق، سیاست، حکومت، قدرت
 • افلاطون صادقی صفحه 73
  پیشینه اخلاق مبتنی بر فضیلت به افلاطون و ارسطو برمی گردد. فیلیپافوت مانند آنسکومب، مک اینتایر، و مرداک در احیای فلسفه اخلاق فضیلت محور، در دوران معاصر، تلاش نموده است. فوت درصدد است تا مبنایی واقعی برای فضیلت و اخلاق مبتنی بر فضیلت اثبات نماید؛ امری که چالش نظریات واقع گرایی در فلسفه اخلاق معاصر است. وی، خوب را بخشی از واقعیت می داند و بر معنای عرفی خوب تاکید دارد. به نظر او، خوبی، خصلت ویژه یا کارکرد خاص یک موجود زنده است. مهم ترین مسئله این پژوهش این است که وی تا چه میزان در انجام این امر و رفع چالش ناواقع گرایی موفق است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اخلاق فضیلت فیلیپافوت و معرفی نظریه هنجارسازی طبیعی او می پردازد. حاصل این پردازش این است که هرچند فیلیپافوت به همراه دیگر طرف داران در جلب توجه به رویکرد فضیلت محور در اخلاق موفق بوده، اما او همچنان باید به نقدهایی در این زمینه پاسخ دهد.
  کلیدواژگان: فیلیپافوت، خوبی اخلاقی، خوبی طبیعی، اخلاق فضیلت، هنجارسازی طبیعی
 • حسن محیطی اردکان صفحه 89
  مک اینتایر و پینکافس از مهم ترین احیاگران فضیلت گرایی به شمار می آیند. نظریات این دو فیلسوف علاوه بر آنکه از جهت احیای فضیلت گرایی مهم است، به لحاظ نقد دیدگاه های رقیب نیز حایز اهمیت می باشد. بدون تردید، مقایسه تقاریر مختلف فضیلت گرایی از جمله دو دیدگاه مزبور می تواند در درک عمیق تر مدعا و ادله فضیلت گرایی و نیز گستره آن مفید باشد. در پژوهش حاضر سعی شده تا با مروری بر اندیشه اخلاقی مک اینتایر و پینکافس، به بررسی تطبیقی این دو دیدگاه پرداخته شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مک اینتایر و پینکافس علی رغم اشتراک در نقد دیدگاه های رقیب و نیز ترجیح و تبلیغ فضیلت گرایی، در برخی جهات با هم اختلاف نظر اساسی دارند. از مهم ترین اختلافات مک اینتایر و پینکافس می توان به این موارد اشاره کرد: مک اینتایر ضد لیبرالیسم است و پینکافس لیبرالیست؛ مک اینتایر تحویل گراست و پینکافس ضدتحویل گرا؛ مک اینتایر وحدت گراست و پینکافس کثرت گرا؛ مک اینتایر برخلاف پینکافس بر نقش جامعه به عنوان عامل هویت ساز انسان و تاریخ به عنوان عنصری تعیین کننده در فهم معنای فضیلت اصرار دارد.
  کلیدواژگان: مک اینتایر، پینکافس، فضیلت گرایی، وحدت گرایی، کثرت گرایی، تحویل گرایی
 • محمدحسین رونقی، محمد موسی خانی صفحه 111
  امروزه به کارگیری نظام های هوشمندی کسب و کار به عنوان یک مزیت رقابتی و ابزاری اجتناب ناپذیر برای تصمیم گیری در سازمان ها بدل شده اند. شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی هوشمندی کسب و کار در یک سازمان موجب مدیریت موفق تر و سرمایه گذاری مطمئن تر بر آنها خواهد بود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق کاری در سازمان با سطح بلوغ نظام های هوشمند کسب و کار انجام شده است. پژوهش از نوع علی پیمایشی بوده و در بین کارکنان 37 سازمان از صنایع مختلف، که به طور مشخص سیستم های هوشمندی کسب و کار را به کار گرفته اند، صورت گرفته است. نمونه آماری به صورت تصادفی از مدیران و کارکنان متعلق به جامعه آماری انتخاب شده و شامل 465 نفر می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تست علیت گرانجری و آزمون تجزیه واریانس استفاده شده است. از جمله نتایج پژوهش می توان به وجود رابطه علی یک طرفه و تاثیر رعایت مسائل اخلاقی از قبیل حفظ مالکیت، تعهد، محرمانگی و مسئولیت پذیری بر سطح بلوغ سیستم های هوشمندی کسب و کار اشاره کرد.
