فهرست روزنامه‌های در حال انتشار کشور
ابتکار
صاحب‌امتیاز:
دکتر محمدعلی وکیلی
مدیرمسئول:
دکتر محمدعلی وکیلی
سردبیر:
تلفن:
02188994609 02188975710
دورنگار:
02188975709
ابرار
صاحب‌امتیاز:
سیدمحمد صفی زاده
مدیرمسئول:
سیدمحمد صفی زاده
سردبیر:
سید محمد صفی زاده
تلفن:
02144967589
دورنگار:
02144026612
ابرار اقتصادی
صاحب‌امتیاز:
سیدمحمد صفی زاده
مدیرمسئول:
سیدمحمد صفی زاده
سردبیر:
سید محمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144026612
ابرار ورزشی
صاحب‌امتیاز:
سیدمحمد صفی زاده
مدیرمسئول:
سیدمحمد صفی زاده
سردبیر:
سیدمحمد صفی زاده
تلفن:
02144967589 02144026612
آرمان امروز
صاحب‌امتیاز:
هوشمند سفیدی
مدیرمسئول:
حسین عبداللهی
سردبیر:
حسین عبداللهی
تلفن:
02188545198-9 02188540245
دورنگار:
02188540244
استقلال جوان
صاحب‌امتیاز:
دکتر علی آقامحمدی
مدیرمسئول:
دکتر علی آقامحمدی
سردبیر:
دکتر علی فتح الله زاده خویی
تلفن:
02144272742
دورنگار:
02144272742
اطلاعات
صاحب‌امتیاز:
شرکت ایران چاپ
مدیرمسئول:
حجت الاسلام سیدمحمود دعایی
سردبیر:
علیرضا خانی
تلفن:
02129999 02122258014
دورنگار:
02129999
اعتماد
صاحب‌امتیاز:
الیاس حضرتی
مدیرمسئول:
الیاس حضرتی
سردبیر:
سیدعلی میرفتاح
تلفن:
02166124025 02166124024
دورنگار:
02166124025 02166124024
آفتاب یزد (انتشار از 1377)
صاحب‌امتیاز:
منصور مظفری
مدیرمسئول:
منصور مظفری
سردبیر:
سیدعلیرضا کریمی
تلفن:
02188321397-8
دورنگار:
02188321399
افکار
صاحب‌امتیاز:
سیدحکمت الله موسوی
مدیرمسئول:
سیدحکمت الله موسوی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
02188852511 02188852513 02188852515
اقبال (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
مرتضی فلاح
مدیرمسئول:
مرتضی فلاح
سردبیر:
اقتصاد ملی
صاحب‌امتیاز:
شرکت نویدآوران صبح
مدیرمسئول:
دکتر حسین عسگری
سردبیر:
محمد رحیمی
تلفن:
02188833049 02188847710
دورنگار:
02188826460
ایران
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
سردبیر:
جواد دلیری
دورنگار:
02188761254
تلفن:
02188769075
ایران ورزشی
صاحب‌امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیرمسئول:
مهدی عباسی راد
سردبیر:
سعید زاهدیان اصل
تلفن:
02188504113-14 02188748800 02188521954
دورنگار:
02188504113-14
بشارت نو (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
جواد آذرنگار
مدیرمسئول:
محمداسماعیل حق پرست
سردبیر:
سعید پویش
تلفن:
02166559303 02188146121
بهار
صاحب‌امتیاز:
احمد طالب نژاد ایرانی
مدیرمسئول:
احمد طالب نژاد ایرانی
سردبیر:
تلفن:
02166909921 02166909923 02166577964
دورنگار:
02166909921 02166909923 02166577964
پیروزی
صاحب‌امتیاز:
مهدی بگلری
مدیرمسئول:
دکتر محمدحسین انصاری فرد
سردبیر:
حسین قدوسی
تلفن:
02188923020
تجارت
صاحب‌امتیاز:
موسسه افق رسانه پویا
مدیرمسئول:
مهندس اصغر نعمتی
سردبیر:
حمیدرضا شکوهی
تلفن:
02166435746 02166911172
دورنگار:
02166431022 02166910452 02166911172
توسعه ایرانی (انتشار از 1396/09/20)
صاحب‌امتیاز:
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری ایلنا
مدیرمسئول:
مسعود حیدری
سردبیر:
تلفن:
02166956600
ثروت
صاحب‌امتیاز:
اکبر نعمت اللهی
مدیرمسئول:
اکبر نعمت اللهی
سردبیر:
تلفن:
02166907488
جام جم
صاحب‌امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیرمسئول:
سیدعلیرضا شریفی
سردبیر:
تلفن:
02123004000 02122262142
دورنگار:
02122226252
جمهوری اسلامی
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
مسیح مهاجری
سردبیر:
مسیح مهاجری
تلفن:
02177644420-9
دورنگار:
02177644418
جهان صنعت
صاحب‌امتیاز:
محمدرضا سعدی
مدیرمسئول:
محمدرضا سعدی
سردبیر:
مسعود سلیمی
تلفن:
02188731916 02188731952 02188731981
دورنگار:
02188731916 02188731952 02188731981
حمایت
صاحب‌امتیاز:
مرکز رسانه قوه قضاییه
مدیرمسئول:
حسام الدین برومند
سردبیر:
تلفن:
02166729461 02166729462 02166729463
دورنگار:
02166739160 02166729462 02166729463
خاتم یزد (انتشار از 1382)
صاحب‌امتیاز:
علی محمد مزیدی شرف آبادی
مدیرمسئول:
علی محمد مزیدی شرف آبادی
سردبیر:
تلفن:
03535228352
خبرورزشی
صاحب‌امتیاز:
حسین واحدی پور
مدیرمسئول:
سیدهادی فیاضی
سردبیر:
مهدی هژبری
تلفن:
02186781301
خراسان
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:
محمدسعید احدیان
سردبیر:
سیدعلی علوی
تلفن:
05137634000 05137009777 05137009210
دورنگار:
05137634000 05137624395 05137615042
دنیای اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
دنیای اقتصاد تابان
مدیرمسئول:
علیرضا بختیاری
سردبیر:
علی میرزاخانی
تلفن:
02142710504 02142710505 02142710506
دورنگار:
02142710509
رسالت
صاحب‌امتیاز:
بنیاد رسالت
مدیرمسئول:
محسن پیرهادی
سردبیر:
مسعود پیرهادی
تلفن:
02188910806-10
دورنگار:
02188900587
روزان (انتشار از 1373)
صاحب‌امتیاز:
شمسی پورمحمدی
مدیرمسئول:
شمسی پورمحمدی
سردبیر:
شمسی پورمحمدی
تلفن:
02166407301 02188341654
دورنگار:
02188341650 02188341654
رویش ملت
صاحب‌امتیاز:
سیدحکمت الله موسوی
مدیرمسئول:
سیدحکمت الله موسوی
سردبیر:
تلفن:
02188316975
ستاره صبح
صاحب‌امتیاز:
علی صالح آبادی
مدیرمسئول:
علی صالح آبادی
سردبیر:
مصطفی صالح آبادی
تلفن:
02188391556
سیاست روز
صاحب‌امتیاز:
علی یوسف پور
مدیرمسئول:
محمد پیرعلی
سردبیر:
محمد صفری
تلفن:
02188013870-6
دورنگار:
02188007575
شرق
صاحب‌امتیاز:
مهدی رحمانیان
مدیرمسئول:
مهدی رحمانیان
سردبیر:
تلفن:
02188654390 02188654392
دورنگار:
02188654390 02188654392
صبا
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مدیرمسئول:
محمدرضا شفیعی
سردبیر:
محمدرضا شفیعی
تلفن:
02177582422-6
دورنگار:
02177548245
صبح اقتصاد (انتشار از 1370)
صاحب‌امتیاز:
موسسه سخن گستر
مدیرمسئول:
فاطمه لشگری
سردبیر:
تلفن:
02144253450
دورنگار:
02144253395
صدای اصلاحات
صاحب‌امتیاز:
حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی
مدیرمسئول:
محمد زارع گشتی فومنی
سردبیر:
تلفن:
02166463926
عصر آزادی
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی پیمان
مدیرمسئول:
سیدفرید پیمان
سردبیر:
دکتر سیدوحید پیمان
تلفن:
02188537274 04135230462 04135235064
دورنگار:
04135265410 0415235064
عصر اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی
مدیرمسئول:
سیف الله یزدانی
سردبیر:
علی پاکزاد
تلفن:
02188948104 02188948105 02188948106
دورنگار:
02188906447
عصر ایرانیان
صاحب‌امتیاز:
موسسه انتشاراتی عصر ایرانیان
مدیرمسئول:
بیژن نوباوه وطن
سردبیر:
تلفن:
02166922966 02166922348
دورنگار:
02166922966 02166922348
فرصت امروز
صاحب‌امتیاز:
موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیرمسئول:
مهندس محمدرضا قدیمی
سردبیر:
تلفن:
02186073381
قانون
صاحب‌امتیاز:
مرکز فرهنگ و هنر سپیده تابان
مدیرمسئول:
مهناز مظاهری
سردبیر:
تلفن:
02142905 02166412045 02166412044
دورنگار:
02142905
قدس
صاحب‌امتیاز:
آستان قدس رضوی (موسسه فرهنگی قدس)
مدیرمسئول:
ایمان شمسایی
سردبیر:
امیر جلیلی نژاد
تلفن:
05137685011 05137685012 05137685013
دورنگار:
05137685011 02137684004
کیهان
صاحب‌امتیاز:
موسسه کیهان
مدیرمسئول:
حسین شریعتمداری
سردبیر:
حسین شریعتمداری
تلفن:
02133110251 02135200 02133110252
گسترش صمت
صاحب‌امتیاز:
موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت
مدیرمسئول:
ناصر بزرگمهر
سردبیر:
عاطفه خسروی
تلفن:
02182190
دورنگار:
02188713730
گل
صاحب‌امتیاز:
نعمت الله شهبازی
مدیرمسئول:
نعمت الله شهبازی
سردبیر:
رضا خدادادی
تلفن:
02188313312-14 02188810365
دورنگار:
02188313312-14 02188841485
گلستان نو
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
محمد آذری
سردبیر:
گلشن مهر
صاحب‌امتیاز:
مدیرمسئول:
عبدالمجید مکتبی
سردبیر:
تلفن:
01732244302
مردم سالاری
صاحب‌امتیاز:
حزب مردم سالاری
مدیرمسئول:
دکتر مصطفی کواکبیان
سردبیر:
تلفن:
02188288226-29
دورنگار:
02188263094
مستقل
صاحب‌امتیاز:
فریبا عباسی فشکی
مدیرمسئول:
فریبا عباسی فشکی
سردبیر:
تلفن:
02166470351
هدف
صاحب‌امتیاز:
سیداصغر ملاسعیدی
مدیرمسئول:
اعظم ملاسعیدی
سردبیر:
عبدالله ملاسعیدی
تلفن:
02188829445 02166701490
دورنگار:
02188829445 02166701490
هدف و اقتصاد
صاحب‌امتیاز:
سیداصغر ملاسعیدی
مدیرمسئول:
سیداصغر ملاسعیدی
سردبیر:
فیروز نعیم محبوبی
تلفن:
02188989451-5
دورنگار:
02188989456 02188989457
هفت صبح
صاحب‌امتیاز:
شرکت هفت صبح ماندگار
مدیرمسئول:
آرش خوشخو
سردبیر:
آرش خوشخو
تلفن:
02188405433
دورنگار:
02188405433
همشهری
صاحب‌امتیاز:
موسسه همشهری
مدیرمسئول:
حسین قربانزاده، مهران کرمی
سردبیر:
مهران کرمی
تلفن:
02123023000
دورنگار:
02123023000
وطن امروز
صاحب‌امتیاز:
مهندس مهرداد بذرپاش
مدیرمسئول:
دکتر محمد آخوندی
سردبیر:
رضا شکیبایی
تلفن:
02166413783
دورنگار:
02166414137
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال