به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست روزنامه‌های در حال انتشار کشور
ابتکار
صاحب‌امتیاز:
محمدعلی وکیلی
مدیرمسئول:
محمدعلی وکیلی
سردبیر:
تلفن:
02188994609 02188975710 02188986612
دورنگار:
02188975709
ابرار
صاحب‌امتیاز:
لیلا بختیاری
مدیرمسئول:
لیلا بختیاری
سردبیر:
سید محمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144058034 02177989019
دورنگار:
02144026612
ابرار اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
لیلا بختیاری
مدیرمسئول:
لیلا بختیاری
سردبیر:
سید محمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144026612 02144058034
ابرار ورزشی
صاحب‌امتیاز:
لیلا بختیاری
مدیرمسئول:
لیلا بختیاری
سردبیر:
سیدمحمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144026612 02144058034
اترک
صاحب‌امتیاز:
محمد شکاری
مدیرمسئول:
محمد شکاری
سردبیر:
شورای سردبیری
آرمان امروز
صاحب‌امتیاز:
هوشمند سفیدی
مدیرمسئول:
هوشمند سفیدی
سردبیر:
هوشمند سفیدی
تلفن:
02166564458 02166564459 02166564460
آرمان ملی
صاحب‌امتیاز:
نیره طاهری نیک
مدیرمسئول:
نیره طاهری نیک
سردبیر:
شورای سردبیری
دورنگار:
02188540244 02188105341
تلفن:
02188760176 02188105007
آرمان میهن
صاحب‌امتیاز:
امیر حیدری
مدیرمسئول:
امیر حیدری
سردبیر:
دورنگار:
02632707069
تلفن:
02632734293
اسرار
صاحب‌امتیاز:
سید علی موسوی
مدیرمسئول:
سید علی موسوی
سردبیر:
تلفن:
02177824797 02177280655
دورنگار:
02177824797
آسیا
صاحب‌امتیاز:
دکتر ساقی باقری نیا
مدیرمسئول:
ایرج جمشیدی
سردبیر:
نوید جمشیدی
تلفن:
02122400965 02122263666
دورنگار:
02122400965
اطلاعات
صاحب‌امتیاز:
موسسه اطلاعات
مدیرمسئول:
دکتر سید عباس صالح شریعتی
سردبیر:
تلفن:
02129999 02122258014 02122258007
دورنگار:
02129999 02122258019
اعتدال
صاحب‌امتیاز:
مسعود خاکبازان
مدیرمسئول:
مسعود خاکبازان
سردبیر:
سید عبدالحسین نور هاشمی
تلفن:
02188060822
دورنگار:
02177642873
اعتماد
صاحب‌امتیاز:
الیاس حضرتی
مدیرمسئول:
بهروز بهزادی
سردبیر:
سید علی میرفتاح
تلفن:
02166124025 02166124024
دورنگار:
02166124025 02166124024
آفتاب یزد (انتشار از 1377)
صاحب‌امتیاز:
منصور مظفری
مدیرمسئول:
منصور مظفری
سردبیر:
سید علیرضا کریمی
تلفن:
02188321397-8
دورنگار:
02188321399
افکار
صاحب‌امتیاز:
سید حکمت الله موسوی
مدیرمسئول:
سید حکمت الله موسوی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02186070475 02188852515
دورنگار:
02186070475
اقتصاد آینده
صاحب‌امتیاز:
هادی دریس
مدیرمسئول:
هادی دریس
سردبیر:
تلفن:
02184390000
اقتصاد پویا
صاحب‌امتیاز:
حسین کریمی
مدیرمسئول:
حسین کریمی
سردبیر:
تلفن:
02188946320 02186126178
دورنگار:
02188946320
اقتصاد سرآمد
صاحب‌امتیاز:
فیروز اسمعیلی نژاد
مدیرمسئول:
فیروز اسمعیلی نژاد
سردبیر:
دورنگار:
02186047596 02188769227
اقتصاد مردم
صاحب‌امتیاز:
اسرافیل عبادتی ساری قیه
مدیرمسئول:
امید محسنی
سردبیر:
امید محسنی
تلفن:
02188894221
دورنگار:
02188915774
اقتصاد ملی
صاحب‌امتیاز:
شرکت نویدآوران صبح
مدیرمسئول:
دکتر حسین عسگری
سردبیر:
محمد رحیمی
تلفن:
02188833049 02188847710
دورنگار:
02188826460
امتیاز
صاحب‌امتیاز:
طیبه نوروزی
مدیرمسئول:
غلامحسین شعبانی
سردبیر:
تلفن:
02166596809 02166121103
امین
صاحب‌امتیاز:
میرایوب پیرایش قهوه چی
مدیرمسئول:
میرایوب پیرایش قهوه چی
سردبیر:
تلفن:
04133352779
دورنگار:
04133352779
