فهرست مطالب

دانشمند - سال پنجاه و دوم شماره 5 (مرداد 1394)
 • سال پنجاه و دوم شماره 5 (مرداد 1394)
 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/05/25
 • تعداد عناوین: 34
|
 • یادداشت سردبیر: سرگیجه
  محمد جواد ترابی صفحه 8
 • باشگاه دانشمند: چی، کجا، چگونه؟
  صفحه 9
 • توانبخشی برای بیماران دچار ضایعه نخاعی
  هوشنگ صابری صفحه 10
 • زمین هنوز برای همه کره نیست
  عرفان کسرایی صفحه 12
 • گردشگری فناورانه ثروت آفرین می شود/ درخشش تیم یاران در مسابقات جهانی ربوکاپ چین 2015
  سپیده شعرباف صفحه 14
 • سپر حرارتی بدن مورچه های صحرایی
  صفحه 15
 • زمین، نسخه 2
  صفحه 16
 • نقش عوامل طبیعی در کاهش اثرات گازهای گلخانه ای
  صفحه 18
 • اقلیم خاورمیانه؛ نسخه 13 هزار سال پیش
  صفحه 19
 • چشم ما به پلوتو روشن شد
  صفحه 20
 • این شما و این ذره جدید؛ پنتاکوارک
  پوریا ناظمی صفحه 22
 • گلخانه زیردریایی
  صفحه 26
 • وحشت نکنید، مراقب باشید
  فاطمه مهدی پور صفحه 28
 • سیل در تابستان داغ
  مهدی زارع صفحه 32
 • کوانتوم، جهانرا این گونه تصویر می کند
  حامد الطافی مهربانی صفحه 34
 • گربه شرودینگردر فضا
  فریدا فارسیان صفحه 38
 • ثانیه های ارزشمند
  سپیده شعرباف صفحه 40
 • شهابسنگی که یک خانه را نشانه گرفت
  حامد پورخرسندی صفحه 44
 • بازگشت امید به گوگل
  کسری کریمی طار صفحه 46
 • پسرک بداقبال ردموند
  امیر گلخانی صفحه 50
 • خورشید، انرژی، حرکت
  آریا صبوری صفحه 52
 • بال هایی که با خورشید پر کشیدند
  هدا عربشاهی صفحه 56
 • ماسک خلاق! جاه طلبی به سبک ایلان ماسک
  سید علیرضا محمدی صفحه 62
 • پرواز کن و برگرد
  سپیده شعرباف صفحه 68
 • نابودی انسان به دست هوش مصنوعی
  محمد طالبیان صفحه 70
 • سونوگرافی سه بعدی؛ سلفی با جنین؟
  الهام کشاورز صفحه 72
 • درمان بنیادی با پزشک ترمیمی
  هدا عربشاهی صفحه 74
 • ابزار ترک سیگار یا دروازه ورود؟
  ابوالفضل الله دادی صفحه 80
 • عملیات نجات با امید به زیست فناوری
  سمیرا مصطفی نژاد صفحه 85
 • انتخاب مصنوعی
  مهدی علومی صفحه 88
 • گجت هایی برای زندگی بهتر
  محمد طالبیان صفحه 90
 • قطعه هایی گمشده از آینده
  صفحه 92
 • دنیای نفرین شده ژوراسیک
  صفحه 94
 • آینده ای سیاه به روایت فناوری
  صفحه 96