فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1394)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الناز ایقانی اردبیلی، محمد منصور ریاحی کاشانی، احمد آقامحمدی صفحات 1-20
  فقدان پیش بینی ساختارمند درخصوص محصول پرکاربرد پلی اتیلن ترفتالات شرکت صنایع پتروشیمی را بر آن داشته است که پیش بینی های قیمت را از شرکت های خارجی خریداری کند. جلوگیری از خروج ارز و تحمل عوامل سیاسی مانند تحریم ها در این حوزه نیازمند پیش بینی علمی قیمت ها در داخل است. به دلیل ماهیت زنجیره وار و نیز عدم اطلاع از میزان تاثیر عوامل متعدد موثر بر قیمت، محققان ناچار هستند به منظور پیش بینی، مسائلی با پیچیدگی زیاد و معادلاتی با درجه بالا حل کنند. انتخاب تعداد و نوع متغیرهای ورودی شبکه عصبی، تاثیر بسزایی در کارایی سیستم دارد، ازاین رو از روش تحلیل بنیادین با تکیه بر تئوری عرضه-تقاضا و نگرش کلان اقتصادی، و روش آماری دلفی جهت انتخاب عواملی با اثرگذاری بیشتر بر قیمت استفاده شده است. ابتدا با استفاده از متغیرهای کنترل شده، توپولوژی کلی شبکه عصبی طراحی شده است. سپس با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل، مانند تعداد لایه های پنهان و تعداد نرون ها و بررسی تاثیر آن ها بر کارایی عملکرد شبکه عصبی، شبکه بهینه انتخاب گردید. از معیارهای میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. بعد از ایجاد رابط کاربری، ارتباط سیستم با شبکه عصبی بهینه برقرارشد. به منظور بررسی عملکرد سیستم، قیمت واقعی محصول مدنظر، در سال مرجع با قیمت پیش بینی شده توسط سیستم پیشنهادی و قیمت خریداری شده از شرکت CMAI مورد مقایسه قرارگرفت و نتایج، کارایی قابل قبول سیستم پیشنهادی را با میانگین خطای کمتراز 3% در پیش بینی قیمت زنجیره مدنظر، اثبات نمود. این سیستم می تواند صنایع پتروشیمی را از خرید اطلاعات پیش-بینی قیمت از شرکت های خارجی بی نیاز سازد.
  کلیدواژگان: مدل های پیش بینی قیمت، شبکه های عصبی، محصولات پتروشیمی
 • محمدصادق خیاطیان، سید حبیب الله طباطباییان، مقصود امیری، مهدی الیاسی صفحات 21-47
  موتور محرک اقتصاد دانش بنیان شرکتهای دانش بنیان هستند که نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد دانش محور دارند. این شرکت ها در هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر نقش دارند. در متون علمی، عباراتی نظیر جامعه دانشی، هوشمندی، سازمان های یادگیرنده و یا سازمان های دانش بنیان مورد استفاده زیادی قرار گرفته اند. به این مفهوم که سازمان ها باید از طریق یادگیری به صورت هوشمندانه عمل کنند. مفهومی که ما از شرکت های دانش بنیان دنبال می کنیم مطابق مبانی نظری و مرور ادبیات نشان می دهد که این مفهوم بیشتر با مفاهیم شرکت های کوچک و متوسط، شرکت های نوپا، صنایع با فناوری بالا، شرکت های جدید تکنولوژی-بنیان و شرکت های زایشی ارتباط و همپوشانی دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با توجه به تعاریف ارائه شده در متون علمی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، رویکردهای اصلی موجود در تعاریف شناسایی شده و دسته بندی مناسبی از آن ها ارائه گردد. بر اساس تحلیل محتوای تعاریف ارائه شده توسط محققان مختلف و همچنین ویژگی های ارائه شده در مطالعات گوناگون، معیارهای جدید بودن فناوری و ظهور صنایع جدید در قالب تعریف بخش و فناوری بالا یا متوسط؛ جوان بودن شرکت ها؛ اندازه شرکت ها؛ استقلال شرکت ها، موضوع فعالیت شرکت ها که به بهره برداری از دانش فنی جدید یا فناوری و تمرکز بر تحقیق و توسعه اشاره دارد و ویژگی موسسان، بیانگر ویژگی های اصلی شرکت های دانش بنیان هستند.
  کلیدواژگان: شرکت کوچک و متوسط، شرکت نوپا، شرکت زایشی، شرکت جدید تکنولوژی بنیان، شرکت دانش بنیان
 • علی رجب زاده، محسن کرامت پناه، کامبیز شاهرودی، امین کرامت پناه صفحات 49-71
  امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت بسیار زیاد و محیط نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت پیدا کرده است و تمرکز بر مهندسی ارزش و استفاده بهینه از منابع به شدت روبه افزایش می باشد. در چنین محیطی رویکردهای تک بعدی گذشته در زنجیره تامین دیگر قابلیت و توانایی خود را از دست داده اند یکی از راه های مقابله با چنین چالشهایی استفاده از تلفیق دو پارادایم نابی و چابکی است. ازاین رو با هدف تدوین مدلهای نابی- چابکی زنجیره تامین، بررسی گسترده ای در ادبیات موضوع صورت گرفته است.
  در نتیجه این کار ومصاحبه با آگاهان 15 عامل اصلی موفقیت زنجیره تامین ناب- چابک شناسایی شدند.سپس این فاکتورها وارد پرسشنامه ای شده و در اختیار آگاهان زنجیره تامین دو شرکت مطرح گرماساز ایران قرار گرفت. نتایج بدست آمده با رویکرد مقایسه تطبیقی از دو تکنیک مدل سازی ساختاری – تفسیری و دیمتل بدست آمدند که در نتیجه آن دو نقشه استراتژی جداگانه برای نابی- چابکی زنجیره تامین ارایه شدند.ارتباطات بدست آمده در مدل سازی ساختاری – تفسیری و دیمتل نشان داد که استفاده از IT، مدیریت، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی شبکه تامین و استاندارد سازی فرایندها پایه و اساس نابی – چابکی را تشکیل می دهند ودر پی بینشی که نقشه استراتژیک دیمتل و مدلسازی ساختاری-تفسیری به مدیران ارایه می کند می تواند به آنها در برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود نابی- چابکی زنجیره تامین کمک کند.
  کلیدواژگان: نابی، چابکی، مدل سازی ساختاری تفسیری، دیمتل، زنجیره تامین
 • علی شیرین، فرج الله رهنورد صفحات 73-96
  ارزشیابی آموزشی درجه ارزش آفرینی برای ذینفعان را آشکار می سازد. نتایج ارزشیابی می تواند در بهبود کیفیت برنامه های آموزشی نیز موثر باشد و از هدر رفتن تلاش های آموزشی جلوگیری می کند. در این پژوهش، با استفاده از مدل کرک پاتریک (1994)، اثربخشی دوره های آموزشی بهبود مدیریت را در سطح رفتار/کاربردی به روش توصیفی و شبه آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. باید در نظر داشت که این پژوهش از نظر افق زمانی یک تحقیق طولی محسوب می شود. پیش آزمون پژوهش، دو هفته قبل از برگزاری دوره برای سنجش تغییر رفتار ناشی از یادگیری مبتنی برتجربه بکار گرفته شده است. پس آزمون شامل سنجش تغییرات رفتاری فراگیران در دو مقطع زمانی است: 1) دو هفته بعد از اتمام دوره؛ 2) یک الی دو ماه بعداز اتمام دوره.نتایج ارزشیابی روند تغییرات نشانگر آن است که تغییر رفتار شغلی ناشی از گذراندن دوره آموزشی هرچند بعد از دو هفته مشاهده می شود، اما این امر پایدار نبوده و بعد از گذشت یکماه سیر نزولی پیدا کرده است. به سخن دیگر، یادگیری فراگیران در این دوره ها به تغییر رفتار شغلی آنان منجر نمی شود. بررسی علل این ناکامی نشانگر آن است که یازده عامل بازدارنده اثربخشی آموزش های بهبود مدیریت را تقلیل و یا خنثی می کنند. یافته های این پژوهش گویای آن است که نظام آموزش بهبود مدیریت در ایران نیاز به بازنگری اساسی دارد. این بازنگری در درجه اول مستلزم انتخاب مدل نظری مناسب و در مرحله بعد طراحی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی در سطوح شغلی، سازمانی، و فراسازمانی است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی آموزشی، سطح واکنشی، سطح یادگیری، سطح رفتاری، و سطح نتایج
 • مونس عبدالملکی، احمد رضا صیادی، محمد حیاتی صفحات 97-120
  مدیریت زنجیره تامین، فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه از تامین مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. انتخاب تامین کننده یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری در این حوزه است که در آن عوامل کیفی و کمی متعددی برای مشخص کردن تامین کننده با بالاترین قابلیت دخیل هستند. با افزایش پیچیدگی زنجیره تامین، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تامین به ویژه ارزیابی ریسک تامین کنندگان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این تحقیق نخست ضمن شناسایی جامع ریسکهای تامین کننده در صنعت تولید فولاد به روش کوره بلند، یک دسته بندی سلسله مراتبی در قالب سه سطح و 38 رویداد ریسکی ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن رویدادهای ریسکی، مجموعهای از 9 معیار برای ارزیابی ریسک ها پیشنهاد شدند. در ادامه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر معیارهای ارزیابی و اوزان اهمیت آن ها به منظور ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر ریسکهای هر کدام از تامین کنندگان ارائه گردید. در نهایت از روش الکتر 3 برای ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان (معادن) سنگ آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شده است. بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق ایران به عنوان گزینه دارای ریسک بیشینه شناسایی و معرفی شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده، ریسک، الکتر 3، ذوب آهن اصفهان
 • احمد قربانخانی، سنجر سلاجقه صفحات 121-138
  امروزه در فضای تجارت و کسب و کار، تغییرات پیچیده و غیر خطی و تحولات ناپیوسته پیش بینی آینده را تا حد بسیار زیادی نا ممکن ساخته است و سازمان ها را وادار نموده که خود را با امواج خروشان تغییر منطبق سازند. در این عصر بی ثبات، تفکر استراتژیک میتواند راهی برای حفظ بقا و ادامه حیات سازمان باشد. تفکر استراتژیک، یک فعالیت مشخص و معین است که هدف آن، کشف استراتژی های خلاق و بدیع بوده و می توان به وسیله آن قواعد بازی را تغییر داد و آینده ای متفاوت و ایده آل ایجاد نمود. در این پژوهش رابطه تفکر استراتژیک مدیران و کیفیت محصولات مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق را 57 نفر از مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد تشکیل می دهند. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و با احتساب ضریب اطمینان 95 درصد،50 نفر انتخاب گردید. در قسمت تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آزمون پیرسون نتایج به دست آمده نشان داد که تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی تفکر در زمان، خلاقیت و تمرکز بر هدف رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصولات دارند. اما فرصت طلبی رابطه ای با کیفیت محصولات ندارد.
  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، کیفیت محصول، واحدهای تولیدی، عوامل جمعیت شناختی
 • رضا نجاری، عادل آذر، فریدون احمدی، حمیدرضا جلیلیان صفحات 139-174
  افزایش پیچیدگی و تلاطم در محیط، واکنش مناسب و سریع سازمان ها را می طلبد، این شرایط موجب افزایش نیاز سازمان ها به تفکر و اقدامی فراتر از صرفا حل مسائل جاری شده است. در محیط بسیار متغیر و رقابتی امروزی هوشمند شدن و هوشمند عمل کردن بهترین ضمانت برای موفقیت کسب و کار است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که فرایندها و عواملی که برای هوشمندی سازمان لازم هستند کدامند و چارچوب عوامل سازمان هوشمند چگونه است؟ تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظرهدف، توسعه ای– کاربردی است. جامعه آماری 3531 نفر از پرسنل شرکت های تولیدی استان کرمانشاه بودند که 347 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی طی سه راند استفاده شده است. روایی ابزار گردآوری از طریق روایی محتوا، همگرا و افتراقی و پایایی از طریق بار عاملی و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس با کمک روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیرهای تحقیق به غیر از متغیر کار گروهی، بر سازمان هوشمند تاثیر مثبت و معنادار داشتند و از طرفی تاثیر متغیرها نسبت به هم نیز معنادار بودند. همچنین مشخص شد که ارتباطات سازمانی بیشترین تاثیر بر سازمان هوشمند دارد.
