فهرست مطالب

یاد - پیاپی 51-52 (پاییز و زمستان 1377)

فصلنامه یاد
پیاپی 51-52 (پاییز و زمستان 1377)

  • تحولات روابط ایران و آمریکا
  • 335 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1377/12/01
  • تعداد عناوین: 13
|