فهرست مطالب

دامداران ایران - پیاپی 186 (مرداد 1394)
 • پیاپی 186 (مرداد 1394)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  مهندس علیرضا عزیزالهی صفحه 2
 • دریچه خبر
  صفحه 4
 • لجاجت با قیمت، به بهای شکستن استخوان ملت
  صفحه 10
 • ضرورت بررسی فرآورده های غذایی با منشا دامی مورد استفاده انسان به لحاظ باقیمانده های دارویی (آنتی بیوتیک ها)
  محمود گلچین صفحه 13
 • نکات کلیدی مدیریت مطلوب در گاوداری های شیری
  دکتر احسان محجوبی، مهندس حسین یزدانی صفحه 16
 • بیماری کوکسیدیوز در نشخوار کنندگان
  خسرو پارسائی مهر، حبیب چراغی، علی حسین خانی، غلامعلی مقدم صفحه 19
 • کشف ژنوم های موثر در بهبود سلامت حیوانات
  صفحه 22
 • ایجاد تغییرات در جیره غذایی گاوهای شیری برای افزایش اسیدهای چرب محافظ قلب
  حمیدرضا صحرائی صفحه 24
 • اثرات صدا بر برز تنش و عملکرد و رفتار دام ها
  مهندس امید فعال زاده صفحه 29
 • دانستنی های شیری
  صفحه 34
 • نگذارید بدنتان ترشی بیندازد
  گردآوری: مهشید ابوالحسنی صفحه 36
 • دامپروری در گوشه کنار دنیا
  صفحه 38