سیاست های مالی و پیشگیری از بحران های مالی در کشورهای با بازارهای نوظهور

پیام:
مترجم:
دکتر محمد نادعلی
چکیده:
این مقاله به تشریح مجموعه ای از سیاست های مالی می پردازد که می تواند احتمال وقوع بحران های مالی در کشورهای با بازار نوظهور را کاهش دهد. در جهت تبیین سیاست های مالی، ابتدا مفهوم بحران مالی و سپس، عوامل ایجادکننده بحران مالی و پویایی بحران های مالی مورد بحث واقع شده است. در ادامه مقاله 41 مجموعه سیاست اساسی از مجموعه سیاست های مالی برای جلوگیری از بحران مالی، بدین شرح مورد بررسی قرار گرفته است: 4(نظارت احتیاطی، 1(استانداردهای حسابداری و افشاسازی، 9(نظام قانونی و قضایی، 1(انضباط بازار محور، 5(ورود بانک های خارجی، 6(کنترل حساب سرمایه، 0(کاهش نقش نهادهای مالی دولتی، 8(ایجاد محدودیت در بدهی های خارجی، 3(لغو سیاست کمک مالی به موسسات بزرگ در بخش شرکت های تجاری برای پیشگیری از ورشکستگی، 47 (سیاست توالی در آزادسازی مالی، 44 (سیاست پولی و ثبات قیمت ها و 41 (رژیم های نرخ ارز و ذخایر خارجی.
زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p1492170 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!