آوای شمال (انتشار از 1556)
صاحب‌امتیاز:
کامیار فرزان
مدیرمسئول:
کامیار فرزان
سردبیر:
تلفن:
01333360835 0137221277
دورنگار:
0137228122 0137221277
ایران
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
محمدحسن روزی طلب
سردبیر:
حسام الدین برومند
دورنگار:
02188761254
تلفن:
02188769075 02188761720
ایران اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
محمدحسن روزی طلب
سردبیر:
تلفن:
02184711205
ایران ورزشی
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
محمدحسن روزی طلب
سردبیر:
سید جواد بشیری
تلفن:
02188504113-14 02188748800 02188521954
دورنگار:
02184711173
ایمان
صاحب‌امتیاز:
حیدر ضیغمی
مدیرمسئول:
حسین عبدالهی
سردبیر:
تلفن:
02532906160
بازار کسب و کار
صاحب‌امتیاز:
سکینه جافرنوده
مدیرمسئول:
حمیدرضا محمدیاری
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
01732688214
بشارت نو (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
جواد آذرنگار
مدیرمسئول:
محمداسماعیل حق پرست
سردبیر:
سعید پویش
تلفن:
02166559303 02188146121 02166917312
بشیر مازندران (انتشار از 1376)
صاحب‌امتیاز:
عباسعلی بهادری اردشیری
مدیرمسئول:
عباسعلی بهادری اردشیری
سردبیر:
تلفن:
01133342620
پنجره نو (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
سید ابوطالب حسینی نژاد
مدیرمسئول:
سید ابوطالب حسینی نژاد
سردبیر:
تلفن:
0138823525
دورنگار:
0138823525
پیام زمان
صاحب‌امتیاز:
موسسه همگامان اندیشه زمان
مدیرمسئول:
محمود حیدری
سردبیر:
سعید حیدری
تلفن:
02188481890-91 02188101873
دورنگار:
02188481890-91 02188101873
پیام ما
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیرمسئول:
روح الله خدیشی
سردبیر:
امین شول سیرجانی
دورنگار:
02188913065
تلفن:
02188910288 02128421910
پیشرو
صاحب‌امتیاز:
شرکت وارش
مدیرمسئول:
لیلا وریجی
سردبیر:
تلفن:
01133300233
توریسم
صاحب‌امتیاز:
حسین واحدی پور
مدیرمسئول:
حسین واحدی پور
سردبیر:
تلفن:
02188101183
دورنگار:
02188100095
ثروت
صاحب‌امتیاز:
اکبر نعمت اللهی
مدیرمسئول:
اکبر نعمت اللهی
سردبیر:
سعید پویش
تلفن:
02166907488 02186126178
جام جم
صاحب‌امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیرمسئول:
مهدی گیوه کی
سردبیر:
تلفن:
02123004000 02122262142
دورنگار:
02123004433
جمله
صاحب‌امتیاز:
کلبه امیدمازرون
مدیرمسئول:
مهدی روحی
سردبیر:
دورنگار:
02188746613
تلفن:
02188746613
جمهوری اسلامی
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
مسیح مهاجری
سردبیر:
مسیح مهاجری
تلفن:
02177644420-9
دورنگار:
02177644418
جهان اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
موسسه رسانه گستر ساده
مدیرمسئول:
خلیل محمودی
سردبیر:
تلفن:
02187176 02188822910 02187177000
دورنگار:
02187176 02188822910 02188966741
جهان صنعت
صاحب‌امتیاز:
محمدرضا سعدی
مدیرمسئول:
محمدرضا سعدی
سردبیر:
مسعود سلیمی
تلفن:
02188731916 02188731952 02188731981
دورنگار:
02188731431 02188210763
جوان
صاحب‌امتیاز:
پیام آوران نشر روز
مدیرمسئول:
محمدجواد اخوان
سردبیر:
غلامرضا صادقیان
تلفن:
02188498448 02188845634 02188845635
دورنگار:
02188498448
حدیث کرمان
صاحب‌امتیاز:
مهدی شجاعی
مدیرمسئول:
مهدی شجاعی
سردبیر:
احسان طاهری
تلفن:
03432522527 03432467023
دورنگار:
03432467021 03432467023
حسبان
صاحب‌امتیاز:
کانون اسلامی مهندسین
مدیرمسئول:
مونا مهرعبداللهی
سردبیر:
مونا مهرعبداللهی
تلفن:
02166028129
دورنگار:
02166028129
حیات نو
صاحب‌امتیاز:
سید هادی حسینی خامنه ای
مدیرمسئول:
سید هادی حسینی خامنه ای
سردبیر:
تلفن:
02188676863
دورنگار:
02188676863
دنیای اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
دنیای اقتصاد تابان
مدیرمسئول:
علیرضا بختیاری
سردبیر:
علی میرزاخانی
تلفن:
02152189265 02142710505 02142710506
دورنگار:
02152189266
دنیای خودرو
صاحب‌امتیاز:
خشایار نظریان رستمی
مدیرمسئول:
خشایار نظریان رستمی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02188308102 02188306761 02122498274
راه مردم
صاحب‌امتیاز:
ناصر قدیری
مدیرمسئول:
‏رضا نصیرپور
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02177947032 02122498274
دورنگار:
02177947032
رسالت
صاحب‌امتیاز:
بنیاد رسالت
مدیرمسئول:
محسن پیرهادی
سردبیر:
مسعود پیرهادی
تلفن:
02188910806 02188910807 02188910808
دورنگار:
02188900587
رصد (انتشار از اردیبهشت ماه 1371)
صاحب‌امتیاز:
حسین حسن نژادگرگر
مدیرمسئول:
حسین حسن نژادگرگر
سردبیر:
منصور سریع القلم
تلفن:
041237996
دورنگار:
041237996
زاهدان
صاحب‌امتیاز:
دکتر محمدتقی رخشانی
مدیرمسئول:
دکتر محمدتقی رخشانی
سردبیر:
تلفن:
0543224565 0543211179
سایه
صاحب‌امتیاز:
موسسه سایه سرافراز عشق
مدیرمسئول:
علی اکبر بهبهانی
سردبیر:
سروناز بهبهانی
تلفن:
02166555200-1 02166555160-1
دورنگار:
02166555200-1 02166555160-1
سبزه واران
صاحب‌امتیاز:
رسول شهیدی
مدیرمسئول:
جلال ایرانمنش
سردبیر:
تلفن:
03432233452 03409131420390
دورنگار:
0342234639 03409131420390
ستاره صبح
صاحب‌امتیاز:
علی صالح آبادی
مدیرمسئول:
علی صالح آبادی
سردبیر:
مصطفی صالح آبادی
تلفن:
02188391556
دورنگار:
02188391780
سرمایه
صاحب‌امتیاز:
حسین عبده تبریزی
مدیرمسئول:
حسین عبده تبریزی
سردبیر:
تلفن:
02122055085
دورنگار:
02122055085
شرق
صاحب‌امتیاز:
مهدی رحمانیان
مدیرمسئول:
مهدی رحمانیان
سردبیر:
احمد غلامی
تلفن:
02188936270 02186036119 02188903548
دورنگار:
02186036122
شهرآرا (انتشار از 1373)
صاحب‌امتیاز:
شهرداری مشهد
مدیرمسئول:
سید میثم موسوی مهر
سردبیر:
تلفن:
05137288881-5
دورنگار:
05137288881-5
شهروند
صاحب‌امتیاز:
جمعیت هلال احمر
مدیرمسئول:
اسماعیل رمضانی
سردبیر:
سید افشین امیرشاهی
تلفن:
02144956101-7
دورنگار:
02144956100
صبح ساحل (انتشار از 1365)
صاحب‌امتیاز:
شرکت تعاونی صبح ساحل
مدیرمسئول:
الهام کرمی
سردبیر:
علیرضا خورشیدزاده
تلفن:
07632229585
دورنگار:
07632241463
صبح نو
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی شمیم صبح فردا
مدیرمسئول:
سعید آجورلو
سردبیر:
دورنگار:
02188810558 02188140544
تلفن:
02188810556 02166945689
صدای اصلاحات
صاحب‌امتیاز:
حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی
مدیرمسئول:
اسلام دستگذار
سردبیر:
تلفن:
02166463926
صدای عدالت
صاحب‌امتیاز:
مصطفی کزازی
مدیرمسئول:
مصطفی کزازی
سردبیر:
دکتر حسین عبداللهی
تلفن:
02166716372 02166745616
دورنگار:
02166716372 02166745616
صمت
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت
مدیرمسئول:
عاطفه خسروی
سردبیر:
عاطفه خسروی
تلفن:
02188105306 02188722732
فجر آذربایجان
صاحب‌امتیاز:
نجف آقازاده
مدیرمسئول:
نجف آقازاده
سردبیر:
تلفن:
04135563545
فرصت امروز
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیرمسئول:
مهندس محمدرضا قدیمی
سردبیر:
تلفن:
02186073381 02188514538 02188991927
دورنگار:
02188827112
فضیلت (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
محمداسماعیل لطفی دیبا
مدیرمسئول:
محمداسماعیل لطفی دیبا
سردبیر:
تلفن:
0132230344
دورنگار:
0132230344
فناوران اطلاعات
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
مدیرمسئول:
دکتر سعید سعادت
سردبیر:
ایمان بیک
دورنگار:
02166568728 02166568722-4
قدس
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی قدس
مدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
تلفن:
05137685011 05137685012 05137685013
دورنگار:
05137685011 02137684004
کار و کارگر
صاحب‌امتیاز:
خانه کارگر
مدیرمسئول:
اسرافیل عبادتی
سردبیر:
امید محسنی
تلفن:
02166961702 02166476934 02166966800
دورنگار:
02166961702 02166476934
کائنات
صاحب‌امتیاز:
جمعیت ایران فردا
مدیرمسئول:
منوچهر طاهرخانی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02166914989-90
کیهان
صاحب‌امتیاز:
موسسه کیهان
مدیرمسئول:
حسین شریعتمداری
سردبیر:
حسین شریعتمداری
تلفن:
02133110251 02135200 02133110252
گل
صاحب‌امتیاز:
نعمت الله شهبازی
مدیرمسئول:
نعمت الله شهبازی
سردبیر:
شاهین طهرانی
تلفن:
02188313312-14 02188810365
دورنگار:
02188313312-14 02188841485
گلستان نو
صاحب‌امتیاز:
محمد آذری
مدیرمسئول:
محمد آذری
سردبیر:
تلفن:
01732421646
گلشن مهر
صاحب‌امتیاز:
احسان مکتبی
مدیرمسئول:
مریم قرآنی
سردبیر:
تلفن:
01732244302
مردم سالاری
صاحب‌امتیاز:
حزب مردم سالاری
مدیرمسئول:
دکتر مصطفی کواکبیان
سردبیر:
حمیدرضا شکوهی
تلفن:
02188288226-29 02188288228 02188288226
دورنگار:
02188263094 02188263094
مردم نو
صاحب‌امتیاز:
رضا سواری
مدیرمسئول:
رضا سواری
سردبیر:
تلفن:
0243231143 0243231142
دورنگار:
0243231143 0243231142
معین (انتشار از 1370)
صاحب‌امتیاز:
یونس رنجکش کیسمی
مدیرمسئول:
یونس رنجکش کیسمی
سردبیر:
تلفن:
01333243634
دورنگار:
01332200457
نسل فردا
صاحب‌امتیاز:
مهندس رضا محزونیه
مدیرمسئول:
مهندس رضا محزونیه
سردبیر:
مرضیه ربیعی
تلفن:
03132274500
دورنگار:
03132274502
نسیم (انتشار از 1376)
صاحب‌امتیاز:
ابراهیم بهمنی جلالی
مدیرمسئول:
ابراهیم بهمنی جلالی
سردبیر:
تلفن:
01333855003
نسیم خوزستان (انتشار از 24/10/1380)
صاحب‌امتیاز:
علی سلامت دوم
مدیرمسئول:
علی سلامت دوم
سردبیر:
تلفن:
06132202412
نقش قلم (انتشار از 1358)
صاحب‌امتیاز:
حسن شیرزادکبریا
مدیرمسئول:
حسن شیرزادکبریا
سردبیر:
تلفن:
01133340797
دورنگار:
01133340797
نوآوران
صاحب‌امتیاز:
فیروز نعیم محبوبی
مدیرمسئول:
فیروز نعیم محبوبی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02188989450 02188001023
هفت صبح
صاحب‌امتیاز:
شرکت هفت صبح ماندگار
مدیرمسئول:
آرش خوشخو
سردبیر:
آرش خوشخو
تلفن:
02188405433
دورنگار:
02188403854
هگمتانه (انتشار از 1370)
صاحب‌امتیاز:
شهرداری همدان
مدیرمسئول:
سید حامد تروهید
سردبیر:
تلفن:
08138282940
همدان پیام (انتشار از 1383)
صاحب‌امتیاز:
نصرت الله طاقتی
مدیرمسئول:
نصرت الله طاقتی
سردبیر:
تلفن:
08138264433
همشهری
صاحب‌امتیاز:
موسسه همشهری
مدیرمسئول:
محسن مهدیان چاوگانی
سردبیر:
دانیال حاجی ابوالحسن معمار
تلفن:
02123023000
دورنگار:
02122046067
وطن امروز
صاحب‌امتیاز:
دکتر محمد آخوندی
مدیرمسئول:
دکتر محمد آخوندی
سردبیر:
سید عابدین نورالدینی
تلفن:
02166413783 02161086311
دورنگار:
02166414137
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال