دکتر محمدرضا خواجوی

دکتر محمدرضا خواجوی

مقالات مصوب 12 سایر مقالات 0
نویسنده اول 2 نویسنده مسئول 12
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر محمدرضا خواجوی (Mohammadreza Khajavi)


مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 12 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • The Effect of Intraoperative Ketamine and Magnesium Sulfate on Acute Pain and Opioid Consumption After Spine Surgery
  Farhad Etezadi, Mansour Farzizadeh, HamidReza Sharifinia, Maysam Alimohammadi, MohammadReza Khajavi*
  Acta Medica Iranica, 2020 متن
 • Dexmedetomidine Versus Ketamine Combined With Fentanyl for Sedation-Analgesia in Colonoscopy Procedures: A Randomized Prospective Study
  Pejman Pourfakhr, Khaton Nouri, Hamid Reza Shariefnia, Reza Shariat Moharari, Mohammad Reza Khajavi*
  Acta Medica Iranica, 2019 متن
 • Diphenhydramine definitely suppresses fentanyl-induced cough during general anesthesia induction: a double-blind, randomized, and placebo-controlled study
  Pejman Pourfakhr, Seyed Hashem Ziaei, Farhad Etezadi, Hamidreza Sharifnia, Mohammad Reza Khajavi*
  Acta Medica Iranica, 2019 متن
 • Prevalence of Abnormal Methemoglobinemia and Its Determinants in Patients Receiving Nitroglycerin During Anesthesia
  Alireza Behseresht, Pejman Pourfakhr, Reza Shariat Moharari, Farhad Etezadi, Mohamadreza Khajavi *, Farsad Imani
  Anesthesiology and Pain Medicine, Jun 2019 متن
 • A Comparison of the Effects of Low and High Doses of Aminophylline on Recovery Time and the Bispectral Index Score Following Iso flurane Anesthesia
  Farsad Imani, Azadeh Ahmadi Tabatabaei, Reza Shariat Moharari, Farhad Etezadi, Pejman Pourfakhr, Mohammad Reza Khajavi*
  Iranian Red Crescent Medical Journal, 2017 متن
 • Evaluation of the Anti-Inflammatory Effects of Peri-Operative Infusion of Magnesium Sulfate on the Microsurgical Procedures for Intracranial Tumors
  Farhad Etezadi, Majid Aklamli, Atabak Najafi, Mohammadreza Khajavi *, Reza Shariat Moharari, Bahador Mirrahimi, Seyed Abolghasem Mortazavi, Mojtaba Mojtahedzadeh
  Anesthesiology and Pain Medicine, Dec 2014 متن
 • Magnesium Can Decrease Postoperative Physiological Ileus and Postoperative Pain in Major non Laparoscopic Gastrointestinal Surgeries: A Randomized Controlled Trial
  Reza Shariat Moharari, Majid Motalebi, Atabak Najafi, Mohammad Mahdi Zamani, Farsad Imani, Farhad Etezadi, Pejman Pourfakhr, Mohammad Reza Khajavi*
  Anesthesiology and Pain Medicine, Feb 2014 متن
 • بی حسی نخاعی در پیوند کلیه
  اتابک نجفی، محمدرضا خاجوی، پژمان پورفخر، فرهاد اعتضادی
  مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهریور 1392 متن
 • Effects of tight versus non tight control of metabolic acidosis on early renal function after kidney transplantation
  Farhad Etezadi, Pejman Pourfakhr, Mojtaba Mojtahedzade, Atabak Najafi, Reza S. Moharari, Kourosh K. Yarandi, Mohammad R. Khajavi*
  DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012
 • انسیدانس سندروم نورولوژیک موقت بعد از بی حسی اسپاینال با لیدوکایین و بوپیواکایین: تاثیر نوع سوزن و پوزیشن جراحی: گزارش کوتاه
  فرهاد اعتضادی، آیلار آهنگری، هاجر شکری، محمدرضا خاجوی
  مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر 1390 متن
ارتباط
ارسال پیام
همکاری با نشریات
Archives of Anesthesiology and Critical Care
عضو تحریریه
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R425182 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال