فهرست مطالب

ماهنامه رویدادها و تحلیل ها
پیاپی 274 (امرداد و شهریور 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • رویدادها
 • چرا آمریکا می خواهد به سوریه حمله کند؟ / گروه مطالعات آسیای شرقی و اقیانوسیه
  صفحه 1
 • نشست مشترک دفترمطالعات سیاسی و بین المللی با دانشکده مطالعات جهان روسیه
  محمدرضا بهرامی صفحه 2
 • تجارت تسلیحاتی کره شمالی و قطعنامه های سازمان ملل در این زمینه
  صفحه 3
 • اتحادیه اروپا و خاورمیانه: چشم انداز آینده
  معصومه سیف افجه ای صفحه 4
 • ایران شناسی در ژاپن
  صفحه 5
 • سیاست خاورمیانه ای ژاپن
  صفحه 6
 • تحلیل ها
 • نگاهی اقتصادی به ساختار مشارکت دو سوی اقیانوس آرام
  احمدرضا دانشخو صفحه 7
 • نظرات مختلف پیرامون ژاپن به عنوان یک قدرت جهانی
  صفحه 8
 • نظام آموزشی در آفریقای جنوبی
  محمد گنجی دوست صفحه 9
 • از القصیر تا الغوطه: پایان یافتن شورش تکفیری
  سید حسین نیکنام صفحه 10
 • آرایش مجدد بازیگران: از غرب تا شرق آسیا
  مهرداد کیایی صفحه 11
 • رشد روابط هند و ژاپن
  زیبا فرزین نیا صفحه 12
 • برگزیده ها
 • نابرابری نژادی در نظام عدالت کیفری آمریکا: قضیه زیمرمن - مارتین
  نبی الله شیرازی صفحه 13
 • پروژه تونل تحت بستر تنگه بسفر
  امیر جعفری صفحه 14
 • بحران ماریکانا؛ شکاف اجتماعی عمیق در جامعه
  مجتبی فرجی صفحه 15
 • اهمیت استراتژیک همکاری های کره جنوبی و استرالیا
  کاظم سلطان احمدی صفحه 16