مصادیق دلبستگی در روابط والدین و فرزندان با استناد به روایات اسلامی

چکیده:
در سال های اخیر بر اثر پیشرفت علومی چون روانشناسی و روان تحلیل گری؛ نقش روابط عاطفی، محبت و دلبستگی بین اعضای خانواده به خصوص روابط بین مادر و کودک در سلامت و بیماری افراد مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های متعدد موید این نکته است که ابراز محبت والدین به فرزندان و ایجاد دلبستگی در دوران رشد وتحول روانی، مهمترین عامل سلامت جسمی و روانی کودک و عدم آن موجب ناهنجارهای سازشی و رفتاری و حتی جسمانی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته، به بررسی مصادیق دلبستگی و مهرورزی بین فرزندان و والدین در روایات و سیره معصومین (ع) پرداخته است. در این مقاله پس از ارائه تعریفی اجمالی از دلبستگی و نقش عواطف در زندگی کودک، در بخش اول به شرایط لازم جهت ایجاد زمینه مناسب برای برقراری روابط عاطفی و دلبستگی شایسته میان والدین و فرزندان در دورانهای قبل و بعد از تولد پرداخته شده و در بخش دوم به روایاتی از بزرگان دین در این زمینه اشاره گردیده است. در مجموع نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که دین مبین اسلام مهرورزی به فرزندان را در همه مراحل زندگی مورد تاکید قرار داده و ابراز علاقه به کودکان را وسیله دستیابی به کمال معنوی و پاداش الهی می داند. همچنین نتایج به دست آمده با نظریه دلبستگی «بالبی» که ایجاد دلبستگی در مراحل اولیه رشد و تحول به خصوص ارتباط بین مادر و کودک را از مولفه های بنیادی و تاثیرگذار بر رفتارهای شناختی- هیجانی در گستره زندگی آینده فرد می داند، همسو است و آن را در ارتقای مهارت های اجتماعی- ارتباطی بسیار مهم ارزیابی می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1068393 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.