  کلیدواژگان: سازمان هوشمند، مدیریت دانش، ارتباطات، قابلیت یادگیری، فناوری اطلاعات
|
 • Elnaz Ighani Ardebili, Mohammad Mansour Riahi Kashani, Ahmad Aghamohammadi Pages 1-20
  The lack of a structured anticipating about high usage product of the national petrochemical company، has forced this company to buy forecasted price from foreign countries. Prevent the outflow of foreign exchange and tolerance of political factors such as sanctions in this field requires a forecast of prices in our country. Due to the chain-like nature of the petrochemical products، and the absence of precise knowledge of the effects of many factors affecting the price، researchers are forced to solve problems with high complexity and high grade equations. Selecting the number and the type of input variables of neural network is a significant impact on the performance of system، so، fundamental analysis، relying on the theory of supply and demand and macroeconomic perspective، and Delphi statistical method are used to select the most influential factor is the price of petroleum products. First، the overall topology of the neural network is designed، using the controlled variables، then، considering the independent variables، the optimal network selected. After creating the user interface، communication of system with optimal neural network was established. To evaluating، the actual price of the considered product in reference year، compared with the prices predicted by the proposed system and purchased predicted prices from CMAI; and the results proved the acceptable effectiveness of the proposed system with less than 3% error in predicting of considered chain. Providing this system can make petrochemical companies independent from buying forecasted prices from foreign companies and can force from exiting the currency from country.
  Keywords: Price forecasting model, Neural network, Petrochemical Products
 • Mohammad Sadegh . Khyatyan, Seyed Habibollah Tabatabaeian, Maghsood Amiri, Mahdi Eliasi Pages 21-47
  The knowledge-based firms are driver of knowledge-based economy that have a key role in the development of it. These firms have role in the synergy of science and wealth، development of knowledge-based economy، achievement to the goals of scientific، economic and commercialization of research and development in the field of high technologies. In the literature، terms such as knowledge society، intelligente، learning or knowledge-based organizations are used more often. Related to these concepts، organizations should act intelligently by learning. But theoretical knowledge and review of the literature shows that the concept of knowledge-based firms are related with the concept of SMEs، start-ups، high-tech industries، new technology based firms and Spin-Offs firms. In this paper we try to identify the main approaches in the definitions and provide proper classification of them according to the definitions provided in the literature and using content analysis method. Based on content analysis of the definitions proposed by various researchers and the features offered in several studies، Criteria of be follow are main characteristics of knowledge based firms: be technology new and the emergence of new industries in the form of definition of sector and medium or high technology، be firms young، the size of firms، independent of firms، subject of firms –that implies exploitation from new know how or technology and a focus on R&D، and founder characteristic.
  Keywords: SME, Start, up, Spin, Offs firm, New technology based firm, knowledge, based firm
 • Ali Rajabzadeh, Mohsen Keramatpanah, Ksmbiz Shahroudi, Amin Keramatpanah Pages 49-71
  Nowadays، many organizations deal with increasing competition and environmental uncertainty، which caused by innovations in technologies and customer needs change. In term of this condition and environment، old and traditional methods in supply chain has lost their efficiency. On efficient method in this regard is leagility. Thus، to model the leagility of supply chain، numbers of research was reviewed in literature. The results of these researches and interviews by experts lead to 15 critical success factors of leagilty in supply chain. Then these factors were put into a ISM and DEMATEL techniques questionnaires and experts of Energy company were asked to set the relationships. The acquired results were analyzed by these two techniques. Obtained maps and relations showed that for both techniques using IT، management، employee training، designing supply chain network، process standardization and demand and supply management are the basics of leagilty in supply chain. This model would help the supply chain managers in strategic planning to make improvement in leagility supply chain.