  کلیدواژگان: بلوغ سیستم های هوشمندی کسب و کار، اخلاق کاری، تعهد، اعتماد
|
 • Ayatollah Allamah Mohammad Taqi Misbah Page 5
  This article is an exposition of the characteristics of true Shi’as in the eyes of the Infallible Imams (pbuh). What, in fact is the criterion for discerning true believers from false believers? We cannot assume that all those who believe in God are believers, or that due to one’s friendship of Imam Ali's (Commander of the Faithful) one is considered as Shi’a. Sometimes we suppose that we are true Shi’a, but when we make a study about the true Shias as shown in the narrations and conduct of the Prophet's household (pbuh), we find that we are far from being true Shi’a. Here Satan tries to mislead us and shows us the wrong way to success and prosperity. In brief, true Shi’as are those who perform their timely prayers in the appointed time, who are committed to preserving the secrets of the Prophet's household (pbuh) and who feel sympathy for their religious brothers and are beneficent toward them.
  Keywords: the Shia, the Prophet's household (pbuh), feeling sympathy for
 • Sayyed Jafar Musavi Gilani, Mohammad Rasul Ruzbeh Page 13
  Islam is a tree which is rooted in monotheism. Morality is the fruit of this huge tree. Therefore, according to Islam, morality has a religious aspect. Islamic morality covers such a wide range that it not only answers the fundamental moral questions, but also exhibits the perfect and ideal man in relation to psychological characteristics and behavioral patterns and offers the modus operandi for achieving human perfection and highest spiritual stations. This research, which represents a theoretical study of Islamic morality, seeks to offer structural explanation by first explaining the normal viewpoint of Islamic morality and then mentioning and demonstrating its theoretical principles.
  Keywords: moral system, normal viewpoint, moral perfection, virtue centeredness, teleology
 • Abbas Geraei Page 31
  One of the basic questions about ethical propositions is: do ethical propositions represent an objective reality and reveal the existence of real relationship or do they have no real source and they, irrespective of order and recommendation, feeling and taste, agreement and contract, do not talk of reality? Realists believe in the real source of moral principles but non-realists reject the existence of such a source. One of the results obtained from this debate is that realists adopt absolutism of moral principles and non-realists advocate relativism in ethics. This research shows through an analysis-descriptive method that because Allameh Tabatabaei believes in the real source of moral principles, he is considered as a realist philosopher and a moral absolutist.
  Keywords: moral concepts, moral propositions, ethical realism, ethical non, realism, ethical absolutism, ethical relativism
 • Taqi Mohader Page 47
  The question of realism and non-realism is among the most important issues of philosophy of ethic, according to which the different ethical schools can be classified in terms of their major differences. This paper investigates the relationship between Allamah Tabatabaei’s moral views and ethical realism. The main question that arises is: “Is there any correlation between the view of conventionality of ethical concepts and non-realism of ethics?” If there is no correlation between them, how can we explain ethical realism according to the theory of conventional perceptions? Using a descriptive-analysis method, this research concludes that, ought tos and ought not tos, according to conventionality theory, are not pure construction but they are construction based on reality, and it is possible to make s study of the very realities and then present evidence to prove them.
  Keywords: realism, Allamah Tabatabaei, conventional perceptions, ethical ought tos, ought not tos
 • Rahim Dehgan Symkani Page 61
  The main concern of this research is to investigate the similar views and similar features of two intellectual trends; i.e Omayyad and Machiavelli and how they look at ethics and politics. The paper seeks to prove that just as Omayyad’s political principles do not correspond with the pure Islamic politics, Machiavellian politics dose not conform with the Islamic view on ethics and politics. Omayyad and especially Mo’awiyah, whose political principles were based on intimidation expressed through killing and looting, delusive promises, threats, attributing lies to the righteous and satirizing ethical rules, in politics, followed a sort of policy which Niccolo Machiavelli(1527-1469) later theorized. Given the position of ethics in politics according to Machiavellian approach, this paper seeks to investigate and criticize Omayyads’ behavior and attitude towards this problem. The method which this paper uses to refer to Machiavellian views and Omayyad’s function is documental and descriptive- analytic.
  Keywords: Machiavellism, Omayyad, Moaviyeh, ethics, politics, government, authority
 • Aflaton Sadeghi Page 73
  The history of ethics based on virtue goes back to the time of Plato and Aristotle. Currently, Filipaphot, like Aneskomp, McIntire and Mordake, tried to revive the philosophy of virtue-based ethics. Phot seeks to prove that virtue and ethics based on virtue have a real basis; a notion which represents a challenge to the theories about realism in temporary philosophy of ethics. He considers good as a part of reality and emphasizes on the conventional meaning of good. He thinks that good is a specific quality or one of the special functions of a living creature. The main concern of this research is to see how far he has been successful in accomplishing this objective and removing non-realistic challenge. This paper seeks through a descriptive-analytic method to investigate Filipaphot's ethic of virtue and reviews his theory about natural normalization. This paper concludes that although Filipaphot and his followers have succeeded to attract people’s attention to the virtue-based approach, should be able to responsible he some of the criticisms directed to him in this concern.
  Keywords: Filipaphot, ethical goodness, natural goodness, virtue ethic, natural normalization
 • Hassan Mohiti Ardakan Page 89
  McIntire and Pincufs are considered among the main philosophers who revitalized the tendency to virtue. The theories of these two philosophers are considered important not only because they contributed to revitalizing the tendency to virtue but also contributed to criticizing rival’s views. Undoubtedly, comparing between the different accounts of the tendency to virtue, including the two above mentioned theories can help in the better understanding of the claim and evidence of the tendency virtue and also its sphere. Reviewing the ethical thoughts of McIntire and Pincufs, this paper makes a comparison between the view of these two philosophers. The research results show that although they have a lot in criticizing the rival’s views, and in their advocacy of and attempting to promote the tendency to virtue, McIntire and Pincufs have major disagreement over some issues. The main differences between them are: McIntire is an anti-liberalist while Pincufs is a liberalist, McIntire is a reductivist but Pincufs is an anti-reductivist, and McIntire is a unicit whereas Pincufs is a pluralist. Also, unlike Pincufs, McIntire insists on the role of society as a factor responsible for establishing man’s identity and history as a determining factor in understanding the meaning of virtue.
  Keywords: McIntire, Pincufs, tendency to virtue, unicism, pluralism, reductivism
 • Mohammad Hossein Ronaghi, Mohammad Mosakhani Page 111
  Nowadays, using business intelligence systems by organizations has turned into a competitive advantage and a necessary means for decision-making. Recognition of the factors which effect business intelligence in an organization will lead to a more successful management and safer investment. This research aims at investigating the relationship between the dimensions of labour ethics in an organization and the levels of maturity of business intelligence systems. So a research in a kind of causal–survey was conducted on employees from 37 organizations of different industries which use business intelligence systems. The statistical population includes 465 managers and employees who were randomly chosen. Geranjeri’s test Variance’s analysis test was used for testing the hypotheses. Among the research results which are worth mentioning are the existence of a one-sided causal relation and effect of moral issues including preserving ownership, commitment, confidentiality and responsibility on the level of the maturity of business intelligence systems.
  Keywords: maturity of business intelligence systems, labour ethics, commitment, trust