اثر بازدارندگی باکتری های لاکتیک اسید ایزوله شده از روده ماهی Scomberomorus commersonو باکتریوسین آنها بر لیستریا اینوکوا

چکیده:
باکتری های اسید لاکتیک، معمولا در مجرای دستگاه گوارش (روده بزرگ) انسان ها، حیوانات، شیر، محصولات دریایی، لبنی و در بسیاری از گیاهان یافت می شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازدارندگی باکتری های اسید لاکتیک ایزوله شده از روده ماهی شیر بندر(Scomberomorus commerson) بر رشد باکتری لیستریا اینوکوآ می باشد. برای این منظور پنج گونه باکتری اسید لاکتیک ایزوله شدند. گونه های لاکتوباسیلوس بوشنری، لاکتوکوکوس لاکتیس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس فرمانتوم و استرپتوکوکوس سالیواریوس بوسیله تست های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به صورت احتمالی شناسایی شدند. فعالیت ضد لیستریایی باکتری های ایزوله شده و نیز مایع فوقانی بدون سلول حاصل از این باکتری ها با استفاده از تست های نقطه گذاری روی آگار، انتشار در چاهک های قرار داده شده در آگار و در محیط کشت BHI بررسی شد. نتایج نشان داد که تمام باکتری های ایزوله شده و مایع فوقانی بدون سلول آنها قادر به ممانعت رشد لیستریا اینوکوآ هستند. این تحقیق نشان می دهد که ضایعات این نوع ماهی دریای آب گرم قابلیت بالقوه ای بعنوان منبع باکتری های اسید لاکتیک و دارای فعالیت بازدارندگی بر روی باکتری لیستریا اینوکوآ می باشند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
43 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1324006 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.