نقش باکتری ها در مقابله با تنش های غیرزنده در گیاهان

پیام:
چکیده:

تنش های غیر زنده در سراسر دنیا یکی از عوامل محدودکننده کشاورزی محسوب می شوند. به طور میانگین بسته به نوع گیاه، تنش های غیرزنده سبب کاهش 50 تا 82 درصدی عملکرد گیاهان می شوند. تنش های غیرزنده شامل دمای نامناسب، خشکی، شوری، غرقاب، یخبندان، اشعه ی فرابنفش، سمیت مواد معدنی مانند فلزات سنگین، کمبودهای غذایی، اسیدیته نامناسب، آلاینده های هوا و آسیب های مکانیکی می باشند. تنش های غیرزنده منجر به سمیت متابولیکی، گسستگی غشای سلولی، کاهش فتوسنتز، کاهش جذب بعضی از عناصر غذایی، تغییر سطوح هورمون های گیاهی و در نهایت کاهش رشد و عملکرد گیاهان می شوند. بنابراین کاهش اثر این تنش ها، مهم و ضروری است. باکتری های فراریشه افزایش دهنده رشد گیاهان نقش مهمی در مدیریت عوامل بیماری زای زنده و توان بالایی در کاهش تنش های غیرزنده در گیاهان دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1347707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.