  Keywords: leagility, Interpretive Structural Modeling, DEMATEL, Supply chain
 • Ali Shirin, Farajollah Rahnavard Pages 73-96
  Educational evaluations reveal degrees of value creation for stakeholders. The evaluation results can help to improve the quality of teaching and prevent to wasting educational efforts. In this study، using the Kirkpatrick model (1994)، the effectiveness on management development curriculums of the levels behavioral / applicable in descriptive and quasi- experimental method has been studied. Should bear in mind that the time horizon of this study، is considered a longitudinal study. Pre-test survey، two weeks before the curriculum to measure behavior change resulting from learning experiment is employed. The post- test involves measuring changes learners in two time periods: 1) Two weeks after completion of the curriculum، 2) one or two months after finishing the curriculum. Evaluation results indicate that the changes in job behavior resulted from the training curriculum، although can be seen within two weeks، but it is not stable، and after one month has decreased، but it is not stable، and after one month has decreased. In other words، learning of learners in these curriculums not is not conducive to change their job. Indicate that the cause of failure eleven deterrent effect of reducing or neutralizing the effectiveness trains of management development. The results of this study indicate that the education system of Iran development management is in need of fundamental revision. This review primarily involves the selection of an appropriate theoretical model and then design a training needs assessment based on job level، organizational، and cross it.
  Keywords: educational evaluation, reaction level, learning level, behavioral level, results level
 • Mines Abdolmaleki, Ahmad Reza Sayadi, Mohammad Hayaty Pages 97-120
  Supply Chain Management (SCM) is an integrated process of decision making from supply of raw materials to consume of final product by ultimate customers. Selection of the most appropriate supplier is one of the key decision making issues where several qualitative and quantitative factors are involved. Due to the increasing of the complexity in supply chain، the uncertainty and the risk associated with are intensified. Hence supply chain risk management especially evaluation of suppliers risk has been paid more attention. In this study، firstly، suppliers risk in steel industries using blast furnace were identified and a hierarchical classification of risks (38 risk events in 3 levels) was suggested. Then، nine criteria for the evaluation of the risks were proposed. After that، for an accurate assessment of each supplier risks، a composite risk index based on the evaluation criteria and their importance weight is recommended. Finally، Isfahan steel company was selected as a case study and its mine suppliers was ranked with «ELECTERE III» method. The results indicated that Jalal-Abad and Shargh-Iran iron ore complexes have the lowest and the highest risk levels، accordingly.
  Keywords: Supply chain management, supplier, risk, ELECTRE III, Esfahan steel company
 • Ahmad Ghorbankhani, Sanjar Salajeghe Pages 121-138
  In today''s business environment، complex changes and non-linear and discontinuous changes impossible to predict the future and has forced organizations، to comply with changed. In these volatile times، strategic thinking can be the way to survive. Strategic thinking is a specific activity that aims to discover creative and innovative strategies that can be played by that rule changes and a different future and ideally be created. In this study relationship between strategic thinking of managers and the quality of the products is discussed. Survey are 57 people from industry managers Kosar Eshtehard Industrial Estate. The number of samples using Cochran''s formula and taking into account the 95% confidence level، 50 people were selected. In the statistical analysis using spss software the results of pearson test showed that the strategic thinking، systems thinking، thinking in time، creativity، and focus on the goal have a significant positive correlation with the quality of the products. But opportunism is no relationship with the quality of the products.
  Keywords: Strategic thinking, product quality, production units, demographic factors
 • Reza Najjari, Adel Azar, Freyedon Ahmady, Hamidreza Jalilian Pages 139-174
  Increasing complexity and turbulence of the environment، is requires the quickly response and good reaction of organizations، this conditions has increased the need of organizations to think and act beyond their current issues have been solved. In today''s competitive and changing environment، being smart and acting smart is the best guarantee for the success of any business. The present study seeks to answer the question of what are the processes and factors that are necessary for smart organization. This paper on the basis of data collection methods، is descriptive- survey، and on basis of purpose is fundamental - applicable research. The statistical population is 3531 persons from manufacturing firms in Kermanshah province and 347 persons were chosen as samples. Data was gathered using a questionnaire that for design of them was used Delphi technique. Validity of questionnaire through convergent validity and the reliability is confirmed by functional loadings and composite reliability (Dillon- Goldstein Rho). To analyze the data، is used Smart PLS software with partial least squares method. Test results showed that all variables except the variable group work had a significant and positive impact on the smart organization، and the effect of all variable together is significant. It was also found that the flexible communications has greatest impact on the smart organization.
  Keywords: Smart Organization, Knowledge Management, Communication, Learning Capability, Information Technology