فهرست مطالب

بسپارش - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1394)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صفحات 3-3
 • محمد رضوی نوری، مسعود طایفی، علیرضا ثابت صفحات 4-15
  به سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی مانند پایداری حرارتی، استحکام کششی و ممانعت در برابر نفوذ، نسبت به پلیمر خالص، تمایل زیادی برای استفاده از نانوکامپوزیت های پلیمر و نانوخاک رس وجود دارد. در چند دهه گذشته، کارایی نانوکامپوزیت های تهیه شده برپایه پلی اتیلن و نانوخاک رس در صنایع حمل و نقل، سیم و کابل، بسته بندی مواد غذایی و ساختمان منجر به استفاده گسترده از آنها شده است. البته ماهیت آب دوست نانوصفحات خاک رس، موجب شده تا به منظور واردسازی آن به این کوپلیمر فاقد گروه آب دوست و ایجاد خواص برتر، نیاز به اصلاح نانوخاک رس و استفاده از سازگار کننده وجود داشته باشد. کوپلیمر اتیلن- اکتن به دلیل داشتن شاخه در ساختار خود، نسبت به پلی اتیلن پرچگال از تبلور کمتر و در نتیجه از دمای ذوب پایین تر و فرآیند پذیری بهتری برخوردار است. افزودن نانو صفحات خاک رس به دلیل ایجاد هسته گذاری ناهمگن، تبلور کوپلیمر اتیلن- اکتن را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین، انجام فرآیند مذکور بر پایداری حرارتی و شعله پذیری این کوپلیمر موثر بوده و بسته به نوع شکل ایجاد شده، میزان این تغییرات متفاوت است. در این مقاله، مروری بر مهم ترین پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر در مورد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن کم چگال خطی خصوصا کوپلیمر اتیلن- اکتن با نانوصفحات خاک رس، صورت گرفته و به بررسی شکل شناسی، روش های مختلف تهیه، خواص حرارتی و تبلور این نانوکامپوزیت ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: کوپلیمر اتیلن، اکتن، نانوکامپوزیت، نانوخاک رس، شکل شناسی، خواص حرارتی
 • سپیده خویی، یوسف باقری صفحات 16-26
  در دهه های اخیر، تلاشهای وسیعی جهت طراحی پلیمرها برای کاهش سمیت، افرایش جذب و بهبود الگوی رهایش داروها صورت گرفته است. نانوذرات آهن در کنار سایر سامانه های نوین پزشکی یکی از گزینه های مورد توجه برای کاربردهای دارورسانی، شناسایی، هدفمند سازی و درمان است. این نانوذرات برای اینکه قابل استفاده در این موارد باشند لازم است که سطح آنها برای افزایش پایداری و زیست سازگاری، اصلاح شود. از سال 2001 که شارپلس وهمکارانش واژه «کلیک» را معرفی کردند، گزارش های بسیاری جهت تهیه یا عامل دار کردن مایسلها و نانوذرات پلیمری، لیپوزوم ها، پلیمرزوم ها، کپسولها، میکروذرات، نانوذرات فلزی و سیلیکا،نانولوله های کربنی، فولرن ها و نانوذرات زیستی بر پایه این واکنش ارائه شد. در بین تمام واکنش هایی که برای اصلاح سطح نانوذرات آهن استفاده می شود واکنش کلیک به دلیل دارا بودن ویژگی هایی نظیر سرعت بالای واکنش، عدم تاثیر از محیط واکنش، اختصاصی بودن، زیست سازگاری، انجام شدن در دمای محیط و عدم تاثیر از ممانعت فضایی، بیشتر مورد توجه است. از این واکنش برای اتصال مولکول های کوچک، پلیمرها و مولکول های زیستی روی سطح نانوذرات استفاده می شود.
  کلیدواژگان: واکنش کلیک، نانوذرات آهن، اصلاح سطح، دارورسانی، کاربردهای زیستی
 • رسول اسمعیلی نیسیانی، روح الله باقری صفحات 27-35
  سایش قطعات لاستیکی از مهمترین مشکلات در صنعت لاستیک است. به حداقل رساندن سایش لاستیک ها و افزایش طول عمر آنها اهمیت زیادی برای محققین فعال در این صنعت دارد چرا که رها شدن لاستیک های ساییده شده و تایرهای فرسوده در محیط باعث آلوده شدن آن و ایجاد نگرانی شده است. شناخت علمی و صحیح سازوکار سایش لاستیک ها می تواند در جهت کاهش و اصلاح رفتار تریبولوژ‍یکی آنها بسیار موثر باشد. در این مقاله ابتدا مطالعات انجام شده در شناخت سایش لاستیک ها و کاهش آن مرور گشته که بدین منظور برخی مطالعات کاهش سایش از طریق آمیزه کاری، افزودن تقویت کننده ها و بطور خاص در سال های اخیر تقویت کننده های نانو ارائه می شوند. سپس سایش لاستیک ها و انواع آن معرفی می گردد. در ادامه تئوری های سایش در لاستیک ها و سازو کارهای آن جهت فراهم نمودن درک بهتر این پدیده ارائه می شود. در نهایت روش های استاندارد اندازه گیری سایش در لاستیک ها به منظور انتخاب صحیح آزمون مرور می شود.
  کلیدواژگان: لاستیک، سایش، سازوکارهای سایش، روش های اندازه گیری سایش
 • محمد کوهستانیان، حسین بوهندی صفحات 36-48
  اصلاح پلیمرها نشانگر روش ارزشمند ترکیبی برای رسیدن به پلیمرهایی با ساختار، ترکیب و خواص مناسب است که از راه پلیمر شدن مستقیم مونومرها به آسانی امکان پذیر نیست. اصلاح پلیمر از سال 1990 تبدیل به روش اصلی برای بهبود خواص و وسعت دادن به دامنه کاربرد پلیمرها شده است. امروزه، تولید پلیمرهای اصلاح شده، همچون سلولوزها و پلی آکریلیک اسید اصلاح شده، در جهان به طور تجاری، وجود دارند. پلیمرهای اصلاح شده آبگریز به علت ویژگی های رئولوژیکی غیرمعمول بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این پلیمرها شامل یک زنجیر اصلی آبدوست و مقدار کمی)به طور معمول >% 5- 2 مولی(از گروه های آبگریزند که برچسب) sticker (نامیده می شوند. این گروه ها باپیوند کووالانسی به زنجیر اصلی متصل اند. معماری مولکول ها و همچنین ویژگی آبدوستی زنجیر پلیمر و برچسب ها به طور گسترده می تواند متغیر باشد. بنابراین، از غنی بودن معماری پلیمرهای مرتبط)تصادفی، قطع های و آبگریزی انتهای زنجیر(تنوع خواص شیمیایی و فیزیکی حاصل می شود که موجب کاربرد آنها در دارورسانی، پراکنده سازها، غلظت دهنده ها، لوازم آرایشی و پالایش نفت کاربرد دارند.
  کلیدواژگان: اصلاح پلیمر، آبدوست، آبگریز، پلیمرهای محلول در آب، کاربردها
 • فاطمه زارعی، نفیسه فرهادیان، زهرا مقصود صفحات 49-59
  در سال های اخیر طراحی سیستم های دارو رسانی نوین با کمک تکنولوژی های جدیدی همچون نانو و نیز سنتز نانو داروها جهت درمان بیماری ها، به طور چشم گیری مورد توجه محققان بوده است. هدف اصلی از طراحی این سیستمهای نوین کاهش اثرات جانبی داروها با کنترل میزان دوز مناسب داروی مصرفی و رسیدن هدفمند دارو به نقطه مورد نظر می باشد. جهت دستیابی به این هدف حاملهای مختلفی برای داروها با خواص منحصر بفرد پیشنهاد شده اند که یکی از نمونه های مهم آنها نانوذرات می باشند. به منظور اتصال بهتر دارو با سطح نانوذرات می توان از پوشش های پلیمری زیست سازگار و زیست تجزیه پذیر که دارای سمیت کم هستند، استفاده نمود. این پلیمرهای زیست تجزیه پذیر، باعث افزایش پایداری شیمیایی و کنترل سرعت رهایش دارو در بدن، می شوند. از اینرو خود بایستی دارای خواص منحصر بفرد ساختاری، فیزیکی و شیمیایی باشند. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث، در این پژوهش به بررسی انواع پلیمرهای قابل کاربرد در دارورسانی های هدفمند با تمرکز ویژه بر پلیمر های سه بعدی پرداخته شده است و سه دسته بزرگ این پلیمرهای سه بعدی شامل دندریمرها، پلیمرهای پرشاخه و پلیمر های ستاره ای به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: پلیمرهای سه بعدی، دارورسانی، درمان سرطان، زیست تجزیه پذیر
 • سعید بابایی، امین عابدینی، زهرا منجزی صفحات 60-71
  یکی از روش های بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و رئولوژی نانوکامپوزیت های پلی یورتان- سیلیکا، عملیات اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا و گنجاندن نانوذرات اصلاح شده در ماتریس پلی یورتان می باشد. این عملیات به دو صورت فیزیکی و شیمیایی انجام می گیرد. اصلاح فیزیکی براساس برهمکنش های فیزیکی بین سیلیکا و عامل اصلاح کننده و با استفاده از مواد سطح فعال یا درشت مولکول های جذب سطحی شده انجام می شود. اصلاح شیمیایی نیز بر اساس برهمکنش های شیمیایی و با استفاده از پیوندزنی به زنجیرهای پلیمری یا با عوامل اصلاح کننده مختلف بر پایه سیلیسیم، بور، تیتانیم، آلومینیوم و غیره صورت می گیرد که در این بین معمولا پیوند دهنده های سیلانی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. به منظور بررسی میزان اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا، روش های مختلفی نظیر اندازه گیری مقدار گرمای غوطه وری سطح سیلیکا در آب و بنزن، اسپکتروسکوپی مادون قرمز به کار برده می شوند. در این مقاله روش های اصلاح سطح سیلیکا با رویکرد گنجایشی در پلی یورتان و همچنین تاثیر عوامل اصلاح کننده مختلف بر خواص حرارتی، مورفولوژی و آبگریزی بررسی می شوند.
  کلیدواژگان: سیلیکا، پلی یورتان، پیوند دهنده های سیلانی، پیوند زنی، سورفاکتانت
 • میثم مهدی نیا، محراب مدهوشی صفحات 72-84
  با افزایش نگرانی های زیست محیطی، نرخ بالای استفاده از منابع نفتی و نیاز به مواد و فرآیندهای سازگار با محیط زیست، مطالعه های زیادی را بر روی مواد بدست آمده از منابع تجدیدپذیر سوق داده است و محصولات زیست تخریب پذیر یا قابل بازیافت را گسترش داده است. یکی از این منابع تجدیدپذیر و زیست سازگار، نانوالیاف سلولزی می باشند. مطالعه این نانوالیاف به عنوان عامل تقویت کننده در نانوکامپوزیت ها از تقریبا 15 سال پیش شروع شده است. در این مطالعه به بررسی قابلیت تقویت کنندگی نانوالیاف سلولزی در پلیمرهای مختلف پرداخته و موانع موجود بر سر راه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
  کلیدواژگان: نگرانی های زیست محیطی، مواد سازگار با محیط زیست، نانوالیاف سلولزی، پلیمرها
 • فهیمه عسکری، سلوی فرهنگ زاده، هاجر جمشیدی صفحات 85-106
  ماتریس های پلیمری تقویت شده با نانوپرکننده ها گروهی از مواد کامپوزیتی هستند که در دهه های اخیر به واسطه داشتن خواص فیزیکی، مکانیکی و گرمایی مطلوب، توجه بسیاری از دانشمندان و صنعتگران را به خود معطوف کرده اند. نانولوله های کربنی (CNTs) از مهم ترین نانوپرکننده ها هستند که به دلیل خواص عالی مکانیکی، گرمایی و الکتریکی و چندعاملی بودن به طور گسترده به عنوان تقویت کننده ایده آل در ماتریس های پلیمری کارآمد استفاده می شوند. CNT ها صفحه های گرافنی لوله شده ای هستند که استوانه های هم مرکز بلندی را تشکیل می دهند. خواص CNT ها به آرایش اتمی، قطر و طول لوله ها و شکل شناسی و نانوساختار آنها وابسته است. CNT ها معمولا به دلیل برهم کنش های واندروالسی کلوخه ای می شوند. بنابراین، پراکنش و جهت گیری آنها در ماتریس پلیمری بسیار مشکل است. از این رو، چالش بحرانی در این زمینه، توسعه روش هایی برای بهبود پراکنش CNT ها در ماتریس پلیمری است. زیرا، پراکنش یکنواخت تر آنها در ماتریس پلیمر خواص مکانیکی، الکتریکی و نوری کامپوزیت ها را بهبود می بخشد. عامل دارکردنCNT ها روشی موثر برای ممانعت از کلوخه ای شدن آنهاست که چسبندگی بین سطحی CNT ها و ماتریس پلیمری را بیشینه می کند. توجه روزافزون به کاربرد CNT ها در زمینه های گوناگون منجر به توسعه روش های پراکنش و عامل دارکردن آنها شده است. CNTها به روش های مختلفی تهیه می شوند. در این مقاله مروری، ضمن معرفی روش های مختلف تهیه CNT ها، روش های پراکنش در ماتریس پلیمری و عامل دارکردن آنها و آثار پراکنش و عامل دارکردن بر خواص نانوکامپوزیت ها بحث شده است.
  کلیدواژگان: نانولوله های کربن، نانوکامپوزیت، عامل دارکردن، پراکنش، خواص
 • صفحات 107-110
 • صفحات 111-112
 • صفحات 113-114
 • صفحات 115-115
 • صفحات 116-116
|
 • Pages 3-3
 • Mohammad Razavi-Nouri, Masoud Tayefi, Alireza Sabet Pages 4-15
  Polyethylenes are among of the commodity polymers with wide-spread applications. They are being used in transportation، wire and cable، food packaging، and building industries، for instance. Ethylene-octene copolymers contain more branches in respect to that of the high density polyethylene، therefore، their crystallinities and melting points are lower and can also be processed much easier. Nowadays، there are huge interests in using polymer-clay nanocomposites because of their higher desired physical and mechanical properties such as thermal stability، tensile strength and barrier resistance in comparison with that of the unfilled polymers or the polymers which are reinforced with the same amount of micro-sized fillers. Nanoclays are modified using organic modifiers such as alkylammonium ions in order to enhance their compatibility with polymers. They can also act as a nucleating agent and change the crystallinity of polymeric materials. This nano-sized filler could also affect the thermal stability and flame retardancy but the amount of influence depends on the morphology developed. In this article، our aim is to present some information about the above-mentioned nanocomposites by reviewing the recently published papers in this area.
  Keywords: Ethylene, Octene Copolymer, nanocomposite, nanoclay, morphology, thermal properties
 • Pages 16-26
  During the last decades، great efforts have been devoted to design polymers for reducing the toxicity، increasing the absorption، and improving the release profile of drugs. Magnetic nanoparticles (MNPs) have found various important applications in nanotechnology and nanomedicine in the areas of diagnosis، targeting and therapy. For all of these applications، MNPs surfaces must be tailored to improve biocompatibility properties and reduce aggregation. Since the introduction of the click concept by Sharpless and coworkers in 2001، numerous examples of click reactions have been reported for the preparation and functionalization of polymeric micelles and nanoparticles، liposomes and polymersomes، capsules، microspheres، metal and silica nanoparticles، carbon nanotubes and fullerenes، or bionanoparticles. Among the chemical reactions which used for magnetic nanoparticles modification، Click chemistry with its unique features such as high aqueous competency، chemical orthogonality، and applicability toward diverse substrates has emerged as a burgeoning strategy for the development of surface-engineered polymers and nanoparticles with high selectivity and efficiency.
  Keywords: Click chemistry, magnetic nanoparticles, surface modification, Drug delivery, bioapplications
 • Rasoul Esmaeely Neisiany, Rouhollah Bagheri Pages 27-35
  Rubber wear is one of the most important issues in rubber industry. Reduction of rubber wear and extending its life-time has been a crucial subject for researchers in this industry due to Spreading abraded rubber and worn tires in the environment lead to pollution of it، so this phenomena is mentioned as an important global concern. Scientific and Correct understanding of rubber wear mechanism is critical for reduction of Rubber wear and modification of the tribologiacl behavior. At the first، in this paper the previous researches about recognizing and reduction of rubber wear are reviewed. To aim this idea some researches for rubber wear reduction by using blends system and reinforcement (especially nano filler) are mentioned. Then the types of rubber wear are introduced. Then، rubber wear theories are discussed to better understanding about this phenomenon. At the last، standard method for measuring rubber wear for correct selection are reviewed.
  Keywords: rubber, Wear, Wear mechanisms, Wear measurement methods
 • Mohammad Kohestanian, Hosein Bohendi Pages 36-48
  Polymer modification technique is a valuable synthetic approach which leads to modified polymers with unique composition، structure، and properties that cannot be readily achieved by direct polymerization of monomers. Since 1990، polymer modification technique has become a most important method for improving the properties of polymers and extending the range of their application. Nowadays، the modified polymers such as cellulose and poly acrylic acid are available on a commercial scale in the world. Hydrophobically modified polymers (HMPs) have attracted a great deal of interest because of their unusual rheological properties. These polymers consist of watersoluble hydrophilic backbones and a small amount (typically < 2-5 mol%) of covalently bonded hydrophobic moieties called «stickers». The molecular architecture as well as the characteristics of the hydrophilic chain and stickers can vary widely. Therefore، the diverse structural architectures of these modified polymers (random، block or hydrophobically endcapped) produce diverse physicochemical properties، which lead to useful applications in pharmaceutics، dispersants، thickening agents، cosmetics and oil recovery.
  Keywords: polymer modification, hydrophilic, hydrophobic, water, soluble polymers, applications
 • Fatemeh Zareie, Nafiseh Farhadian, Zahra Maghsoud Pages 49-59
  In recent years، designing novel drug delivery systems using new technologies such as nano as well as nano-drug synthesis for treatment of various disease has been considered from researchers'' point of view. The main goal of these novel designed systems is decreasing the side effects of drugs by controlling the applied dosage and releasing of drugs at the subject point. To do so، different drug carriers with the unique properties have been suggested. Nanoparticles are one of the most important carriers in this field. To improve the bonding of the drugs to the outer surface of these nanoparticles، biodegradable and biocompatible polymers with low toxicity can be used. These biodegradable polymers have been used frequently as drug delivery vehicles due to their grand bioavailability، better encapsulation، to increase the chemical stability، control release and less toxic properties. However، these polymers should have special structural، physical and chemical properties. This review is an introduction to these polymers which apply in drug delivery systems by a particular attention on three-dimensional polymers such as dendrimers، hyper-branched and star polymers.
  Keywords: Three, dimensional polymers, Drug delivery, Cancer theranostics, Biodegradable
 • Saeed Babaee, Amin Abedini, Zahra Monjezi Pages 60-71
  One of the ways to improve the mechanical properties، thermal and rheological of polyurethane-silica nanocomposites is Surface modification of silica nanoparticles and incorporation modified nanoparticles in polyurethane matrix. This operation is done in two physical and chemical forms. Physical modification is performed based on the physical interactions between silica and modifying agents and the use of surfactants or macromolecules adsorption. chemical modification is performed based on the chemical interactions and using of the grafting to polymer chains and different modification agent based on silicon، boron، titanium، aluminum and etc. that usually silane coupling agent are more important. In order to investigate of amount of silica surface modification is used from different methods such as measurement of the heat of immersion in water and benzene and infrared spectroscopy. In this paper، methods for surface modification of silica with approach to incorporation in polyurethane and also effects of modification by different modification agent on the thermal properties، morphology and hydrophobicity are considered.
  Keywords: Silica, Polyurethane, Silane Coupling Agent, Grafting, Surfactant
 • Meysam Mehdinia, Mehrab Madhoushi Pages 72-84
  Regarding to rising on environmental issues، the high rate use of oil resources and the need for environmental friendly materials and processes، it led to many studies on materials derived from renewable resources and has expanded biodegradable or recyclable products. One of these renewable and environmental friendly resources is nanocellulose. nanocellulose studying، as reinforcing agent in nanocomposites، has started since 15 years ago. In this review paper، we investigated the possibility of nanocellulose reinforcing in different polymers and its drawbacks have been discussed. Regarding to rising on environmental issues، the high rate use of oil resources and the need for environmental friendly materials and processes، it led to many studies on materials derived from renewable resources and has expanded biodegradable or recyclable products. One of these renewable and environmental friendly resources is nanocellulose. nanocellulose studying، as reinforcing agent in nanocomposites، has started since 15 years ago. In this review paper، we investigated the possibility of nanocellulose reinforcing in different polymers and its drawbacks have been discussed.
  Keywords: Environmental issues, Environmental friendly material, Cellulose nanofibers, Polymers
 • Pages 85-106
  The nanofiller reinforced polymer matrixes are a class of composites material، which have received significant attention both in academia and industry due to having higher mechanical، physical and thermal properties. The carbon nanotubes (CNTs) are the most important nanofillers which can be used as ideal reinforcing agents for high performance polymer matrixes because of their excellent mechanical، thermal and electrical properties and multi-functionality. CNTs are rolled-up graphene sheets which are made long coaxial cylinders. The properties of carbon nanotubes depend on atomic arrangement، the diameters and length of the tubes and morphology or nanostructure. Since CNTs usually agglomerate due to Van de Waals interactions، they are extremely difficult to disperse and align in a polymer matrix. The critical challenge is the development of methods to improve the dispersion of CNTs in the polymer matrix because their enhanced dispersion in polymer matrices greatly improves the mechanical، electrical and optical properties of composites. The functionalization of CNT is an effective way to prevent nanotube aggregation which can maximize interfacial adhesion between CNTs and the polymer matrix. CNTs can be prepared using various methods. In this review، the methods for the dispersion of nanotubes in the polymer matrix، funtionalization and effect of dispersion and funtionalization on properties of composites are described.
  Keywords: carbon nanotubes, nanocomposite, funtionalization, dispersion, properties
 • Pages 107-110
 • Pages 111-112
 • Pages 113-114
 • Pages 115-115
 • Pages 116-116