به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست روزنامه‌های در حال انتشار کشور
90
صاحب‌امتیاز:
کامران احمدپور
مدیرمسئول:
کامران احمدپور
سردبیر:
تلفن:
02188909070
دورنگار:
02188909070
ابتکار
صاحب‌امتیاز:
محمدعلی وکیلی
مدیرمسئول:
محمدعلی وکیلی
سردبیر:
تلفن:
02188994609 02188975710
دورنگار:
02188975709
ابرار
صاحب‌امتیاز:
سید محمد صفی زاده
مدیرمسئول:
سید محمد صفی زاده
سردبیر:
سید محمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144058034
دورنگار:
02144026612
ابرار اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
سید محمد صفی زاده
مدیرمسئول:
سید محمد صفی زاده
سردبیر:
سید محمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144026612 02144058034
ابرار ورزشی
صاحب‌امتیاز:
سید محمد صفی زاده
مدیرمسئول:
سید محمد صفی زاده
سردبیر:
سیدمحمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144026612 02144058034
اخبار اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
احمد صفایی فر
مدیرمسئول:
عیسی سحرخیز
سردبیر:
تلفن:
0212040157 0212041790
آرمان ملی
صاحب‌امتیاز:
دکتر حسین عبداللهی
مدیرمسئول:
دکتر حسین عبداللهی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02188545198-9 02188760176
دورنگار:
02188760277 02188540244
استقلال جوان
صاحب‌امتیاز:
علی آقامحمدی
مدیرمسئول:
علی آقامحمدی
سردبیر:
دکتر علی فتح الله زاده خویی
تلفن:
02144272742
دورنگار:
02144272742
اسرار
صاحب‌امتیاز:
سید علی موسوی
مدیرمسئول:
سید علی موسوی
سردبیر:
تلفن:
02177824797
دورنگار:
02177824797
آسمان
صاحب‌امتیاز:
عباس بزرگمهر
مدیرمسئول:
عباس بزرگمهر
سردبیر:
محمد قوچانی
تلفن:
02122880536 02126701051
دورنگار:
02122880536 02126701051
آسیا
صاحب‌امتیاز:
دکتر ساقی باقری نیا
مدیرمسئول:
ایرج جمشیدی
سردبیر:
تلفن:
02122400965
دورنگار:
02122400965
آشتی
صاحب‌امتیاز:
برهان زره تن لهونی
مدیرمسئول:
برهان زره تن لهونی
سردبیر:
تلفن:
0876628014
اطلاعات
صاحب‌امتیاز:
شرکت ایران چاپ
مدیرمسئول:
حجت الاسلام سید محمود دعایی
سردبیر:
علیرضا خانی
تلفن:
02129999 02122258014 02122258007
دورنگار:
02129999 02122258019
اعتدال
صاحب‌امتیاز:
مسعود خاکبازان
مدیرمسئول:
مسعود خاکبازان
سردبیر:
سید عبدالحسین نور هاشمی
تلفن:
02188060822
دورنگار:
02177642873
اعتماد
صاحب‌امتیاز:
الیاس حضرتی
مدیرمسئول:
بهروز بهزادی
سردبیر:
سید علی میرفتاح
تلفن:
02166124025 02166124024
دورنگار:
02166124025 02166124024
آفتاب یزد (انتشار از 1377)
صاحب‌امتیاز:
منصور مظفری
مدیرمسئول:
منصور مظفری
سردبیر:
سید علیرضا کریمی
تلفن:
02188321397-8
دورنگار:
02188321399
آفرینش
صاحب‌امتیاز:
دکتر عبدالله جاسبی
مدیرمسئول:
مهندس عباس جاسبی
سردبیر:
حمیدرضا عسکری
تلفن:
02188890492 02188896854
دورنگار:
02188890492
افکار
صاحب‌امتیاز:
سید حکمت الله موسوی
مدیرمسئول:
سید حکمت الله موسوی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02186070475 02188852515
دورنگار:
02186070475
اقبال (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
مرتضی فلاح
مدیرمسئول:
مرتضی فلاح
سردبیر:
اقتصاد پویا
صاحب‌امتیاز:
حسین کریمی
مدیرمسئول:
حسین کریمی
سردبیر:
تلفن:
02188946320 02186126178
دورنگار:
02188946320
اقتصاد ملی
صاحب‌امتیاز:
شرکت نویدآوران صبح
مدیرمسئول:
دکتر حسین عسگری
سردبیر:
محمد رحیمی
تلفن:
02188833049 02188847710
دورنگار:
02188826460
البرز ورزشی
صاحب‌امتیاز:
شرکت میناگستر امروز
مدیرمسئول:
حسینعلی اسماعیلی
سردبیر:
حسینعلی اسماعیلی
تلفن:
02188931781 02188810703 02188810710
دورنگار:
02188931781
امتیاز
صاحب‌امتیاز:
غلامحسین شعبانی
مدیرمسئول:
غلامحسین شعبانی
سردبیر:
تلفن:
02166596809
امین
صاحب‌امتیاز:
میرایوب پیرایش قهوه چی
مدیرمسئول:
میرایوب پیرایش قهوه چی
سردبیر:
تلفن:
04133352779
دورنگار:
04133352779
اندیشه نو
صاحب‌امتیاز:
حزب اسلامی کار
مدیرمسئول:
حجت الله حاجتی
سردبیر:
تلفن:
02188940109
دورنگار:
02188940109
آوای خوزستان (انتشار از 27/11/1381)
صاحب‌امتیاز:
منوچهر کرامت
مدیرمسئول:
منوچهر کرامت
سردبیر:
تلفن:
0615532242
آوای شمال (انتشار از 1556)
صاحب‌امتیاز:
کامیار فرزان
مدیرمسئول:
کامیار فرزان
سردبیر:
تلفن:
01333360835 0137221277
دورنگار:
0137228122 0137221277
ایران
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
مهدی شفیعی
سردبیر:
کمیل نقی پور
دورنگار:
02188761254
تلفن:
02188769075
ایران اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
ایران ورزشی
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
علی عالی کردکلایی
سردبیر:
سعید زاهدیان اصل
تلفن:
02188504113-14 02188748800 02188521954
دورنگار:
02184711173
ایمان
صاحب‌امتیاز:
حیدر ضیغمی
مدیرمسئول:
حسین عبدالهی
سردبیر:
تلفن:
02532906160
بانی فیلم
صاحب‌امتیاز:
مسعود داوودی
مدیرمسئول:
مسعود داوودی
سردبیر:
مسعود داوودی
تلفن:
02166935281 02166912294 02166573506
دورنگار:
02166935281 02166912294 02166573506
بشارت نو (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
جواد آذرنگار
مدیرمسئول:
محمداسماعیل حق پرست
سردبیر:
سعید پویش
تلفن:
02166559303 02188146121
بشیر مازندران (انتشار از 1376)
صاحب‌امتیاز:
عباسعلی بهادری اردشیری
مدیرمسئول:
عباسعلی بهادری اردشیری
سردبیر:
تلفن:
01133342620
بهار
صاحب‌امتیاز:
احمد طالب نژاد ایرانی
مدیرمسئول:
رامین قربانپور
سردبیر:
تلفن:
02166909921 02166909923 02166577964
دورنگار:
02166909921 02166909923 02166577964
پژواک مازندران (انتشار از 1383)
صاحب‌امتیاز:
بختیار دهقان
مدیرمسئول:
بختیار دهقان
سردبیر:
پنجره نو (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
سید ابوطالب حسینی نژاد
مدیرمسئول:
سید ابوطالب حسینی نژاد
سردبیر:
تلفن:
0138823525
دورنگار:
0138823525
پول
صاحب‌امتیاز:
شرکت ارتباطات نگاه شرق
مدیرمسئول:
امیرحسین عامل
سردبیر:
محمد بهنام
تلفن:
02188830488 02188315383-3
دورنگار:
02188830488 02188315383-3
پیام
صاحب‌امتیاز:
دکتر مصطفی کواکبیان
مدیرمسئول:
دکتر مصطفی کواکبیان
سردبیر:
تلفن:
0234452812 0234452815 02188288226
دورنگار:
0234452812 0234452815 02188263094
پیام زمان
صاحب‌امتیاز:
موسسه همگامان اندیشه زمان
مدیرمسئول:
محمود حیدری
سردبیر:
سعید حیدری
تلفن:
02188481890-91 02188101873
دورنگار:
02188481890-91 02188101873
پیام ما
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیرمسئول:
روح الله خدیشی
سردبیر:
امین شول سیرجانی
تلفن:
02188927159 02188910288 02188922126
دورنگار:
02188913065
پیروزی
صاحب‌امتیاز:
مهدی بگلری
مدیرمسئول:
دکتر محمدحسین انصاری فرد
سردبیر:
حسین قدوسی
تلفن:
02188923020
پیمان یزد (انتشار از 1372)
صاحب‌امتیاز:
محمدمسعود ارکان
مدیرمسئول:
محمدمسعود ارکان
سردبیر:
تلفن:
0357254010
تعادل
صاحب‌امتیاز:
موسسه رسانه نگاران خوب اندیش
مدیرمسئول:
الیاس حضرتی
سردبیر:
حجت طهماسبی
تلفن:
02166420769
دورنگار:
02166420769 02166420769
تفاهم
صاحب‌امتیاز:
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
مدیرمسئول:
حسین یحیایی
سردبیر:
سیده مینا دیوبند
تلفن:
02166592498 02166592213
دورنگار:
02166922064 02166592498
توریسم
صاحب‌امتیاز:
حسین واحدی پور
مدیرمسئول:
حسین واحدی پور
سردبیر:
تلفن:
02188105088
دورنگار:
02188105088
توسعه ایرانی (انتشار از 1396/09/20)
صاحب‌امتیاز:
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری ایلنا
مدیرمسئول:
مسعود حیدری
سردبیر:
تلفن:
02166956600
ثروت
صاحب‌امتیاز:
اکبر نعمت اللهی
مدیرمسئول:
اکبر نعمت اللهی
سردبیر:
سعید پویش
تلفن:
02166907488 02186126178
جام جم
صاحب‌امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیرمسئول:
سردبیر:
تلفن:
02123004000 02122262142
دورنگار:
02123004433
جمهوری اسلامی
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
مسیح مهاجری
سردبیر:
مسیح مهاجری
تلفن:
02177644420-9
دورنگار:
02177644418
جهان اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
موسسه رسانه گستر ساده
مدیرمسئول:
فرزانه خرقانی
سردبیر:
سعید تقی پور چنگیز
تلفن:
02187176 02188822910 02187177000
دورنگار:
02187176 02188822910
جهان صنعت
صاحب‌امتیاز:
محمدرضا سعدی
مدیرمسئول:
محمدرضا سعدی
سردبیر:
مسعود سلیمی
تلفن:
02188731916 02188731952 02188731981
دورنگار:
02188731431 02188210763
جهان فوتبال
صاحب‌امتیاز:
مهدی تاج
مدیرمسئول:
محمد برغمدی
سردبیر:
تلفن:
0313326573
جوان
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
غلامرضا صادقیان
تلفن:
02188498448
دورنگار:
02188498448
حدیث کرمان
صاحب‌امتیاز:
مهدی شجاعی
مدیرمسئول:
مهدی شجاعی
سردبیر:
احسان طاهری
تلفن:
03432522527 03432467023
دورنگار:
03432467021 03432467023
حسبان
صاحب‌امتیاز:
کانون اسلامی مهندسین
مدیرمسئول:
مونا مهرعبداللهی
سردبیر:
مونا مهرعبداللهی
تلفن:
02166028129
دورنگار:
02166028129
حمایت
صاحب‌امتیاز:
مرکز رسانه قوه قضاییه
مدیرمسئول:
حسام الدین برومند
سردبیر:
تلفن:
02166729461 02166729462 02166729463
دورنگار:
02166739160 02166729462 02166729463
حیات نو
صاحب‌امتیاز:
سید هادی حسینی خامنه ای
مدیرمسئول:
سید هادی حسینی خامنه ای
سردبیر:
تلفن:
02188676863
دورنگار:
02188676863
حیات نو اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
سید هادی خامنه ای
مدیرمسئول:
دکتر محسن بهرامی
سردبیر:
تلفن:
0218300396-8
دورنگار:
0218300396-8
خاتم یزد (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
علی محمد مزیدی شرف آبادی
مدیرمسئول:
علی محمد مزیدی شرف آبادی
سردبیر:
تلفن:
03535228352
خبر
صاحب‌امتیاز:
حسین واحدی پور
مدیرمسئول:
دکتر رضا مقدسی
سردبیر:
تلفن:
02188939560-4
دورنگار:
02188939560-4
خبرورزشی
صاحب‌امتیاز:
حسین واحدی پور
مدیرمسئول:
کیوان مافی
سردبیر:
علی جوادی
تلفن:
02186781301
دورنگار:
02188802366
خراسان
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:
محمدسعید احدیان
سردبیر:
سید علی علوی
تلفن:
05137634000 05137009777 05137009210
دورنگار:
05137634000 05137624395 05137615042
دانشگاه امروز
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
مدیرمسئول:
دکتر ابوالفضل فاتح
سردبیر:
درسنامه درخشان
صاحب‌امتیاز:
معصومه نجیب زاده
مدیرمسئول:
معصومه نجیب زاده
سردبیر:
دکتر پروین احمدی
تلفن:
07152249533
دنیای اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
دنیای اقتصاد تابان
مدیرمسئول:
علیرضا بختیاری
سردبیر:
علی میرزاخانی
تلفن:
02142710504 02142710505 02142710506
دورنگار:
02142710509
دنیای خودرو
صاحب‌امتیاز:
خشایار نظریان رستمی
مدیرمسئول:
خشایار نظریان رستمی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02188308102 02188306761
دنیای فوتبال
صاحب‌امتیاز:
مجتبی صدوقی
مدیرمسئول:
حمیدرضا الهی
سردبیر:
تلفن:
02188339775-6
دورنگار:
02188339775-6
دنیای نوین کسب و کار
صاحب‌امتیاز:
دکتر مینا مهرنوش
مدیرمسئول:
دکتر مینا مهرنوش
سردبیر:
دکتر هاشم آقازاده
تلفن:
02188253273
راه مردم
صاحب‌امتیاز:
ناصر قدیری
مدیرمسئول:
‏رضا نصیرپور
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02177947032 02177501328
دورنگار:
02177947032
رسالت
صاحب‌امتیاز:
بنیاد رسالت
مدیرمسئول:
محسن پیرهادی
سردبیر:
مسعود پیرهادی
تلفن:
02188910806 02188910807 02188910808
دورنگار:
02188900587
رصد (انتشار از اردیبهشت ماه 1371)
صاحب‌امتیاز:
حسین حسن نژادگرگر
مدیرمسئول:
حسین حسن نژادگرگر
سردبیر:
منصور سریع القلم
تلفن:
041237996
دورنگار:
041237996
روزان (انتشار از 1373)
صاحب‌امتیاز:
شمسی پورمحمدی
مدیرمسئول:
شمسی پورمحمدی
سردبیر:
شمسی پورمحمدی
تلفن:
02166407301 02188341654
دورنگار:
02188341650 02188341654
زاهدان
صاحب‌امتیاز:
دکتر محمدتقی رخشانی
مدیرمسئول:
دکتر محمدتقی رخشانی
سردبیر:
تلفن:
0543224565 0543211179
سبزه واران
صاحب‌امتیاز:
رسول شهیدی
مدیرمسئول:
جلال ایرانمنش
سردبیر:
تلفن:
03432233452 03409131420390
دورنگار:
0342234639 03409131420390
سبزینه (انتشار از 1375)
صاحب‌امتیاز:
مهندس بابک کلانی
مدیرمسئول:
مهندس بابک کلانی
سردبیر:
بهزاد احمدی لفورکی
تلفن:
02188950335 02188970931-5
دورنگار:
02188950335 02188970931-5
ستاره صبح
صاحب‌امتیاز:
علی صالح آبادی
مدیرمسئول:
علی صالح آبادی
سردبیر:
مصطفی صالح آبادی
تلفن:
02188391556
دورنگار:
02188391780
سرمایه
صاحب‌امتیاز:
حسین عبده تبریزی
مدیرمسئول:
حسین عبده تبریزی
سردبیر:
تلفن:
02122055085
دورنگار:
02122055085
سیاست روز
صاحب‌امتیاز:
علی یوسف پور
مدیرمسئول:
محمد پیرعلی
سردبیر:
محمد صفری
تلفن:
02188013870-6
دورنگار:
02188007575
سینما
صاحب‌امتیاز:
حسین وخشوری
مدیرمسئول:
حسین وخشوری
سردبیر:
فریدون جیرانی
تلفن:
02186020304
شرق
صاحب‌امتیاز:
مهدی رحمانیان
مدیرمسئول:
مهدی رحمانیان
سردبیر:
احمد غلامی
تلفن:
02188914975 02186036119 02188903548
دورنگار:
02186036122
شهرآرا (انتشار از 1373)
صاحب‌امتیاز:
شهرداری مشهد
مدیرمسئول:
هادی فیاضی
سردبیر:
ارژنگ حاتمی
تلفن:
05137288881-5
دورنگار:
05137288881-5
شهروند
صاحب‌امتیاز:
جمعیت هلال احمر
مدیرمسئول:
اسماعیل رمضانی
سردبیر:
سید افشین امیرشاهی
تلفن:
02144956101-7
دورنگار:
02144956100
صاحب قلم
صاحب‌امتیاز:
خسرو مومن هاشمی
مدیرمسئول:
خسرو مومن هاشمی
سردبیر:
تلفن:
02166907476
صبح اقتصاد (انتشار از 1370)
صاحب‌امتیاز:
موسسه سخن گستر
مدیرمسئول:
فاطمه لشگری
سردبیر:
تلفن:
02144253450 02144253401
دورنگار:
02144253395
صبح ساحل (انتشار از 1365)
صاحب‌امتیاز:
شرکت تعاونی صبح ساحل
مدیرمسئول:
قاسم کرمی
سردبیر:
علیرضا خورشیدزاده
تلفن:
0762226751
دورنگار:
0762226751
صبح نو
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی شمیم صبح فردا
مدیرمسئول:
سعید آجورلو
سردبیر:
دورنگار:
02188810558 02188140544
تلفن:
02188810556
صدای اصلاحات
صاحب‌امتیاز:
حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی
مدیرمسئول:
محمد زارع گشتی فومنی
سردبیر:
تلفن:
02166463926
صدای عدالت
صاحب‌امتیاز:
مصطفی کزازی
مدیرمسئول:
مصطفی کزازی
سردبیر:
دکتر حسین عبداللهی
تلفن:
02166716372 02166745616
دورنگار:
02166716372 02166745616
عصر آزادی
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی پیمان
مدیرمسئول:
سید فرید پیمان
سردبیر:
دکتر سید وحید پیمان
تلفن:
02122957426 04135230462 04136371902
دورنگار:
04136373508
عصر اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی
مدیرمسئول:
سیف الله یزدانی
سردبیر:
علی پاکزاد
تلفن:
02188948104 02188948105 02188948106
دورنگار:
02188906447
عصر ایرانیان
صاحب‌امتیاز:
موسسه انتشاراتی عصر ایرانیان
مدیرمسئول:
بیژن نوباوه وطن
سردبیر:
حسام الدین حیدری
تلفن:
02166922966 02166922348
دورنگار:
02166922966 02166922348
عطر یاس
صاحب‌امتیاز:
داوود باقری
مدیرمسئول:
داوود باقری
سردبیر:
محسن قلعی
تلفن:
08632216262-3 08632216813
دورنگار:
08632216262-3 08632216813
فجر آذربایجان
صاحب‌امتیاز:
نجف آقازاده
مدیرمسئول:
نجف آقازاده
سردبیر:
تلفن:
04135563545
فرصت امروز
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیرمسئول:
مهندس محمدرضا قدیمی
سردبیر:
تلفن:
02186073381 02188514538
دورنگار:
02188827112
فرهنگ آشتی
صاحب‌امتیاز:
بنیاد مردم
مدیرمسئول:
محمدمهدی امامی
سردبیر:
آرزو دیلمقانی
تلفن:
02166387826
دورنگار:
02166387826
فضیلت (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
کریم خورسندی مژدهی
مدیرمسئول:
محمداسماعیل لطفی دیبا
سردبیر:
تلفن:
0132230344
دورنگار:
0132230344
فناوران اطلاعات
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
مدیرمسئول:
دکتر سعید سعادت
سردبیر:
ایمان بیک
دورنگار:
02166568728 02166568722-4
قانون
صاحب‌امتیاز:
مرکز فرهنگ و هنر سپیده تابان
مدیرمسئول:
مهناز مظاهری
سردبیر:
تلفن:
02142905 02166412045 02166412044
دورنگار:
02142905
قدس
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی قدس
مدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی
تلفن:
05137685011 05137685012 05137685013
دورنگار:
05137685011 02137684004
قیام
صاحب‌امتیاز:
سید اصغر ملاسعیدی
مدیرمسئول:
سید اصغر ملاسعیدی
سردبیر:
تلفن:
02188978471-3
دورنگار:
02188978471-3
کار و کارگر
صاحب‌امتیاز:
خانه کارگر
مدیرمسئول:
اسرافیل عبادتی
سردبیر:
امید محسنی
تلفن:
02166961702 02166476934
دورنگار:
02166961702 02166476934
کائنات
صاحب‌امتیاز:
جمعیت ایران فردا
مدیرمسئول:
منوچهر طاهرخانی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02166914989-90
کیهان
صاحب‌امتیاز:
موسسه کیهان
مدیرمسئول:
حسین شریعتمداری
سردبیر:
حسین شریعتمداری
تلفن:
02133110251 02135200 02133110252
گسترش صمت
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت
مدیرمسئول:
ناصر بزرگمهر
سردبیر:
عاطفه خسروی
تلفن:
02182190
دورنگار:
02188713730
گل
صاحب‌امتیاز:
نعمت الله شهبازی
مدیرمسئول:
نعمت الله شهبازی
سردبیر:
شاهین طهرانی
تلفن:
02188313312-14 02188810365
دورنگار:
02188313312-14 02188841485
گلستان نو
صاحب‌امتیاز:
محمد آذری
مدیرمسئول:
محمد آذری
سردبیر:
تلفن:
01732421646
گلشن مهر
صاحب‌امتیاز:
احسان مکتبی
مدیرمسئول:
مریم قرآنی
سردبیر:
تلفن:
01732244302
گیلان امروز (انتشار از 1376)
صاحب‌امتیاز:
محمدکاظم شکوهی راد
مدیرمسئول:
محمدکاظم شکوهی راد
سردبیر:
تلفن:
0133233556 0133235552 01332268115
دورنگار:
0133233556 0133235552 01332268114
مردم سالاری
صاحب‌امتیاز:
حزب مردم سالاری
مدیرمسئول:
دکتر مصطفی کواکبیان
سردبیر:
حمیدرضا شکوهی
تلفن:
02188288226-29 02188288228
دورنگار:
02188263094 02188263094
مردم نو
صاحب‌امتیاز:
رضا سواری
مدیرمسئول:
رضا سواری
سردبیر:
تلفن:
0243231143 0243231142
دورنگار:
0243231143 0243231142
مستقل
صاحب‌امتیاز:
فریبا عباسی فشکی
مدیرمسئول:
فریبا عباسی فشکی
سردبیر:
تلفن:
02166470351
معین (انتشار از 1370)
صاحب‌امتیاز:
یونس رنجکش کیسمی
مدیرمسئول:
یونس رنجکش کیسمی
سردبیر:
تلفن:
0132243634 0132245700
دورنگار:
0132243634 0132245700
ندای جنوب (انتشار از 22/5/1380)
صاحب‌امتیاز:
عیسی قلی احمدی نیا
مدیرمسئول:
عیسی قلی احمدی نیا
سردبیر:
تلفن:
0612235225
نسل فردا
صاحب‌امتیاز:
مهندس رضا محزونیه
مدیرمسئول:
مهندس رضا محزونیه
سردبیر:
مرضیه ربیعی
تلفن:
02188019129
دورنگار:
02188019129
نسیم (انتشار از 1376)
صاحب‌امتیاز:
ابراهیم بهمنی جلالی
مدیرمسئول:
ابراهیم بهمنی جلالی
سردبیر:
تلفن:
01333855001
نسیم خوزستان (انتشار از 24/10/1380)
صاحب‌امتیاز:
علی سلامت دوم
مدیرمسئول:
علی سلامت دوم
سردبیر:
تلفن:
06132202412
نشر وارش (انتشار از 1384)
صاحب‌امتیاز:
لیلا وریجی
مدیرمسئول:
لیلا وریجی
سردبیر:
نقش قلم (انتشار از 1358)
صاحب‌امتیاز:
حسن شیرزادکبریا
مدیرمسئول:
حسن شیرزادکبریا
سردبیر:
تلفن:
01133340797
دورنگار:
01133340797
نگاه ورزشی
صاحب‌امتیاز:
شرکت ارتباطات فرهنگ امروز
مدیرمسئول:
محمداسماعیل شفیع پور فومنی
سردبیر:
تلفن:
0216955254-7
نوآوران
صاحب‌امتیاز:
فیروز نعیم محبوبی
مدیرمسئول:
فیروز نعیم محبوبی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02188989450 02188989457
نور خوزستان (انتشار از 15/8/1373)
صاحب‌امتیاز:
سید محمد طاهری موسوی زاده
مدیرمسئول:
حسین حسین نژادیان
سردبیر:
تلفن:
06133330411
هدف
صاحب‌امتیاز:
سید اصغر ملاسعیدی
مدیرمسئول:
اعظم ملاسعیدی
سردبیر:
عبدالله ملاسعیدی
تلفن:
02188829445 02166701490 02166700094
دورنگار:
02188829445 02166701490
هدف و اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
سید اصغر ملاسعیدی
مدیرمسئول:
سید اصغر ملاسعیدی
سردبیر:
فیروز نعیم محبوبی
تلفن:
02188989451-5
دورنگار:
02188989456 02188989457
هفت صبح
صاحب‌امتیاز:
شرکت هفت صبح ماندگار
مدیرمسئول:
آرش خوشخو
سردبیر:
آرش خوشخو
تلفن:
02188405433
دورنگار:
02188403854
هگمتانه (انتشار از 1370)
صاحب‌امتیاز:
شهرداری همدان
مدیرمسئول:
علیرضا معتمدزاده ثابتی
سردبیر:
تلفن:
08138282940
همبستگی
صاحب‌امتیاز:
حزب همبستگی ایران اسلامی
مدیرمسئول:
محمد سالاری
سردبیر:
تلفن:
02177720466
دورنگار:
02177720466
همدان پیام (انتشار از 1383)
صاحب‌امتیاز:
نصرت الله طاقتی
مدیرمسئول:
نصرت الله طاقتی
سردبیر:
تلفن:
08138264433
همشهری
صاحب‌امتیاز:
موسسه همشهری
مدیرمسئول:
حسین قربانزاده، مهران کرمی
سردبیر:
مهران کرمی
تلفن:
02123023000
دورنگار:
02123023000
وطن امروز
صاحب‌امتیاز:
دکتر محمد آخوندی
مدیرمسئول:
دکتر محمد آخوندی
سردبیر:
سید عابدین نورالدینی
تلفن:
02166413783
دورنگار:
02166414137
یاس نو
صاحب‌امتیاز:
محمد نعیمی پور
مدیرمسئول:
محمد نعیمی پور
سردبیر:
تلفن:
02188926821
دورنگار:
02188926821
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال