فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (تابستان 1394)
 • وی ژه حضرت ابوطالب
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • آیت الله سید محمد مهدی خرسان، محمد باقر انصاری، احمد بهشتی، حسین درگاهی، حسین علیزاده، نهلا غروی نائینی صفحه 9
  در این گفتار، نظرات آقایان سید محمدمهدی موسوی خرسان، محمدباقر انصاری، احمد بهشتی، حسین درگاهی، حسین علیزاده و خانم نهلا غروی نائینی در پاسخ به پنج سوال در مورد جناب ابوطالب بن عبدالمطلب را می خوانیم. بر این اساس، اینان به پرسش هایی در مورد جناب ابوطالب، از جنبه جایگاه در آیات و روایات، علت مخالفت ها با ایشان، منابع مفید و پیشنهادهایی برای پژوهش و ترویج نام و یاد ایشان پاسخ گفته اند.
  کلیدواژگان: انصاری، محمدباقر، بهشتی، احمد، خرسان، سیدمحمدمهدی، درگاهی، حسین، علیزاده، حسین، غروی نائینی، نهلا، ابوطالب بن عبدالمطلب
 • مهدی مجتهدی صفحه 34
  در این گفتار، دیدگاه ها و پژوهش های عماد عبدالکریم سرور دانشمند معاصر سنی سوری در کتاب صحوه الطالب فی رد الشبهات عن ابی طالب مرور می شود. نویسنده مقاله، چند آیه و چند حدیث را که منکران ایمان ابوطالب به آنها استناد کرده اند، تبیین می کند. همچنین سخنان و دلائل چهل تن از دانشمندان اهل تسنن را که عقیده به ایمان ابوطالب دارند، می آورد. شعرهایی از یوسف نبهانی و عماد سرور در این زمینه در متن آمده است.
  کلیدواژگان: صحوه الطالب فی رد الشبهات عن ابی طالب (کتاب)، سرور، عماد عبدالکریم، ابوطالب بن عبدالمطلب، دیدگاه های دانشمندان سنی، ایمان ابوطالب - آیات قرآن، نبهانی، یوسف
 • سید نبیل الحسنی ترجمه: عبدالحسین طالعی صفحه 62
  نگارنده متن تاریخی ابوسعید عبدالملک خرگوشی (متوفی 407 قمری) در کتاب شرف المصطفی در مورد ابوطالب بن عبدالمطلب را تحلیل کرده و نتیجه می گیرد که بر اساس این گزارش، ابوطالب سومین فردی است که پس از حضرت علی و خدیجه8 اسلام را پذیرفته است. مقدمه ای کوتاه در مورد دخالت حاکمان در تاریخ اسلام و شرح حال کوتاه مولف در آغاز گفتار آمده است.
  کلیدواژگان: خرگوشی، ابوسعید (متوفی 407 قمری)، شرف المصطفی (کتاب)، ابوطالب بن عبدالمطلب، سیره، حسنی، نبیل، آثار، تاریخ اسلام، دخالت های حاکمان
 • صفحه 73
  در این مصاحبه علمی مکتوب، نگارنده در باره جایگاه ابوطالب در آیات و روایات، اشعار ابوطالب، دیدگاه عالمان شیعه و سنی در باره ابوطالب، معرفی چند منبع مفید در باره ابوطالب، و علل مخالفت یا نسبت هایی که به ابوطالب داده می شود، سخن می گوید.
  کلیدواژگان: ابوطالب - آیات، ابوطالب - روایات، ابوطالب - اشعار، ابوطالب، سخنان دانشمندان شیعه و سنی، ابوطالب - منابع برای پژوهش، مخالفت با ابوطالب - بررسی تاریخی
 • محمد رضا فخر روحانی صفحه 97
  این گفتار به نقد و بررسی و تحلیل مطالب یازده تن از خاورشناسان، از سده هیجدهم میلادی تا کنون در مورد ابوطالب بن عبدالمطلب می پردازد. ادوارد گیبون، تامس کارلایل، هنزی لامنس و دوایت دونالدسون، از جمله این خاورشناسان اند. نویسنده در تحلیل خود، علتهایی می آورد که چرا برخی از خاورشناسان به ایمان حضرت ابوطالب اشاره نکرده اند، از جمله: اشتباه های تاریخی و اعتماد مطلق بر منابع اهل تسنن.
  کلیدواژگان: ابوطالب بن عبدالمطلب - دیدگاه خاورشناسان، خاورشناسان - نقد و بررسی، گیبون، ادوارد، کارلایل، تامس، لامنس، هنری، دونالدسون، دوایت
 • بخش ویژه
 • قیس بهجت العطار صفحه 107
  ایمان ابوطالب بن عبدالمطلب در شعر شاعران عربی سرا جلوه ای بارز داشته، از جمله اشعار میرزا محمد علی اوردبادی (1312-1380 قمری) که در این گفتار، نقد و بررسی شده است. نویسنده، چند قطعه شعر از دفتر شعر مخطوط اوردبادی برگزیده و به شرح درونمایه آن از جنبه ادبی و محتوایی پرداخته است.
  کلیدواژگان: ابوطالب بن عبدالمطلب، ایمان، ابوطالب بن عبدالمطلب - ادبیات عرب، اوردبادی، محمدعلی (1312، 1380ق) - دفتر شعر (مخطوط)، ادبیات عرب - قرن چهاردهم
 • امیر حسین رضایی صفحه 120
  جناب ابوطالب با توجه به جایگاه ویژه خود در صدر اسلام، مورد توجه تاریخ نگاران قرار گرفته است. از طرفی عمو، کفیل و پدر خوانده پیامبر است و از طرف دیگر، پدر امیرالمومنین7 و از سوی دیگر، بزرگ قریش و مکه. حضور در این تقاطع خاص تاریخی سبب شده تا اقدامات و موضع گیری های جناب ابوطالب در تاریخ مهم و اثرگذار باشد. ادبا هم به تبعیت از تاریخ، در متون نظم و نثر خود، توجه خاصی به این شخصیت مهم دارند. در مقاله حاضر، به نقاط برجسته و اثرگذار زندگی ایشان و بازتاب آن در ادبیات فارسی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تاریخ صدر اسلام، ابوطالب، شعر شیعی
 • باقر قربانی زرین صفحه 150
  نگارنده در این گفتار، اشعار ابوطالب را از چند دیدگاه بررسی و تحلیل می کند. روایت شاعران از آن اشعار، دیدگاه معصومان:، استشهاد به این اشعار در منابع تفسیری و نحوی و جغرافیایی و لغوی، تضمین این اشعار، مباحث تاریخی در آنها به ویژه دفاع ابوطالب از پیامبر، اغراض شعری در سروده های ابوطالب به ویژه مدح پیامبر و دفاع از ایشان.
  کلیدواژگان: ابوطالب بن عبدالمطلب، اشعار، اشعار ابوطالب - روایت، اشعار ابوطالب - استشهاد، اشعار ابوطالب - درون مایه، اشعار ابوطالب - اغراض
 • اسناد و متون
 • میرزا ابراهیم بن ابی الفتح زنجانی، حمید سلیم گندمی صفحه 165
  این رساله، شرح چند حدیث درباره ایمان حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب است که براساس حساب عقدالانامل بیان شده است. میرزا ابراهیم زنجانی (متوفی 1351 قمری) تخصصی در حساب عقدالانامل، از علوم ریاضی قدیم، داشته؛ لذا بر این اساس احادیث یاد شده را شرح کرده و نکاتی را که مولی محمدباقر مجلسی و شیخ فخر الدین طریحی ذیل این احادیث بیان کرده اند، نقد و بررسی می کند. این رساله براساس نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی برای نخستین بار چاپ و منتشر می شود.
  کلیدواژگان: ابوطالب بن عبدالمطلب - ایمان، عقدالانامل (کتاب)، زنجانی، ابراهیم (متوفی 1351 ق)، عقدالانامل (علم ریاضی)، نسخه های خطی - قرن چهاردهم
 • صفحه 185
|
 • Page 9
  in the present study we are going to review the opinions of Sayid Muhammad Mahdi Mosavi Khersan, Muhammad Baqir Ansari, Ahmad Beheshti, Husain Dargahi, Husain Alizade, and Nahla gharavi Naeeni answering to five questions about Abutalib ibn Abdulmottalib; the answer some questions about Abutalib, his place in verses and traditions, causes of opposing him, useful resources, and recommendations for research and spreading his name.
 • Mahdi Mojtahedi Page 34
  in this study, the opinions and researches of Imad Abdulkarim Soroor Shafeee, the contemporary Sunni scholar of Syria in his book "Sahvat al Talib fi Rad el Shobahat An Abitalib" have been reviewed. The author mentions words and reasons of forty sunni scholars who believed in Abutalib's faith. Some poems of Yusef Nabhani and Imad Soroor have been included.
 • Sayed Nabil Al Hasani, Translated, Adopted By Abdulhusain Taleee Page 62
  the author of the present historic text, Abusaeid AbdulMalik Khargoshi (d.407 A.H.), analyzed Abutalib personality and concluded that Abutalib is the third person after Imam Ali and Khadija who accepted Islam. The article begins with a brief introduction on the interference of the rulers in the history of Islam and a short biography of the author.
 • Page 73
  in the present interview, the author deals with the statue of Abutalib in the verses of Quran and traditions, Abutalib's poems, ideas of Sunni and Shia scholars about Abutalib, introducing some useful resources about him, reasons of opposing him, and the gossips about him.
 • Muhammad Riza Fakhr Rohani Page 97
  the present study reviews the words of 11 orientalists ranging from 18th century up to now about Abutalib. Edward Gibbon, Thomas Carlyle, H. Lammens,. Dwight M. Donaldson are among them. The author pointed to some reasons of orientalist's negligence of Abutalib's faith such as historic errors, and complete trust on Sunni resources.
 • Qeis Behjat Al Attar Page 107
  the faith of Abutalib Ibn Abdulmottalib opens its place in the poems of Arabs, one of them the poems of Mirza Muhammad Ali Aourdbadi (1312-1380 A.H.). the present study explained the content of some of his poems chosen from his manuscript poem book literary-wise.
 • Amirhusain Rezaee Page 120
  the majesty, Abu Talib draws historian's attention to himself due to his unique place in the advent of Islam. From one hand, Abu Talib was his uncle, his guardian and step-father of Prophet and on the other hand, he was the father of Amirul Momenin Ali, and also he was the sheikh of Quraish and Mecca. His presence in this very historic critical juncture resulted in the significance of his decision in the course of history. The men of literature also paid special attention to this great person in their literary works. In the present study, the author focused on some bold episodes of his life and their reflection in Persian literature.
 • Baqir Qurbani Zarrin Page 150
  the author analyzed the poems by Abutalib from various aspects such as the narrations of poets of those poems, the infallible's point of view, setting these poems as the reference in interpretation, language, and geography resources, including these poems in the heart of other poems which is a figure speech, the historical aspects mentioned in them specifically the support of Abutalib from Prophet, the targets of Abutalib's poems specially eulogy of Prophet.
 • Mirza Ibrahim Ibn Abi Al Fath Zanjani (D. A.H.), Critical Edition By: Hamid Salim Gandomi Page 165
  this book is the interpretation of some Hadiths about faith of the majesty AbuTalib ibn Abdul Mottalib which are explained based on Aqdul Anamil Arithmatic, an ancient math science. The author interpreted these hadiths based on it and reviewed those points mentioned by Muhammad Baqir Majlisi and Sheikh Fakhruddin Toraihi. This book is published according to the manuscript available in National Library for the first time.