فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 14 (بهار 1394)
 • پیاپی 14 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آیدین ترکمه، آناهید شیرخدایی صفحه 11
  فضا در سه دهه ی اخیر به یکی از مولفه های اساسی در تحلیل های شهری تبدیل شده است. می توان گفت که اثرگذارترین و پیچیده ترین متنی که مبنای این چرخش فضایی را فراهم کرده است کتاب تولید فضای هانری لوفور است. هدف غایی لوفور این بود که نشان دهد فضا سیاسی است. از دید لوفور فضا و زمان به طور تفکیک ناپذیری در فرایندهایی ذیل شیوه های تولید، به هم پیوند خورده اند. او تولید فضا را اصلی ترین سازوکار بقای سرمایه داری می داند و در این رابطه از چرخه ی دوم انباشت سرمایه نام می برد. لوفور بر آن است تا ابعاد پنهان و بدیهی فرض شده ی فرایند تولید فضا را که منجر به تسخیر فضای زندگی روزمره شده است آشکار کند و نشان دهد که تغییر جامعه اساسا به معنای تغییر فضا یا تولید فضاست. دانش معتبر فضا از نظر لوفور باید به مسئله ی تولید بپردازد و فضاهای بازنمایی و بازنمایی های فضا را شرح دهد، اما از همه مهم تر باید به روابط متقابل و پیوندهای شان با پرکتیس اجتماعی بپردازد. لوفور می گوید آن هایی که چگونگی بازنمایی فضا را کنترل می کنند، چگونگی تولید، سازماندهی و مصرف فضا را نیز کنترل می کنند. او در این راستا چارچوبی تحلیلی را تحت عنوان نظریه ی تولید فضا به کار می گیرد که به شکلی پیچیده برگرفته از اندیشه ی دیالکتیکی، نظریه ی زبان و خوانش او از پدیدارشناسی است. بنابراین ضروریست تا ابعاد این نظریه را مورد کاوش قرار دهیم. این کاوش برای همه ی آن هایی که به شکلی در تحلیل پدیده ها و واقعیت های شهری درگیرند سودمند است.
  کلیدواژگان: فضا، زمان، تولید فضا، سرمایه داری، دیالکتیک، زبان، پدیدارشناسی، لوفور
 • سبحان یحیائی صفحه 31
  این مقاله به معرفی تکنیک روش شناختی «تحلیل کیفی تعاملی» برای مطالعه ی تعلیلی معنا در جامعه ی تحت مطالعه می پردازد. نابسندگی تحقیقات کمی و شناخت سطحی حاصل از تبیین های اثبات گرایانه، منجر به این امر شده است که طیف برجسته ای از محققان اجتماعی، مطالعات کمی را تنها در نقش مکملی برای تحقیقات کیفی و جزئی نگر برشمارند. این مقاله به تشریح عملیاتی روش تحلیل کیفی تعاملی می پردازد تا گامی را در مسیر انباشت دانش در سنت مطالعات کیفی بردارد.
  «IQA» که ریشه در نظریه ی زمینه ای و برساخت نظریه ای برآمده از داده ها، خاص هر میدان تحقیق دارد، با استفاده از ابزار گرافیکی و نموداری ارائه نتایج، می تواند ضمن پرداختی ژرفانگر به موضوعات میدان های اجتماعی، به ترسیم شمایی هولوگرافیک از آن نیز بپردازد. این تکنیک روش شناختی با به کمینه رساندن نقش محقق در مفصل بندی داده ها و ارائه ی نتایج و پررنگ کردن نقش مشارکت کنندگان به عنوان نمونه های مطالعاتی، داعیه ی ارائه ی نتایجی تعلیلی بر مبنای نظرات جامعه ی تحت مطالعه دارد و سوگیری در تحقیق کیفی را به حداقل ممکن می رساند.
  کلیدواژگان: روش شناسی، مطالعات فرهنگی، تحلیل کیفی تعاملی، IQA
 • علیرضا فرزین صفحه 53
  هدف کلی این مقاله مروری اجمالی بر تاریخچه، ادبیات، مفاهیم و نظریه های موجود پیرامون یکی از اصلی ترین شاخه های روزنامه نگاری یعنی روزنامه نگاری تشریحی (تفسیری)، و بررسی وضعیت فعلی این گونه ی روزنامه نگاری در عمل است. در حالی که از سوی بسیاری از صاحب نظران ادعا می شود در خلال دهه های گذشته، روزنامه نگاری به شکل فزاینده ای از حالت توصیفی صرف، به سمت تشریحی شدن پیش رفته است، بررسی های عمیق تر حاکی از آن است که این حوزه از روزنامه نگاری از فقدان پژوهش های نظام مند و ضعف های تئوریک و عملیاتی رنج می برد. در مجموع می توان گفت در این حوزه علاوه بر ابهامات مفهومی و نظری در تعریف، در تمایز میان آن با انواع دیگر روزنامه نگاری و نیز به کارگیری آن در حوزه ی عمل مشکلات عدیده ای وجود دارد. این پژوهش درادامه ضمن بررسی عوامل تعیین کننده ی ماهیت این گونه ی روزنامه نگاری به محدودیت ها و موانع پیش روی آن می پردازد. در پایان با ذکر نمونه های برجسته ی این گونه ی روزنامه نگاری در جهان و ایران سعی در معرفی و تبیین هرچه بیشتر آن خواهد شد.
  کلیدواژگان: روزنامه نگاری تشریحی، جانبداری، عینیت در روزنامه نگاری، اخبار و تفاسیر خبری، روزنامه نگار
 • ابوالفضل حاجی زاده صفحه 73
  پس از جنگ سرد نظریه هایی مطرح شد که فضای فکری و سیاسی فاقد ایدئولوژی ها را صورتبندی می کردند. این نظریه ها که همزمان از سوی نظریه پردازان راست گرا و چپ گرا مطرح می شد خبر از مرگ ایدئولوژی می دادند. ژیژک با بهره از نظریه فلسفی- روانکاوانه ی لکان نشان می دهد که ایدئولوژی ها نه تنها نمرده اند بلکه به شکلی همه گیر زنده و پویا زندگی ما را شکل می دهند. بنابراین بایستی پروژه ی نقد ایدئولوژی را فعالانه پی گرفت. در این مقاله تلاش داریم رئوس کلی نظریه ژیژک در باب ایدئولوژی را معرفی کنیم و نشان خواهیم داد که ژیژک چگونه مفهوم ایدئولوژی را در مواجه با بحث تمایز ایدئولوژی- واقعیت و مرگ ایدئولوژی، احیا می کند.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی، ژیژک، فانتزی، امر واقعی، امر نمادین
 • سمانه سامانی صفحه 89
  سلفی به عنوان زیر مجموعه سلف –پرتره نوعی ازعکاسی همگانی محسوب می شود. همین همگانی بودن و وسعت حضور این پدیده چند بعدی که موسسه اکسفوردراواداشتتادرسال 2013 این اصطلاح را واژه جهانی سال معرفی کندتوجه به این پدیده را برای پژوهشگران جذاب کرده است تا هرکدام از منظری به این پدیده هیبریدی نگاه کنند. اما در این مقاله آن چه مورد توجه من قرار گرفته است موضوع هویت در فضای مجازی با تمرکز برروی سلفی های اینستاگرامیست.
  آن چه در نظریه ها و تعاریف به هویت مطرح است تعامل هویت فردی با نگاه «دیگران» است اما این تعامل در پدیده سلفی چگونه شکل می گیرد؟ این مقاله تلاش می کند تا شکل کنش در این تعامل را بررسی کند.آنچه کاربران اینستاگرام تلاش دارند از هویتشان در تعامل با دیگران بیان کنند.
  روش بکار گرفته شده در این مقاله مشاهده و نشانه شناسی برای تحلیل عکس های سلفی اینستاگرامی با فوکوس برروی ده کاربرزن جوان در اینستاگرام است.
  کلیدواژگان: هویت، شبکه های اجتماعی، سلفی، نمایش
 • علیرضا مرادی صفحه 101
  در این مقاله سعی می شود با ارجاع به آثار اصلی استوارت هال، مهمترین مسائل مطرح شده درباره هویت و بحران های هویتی از دیدگاه وی به صورت مختصری شرح داده شود. این بررسی همچنین با زمینه ها و مکاتب فکری و نیز کسانی که بیشترین تاثیر را بر هال داشته اند، همراه گشته است. به همین منظور ابتدا مباحث مطرح شده در باب هویت ارائه خواهد شد؛ سپس به موضوعاتی همچون جهانی شدن و بحران هویت، هویت، قومیت و نژاد و همچنین هویت و دیاسپورا پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: استوارت هال، هویت، مطالعات فرهنگی، دیاسپورا، قومیت، نژاد
 • مهسا لاریجانی صفحه 121
  روش فمینیستی، دیدگاهی است که به آشکار سازی تجربیات زنان می پردازد و بحث نابرابری جنسیتی و تولید دانش مردانه را مورد چالش قرار می دهد.
  این روش تکنیک خاصی ارائه نمی کند بلکه با بیان دیدگاه های معرفت شناسانه و هستی شناسانه خویش و با تکیه بر روش کیفی، به شناسایی جهان پیرامون زنان و تجربیات آنان می پردازد.
  این مقاله با استفاده از نگرش انتقادی فمینیستها از روش های کمی رایج، مباحث سوژه و ابژه، عینیت و سیاست و قدرت در علوم اجتماعی را مورد بحث قرار داده و با ارائه مثال روند پژوهش در میدان تحقیق را توضیح می دهد.
  درنهایت دشواری ادعاهای فمینیستی شامل: عدم موفقیت در به چالش کشیدن عینیت گرایی، عدم ارائه روشی مشخص، مشکل اعتبار و پایایی پژوهش، یک جانبه نگری و جنسیت گرایی و عدم تحقق برابری میان محقق و پاسخگو در عمل و مبالغه در مشکلات و جنبه های مصیبت بار زندگی زنان را مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: روش فمینیستی، نابرابری جنسیتی، سوژه، ابژه، عینیت گرایی، اعتبار، روایی
|
 • Aidintorkameh, Anahidshirkhodaei Page 11
  Works of Henri Lefebvre who has been entitled father of France dialectic and the last classic philosopher, includes a wide and exceptional range of themes: dialectic, Marxism, alienation, the production of space, critique of everyday life, urban revolution, rhythmanalysis, space-time, capitalism, city, the urban, the right to the city, theory of language, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, and so on. What, however, links all of his works is his own method that he uses: dialectics. Lefebvre in dialectical materialism begins with a critique of Hegel's dialectic, and by explaining Marx's critique on Hegel, introduces his own version of dialectic. Here, in order to illuminate aspects of Lefebvre's dialectical method, first of all, dialectical materialism's schema and its relation with Lefebvre's real life condition and his others works is provided. The difference between formal logic and dialectical logic, thenis addressed. In the next step, Lefebvre's critique on Hegel is presented. By explaining Lefebvre's critique on Marx, therefore, his own dialectic is put forward.Throughemploying Marx's concept oftotal man, and based upon praxis that is the total activity of mankind, action and thought, physical labour and knowledge,and Marx's concepts of use value and exchange value,Lefebvre elucidates an application of his dialectical method.
  Keywords: dialectical materialism, praxis, alienation, dialectical logic, formal logic, becoming, Hegel, Marx
 • Sobhanyahyaei Page 31
  this article introduces the methodological technique "interactive qualitative analysis" to study the causal meaning in subjects. Lack of quantitative research and following superficial knowledge of Positivist explanation has result in a argegroupofsocialresearchers consider the quantitative research only as part of qualitative research. This article explains operational interactive qualitative analysis in order to takea stepintheaccumulation of knowledgein the tradition ofqualitativestudies. «IQA» theory using graphical tools and presentation of the results, not onlyprovides a deep understanding of social fields, but also shows a holographic representation of the communities. This methodological technique through reduce the role of researcher and highlight the role of participants as case of studies, looking Causefindingresultswithoutbias as much as possible.
  Keywords: methodology, cultural studies, interactive qualitative analysis, IQA
 • Alireza Farzin Page 53
  The main goal of this article is a brief review of the history, literature, concepts and theories about one of the main branches of journalism i.e. Interpretative Journalism, and discussing the current state of this genre of journalism in action. While it is claimed by many scholars over the past decades, journalism is increasingly moving from descriptive manner toward interpretative manner, deeper studies suggests that this area of journalism suffers the lack of systematic research and theoretical and operational weaknesses. In general we can say that in this area, in addition to theoretical and conceptual ambiguities in the definition, there are many problems, to distinct between this form of journalism with the other ones and also its application in the field of practice.This research continues to investigate the determinants of the nature of this form of journalism and discussing the constraints and obstacles facing to it. At the end, by citing prominent examples of this kind of journalism in Iran and the world, I will try to introduce and explain it further.
  Keywords: Interpretative Journalism, Bias, Objectivity in Journalism, News, commentaries news, Journalism
 • Abolfazlhajizadeh Page 73
  After the Cold War, theories emerged which formulatedIntellectual and politicalspace without ideologies. At the same time there is idea that the right-wing and left-wing theorists claim the ideologies are dead. Zizek using philosophical-psychoanalytic theory of Lacan shows that ideologies are not only dead but Shaping our lives Dynamically.therefore The project ofcritique of ideology should be pursued actively. In this paper we introduce outline of theory of ideology’sŽižekand will show how herevives the concept of ideology in the face of the distinction between reality and ideology and death of ideology.
  Keywords: ideology, Zizek, fantasy, the real, the symbolic
 • Samaneh Samani Page 89
  Selfie can be interpreted as an emerging new sub-genre of self-portraiture, as anexample of the digital turn in vernacular photography as well as a side product of the recent technological developments. For clarity’s sake, the term ‘selfie’ here is used only in relation to the self-portraits shared via social media, in accordance with the definition provided by Oxford Dictionaries from 2013. In this article I focus on identity at virtual space also by focusing on Instagram.This study tries to find the form of interact between Instagram users and their followers. my method is observation and semiology. I focus on 10 women who are the Instagram user.
  Keywords: identity, social network, selfie, drama
 • Alirezamoradi Page 101
  The present article aims to briefly explain the most important issues raised about identity and identity crises in Hall's works. Today, Hall is considered a distinguished social thinker in the field of identity; he has had great influence over the related studies, particularly in cultural approaches. The present study also discusses the related fields and schools of thoughts as well as figures having the greatest influence on Hall. First, we will have a review of the related literature, i.e. identity, and then such topics as globalization and identity crisis, identity, ethnicity and race as well as identity and diasporas will be discussed. The article will also address Hall's methods of articulating identity; It shows that despite the fluidity of the concept of identity in view of postmodernism, yet Hall believes this concept could be used as an important conceptual tool for social analysis in the current era.
  Keywords: Stuart Hall, Identity, Cultural Studies, Diaspora, Ethnicity, Race
 • Mahsa Larijani Page 121
  Feminism method is view that reveals women’s experience and challenges about gender inequality and male knowledge production.This view doesnot express particular method but identifies womens’s world and their experience with epistemological and ontological perspective and relying on qualitative research.This paper uses feminism critical attitude from quantitative methods and discusses about subject and object, objectivity, politics and power in social sciences. Furthermore talk about elements of research on women’s issues and feminism methodologhy, techniques of collecting data, role of reasercher and felexibility in the reaserch process by providing examples of research..The problem of feminism claims include failure to challenge objectivity, lack of clear method, problem of validity and reliability, bias and genderism and lack of quality among reasercher and responsive in field and exaggerate problems and aspects of disaster of women’s life.
  Keywords: feminism method, subject, object, objectivity, validity, reliability