فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 49 (پیاپی 153، امرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/26
 • تعداد عناوین: 31
|
 • سخن مدیرمسئول
  ناهید توسلی صفحه 4
 • یادمان سیمین بهبهانی
  صفحه 6
 • داستان فارسی
 • تو هم بچه داری؟
  ابراهیم خدا دوست صفحه 15
 • پشت رودخانه و یک چهار راه
  گلناز شعبانی صفحه 16
 • بادبادک
  اردوان محمد آقایی صفحه 18
 • داستان ترجمه و نقد
 • گوسفندهای سیاه
  هاینریش بل ترجمه: علی عبدالهی صفحه 20
 • عرب و میراث (ادبی) ایرانیان در دوره معاصر
  یوسف حسین بکار ترجمه: سمیهن صرتی صفحه 24
 • شعر فارسی و نقد
 • شعرهایی از مسعود بیزار گیتی/ رشت- علی اکبر جانوند/ کرج- مانی چهکندی نژاد/بیرجند- محمد علی حسنلو/ کرج- علیرضا زرین/ا مریکا- زهرا عدالت جو/نیشابور- مهرنوش قربانعلی/ تهران
  صفحه 29
 • نقدی بر کتاب «مرمت خواب های کوتاه» سروده علیرضا عباسی (جهانی در فراسوی رویداد نزدیک!)
  علی عبدالهی صفحه 36
 • شعر ترجمه و نقد
 • دوا تاق
  میشاییل کروگر، راینر مالکوفسکی ترجمه: علی عبدالهی صفحه 37
 • بازی گر زبانی پرشور / به مناسبت چاپ «انجمن سری روح تو» سومین مجموعه شعر فره اد احمدخان،به زبان آلمانی
  ترجمه: علی عبدالهی صفحه 39
 • اندیشه
 • مخاطبی به نام مردم
  کبوتر ارشدی صفحه 42
 • مخاطب تولیدات نظری در حوزه علوم انسانی کیست؟ / گفت و گو با محمد امین قانعی راد
  کبوتر ارشدی صفحه 43
 • مردم و روشنفکران
  عباس محمدی اصل صفحه 48
 • تحلیل آگاهی و شیوه تاثیر گذاری متن بر مخاطب
  محمد علی رجایی صفحه 50
 • مروری آسیب شناسانه بر نسبت کنش های روشنفکرانه و به روزی مردم
  نیما افراسیابی صفحه 54
 • آدم روشنفکر، آدم مرتبط است
  شمس آقاجانی صفحه 58
 • «خطاب عام»نقد چیست؟
  خلیل درمنکی صفحه 60
 • نقد و نظر
 • شریعتی به مثابه گفتمان؛ شریعتی به مثابه متن
  مجتبی بشردوست صفحه 63
 • تاملاتی پیرامون شر
  معصومه علی اکبری صفحه 70
 • عرفان
 • چهره لوگوسی انسان عذرایی در حوزه علوم انسانی کیست؟
  محمد پیر حیاتی صفحه 73
 • فلسفه هنر
 • امانوئل کانت (رابطه فهم و حس در هنر)
  علی ثباتی صفحه 78
 • تئاتر
 • از پس شیشه عروسک خانه
  امیر حسین سیادت صفحه 81
 • تماشاگر و صحنه های اجرایی جدید
  پریسا پژوهنده صفحه 84
 • سینما
 • دو نقد فیلم: از قصه تا روایت / نگاهی انتقادی و زیباشناختی به فیلم «قصه ها» رخشان بنی اعتماد- (روزی روزگاری زندگی)تحلیلی بر فیلم نوری بیگله جیلان
  محسن خیمه دوز صفحه 86
 • موسیقی
 • چارتار، چهارن کته
  پیمان ابدالی صفحه 90
 • هنرهای تجسمی
 • «اتاق تاریک» مقر نوربارگی دریافت ها! / گفت و شنود مرضیه وفا مهربا آکوسالمی
  صفحه 92
 • 25 سال هنر اسکاتلند
  صفحه 100
 • خلوت گل / نگاهی به آثار کانسویوکی شیراکو
  طلیعه وفامهر صفحه 101
 • گزارش، خبر، کتاب نافه
 • جایزه- درگذشت
  صفحه 103
 • کتاب نافه
  صفحه 110