تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه یی بافته شده آغشته به سیال سخت شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس

چکیده:
در این نوشتار الیاف شیشه تقویت شده با سیال سخت شونده ی برشی، و سخت شونده ی برشی به همراه نانوذرات خاک رس تحت آزمون شبه استاتیکی بررسی شده است. یکی از مزیت های سیال ضخیم شونده ی برشی غلظت بالای آن است. برای تهیه ی سیال سخت شونده ی پلی اتیلن گلیکول به صورت سیال پایه و نانوذرات سیلیکا به آرامی به سیال اضافه می شود. آزمون شبه استاتیکی برای هرسه حالت پارچه شیشه خشک سیال سخت شونده ی برشی و پارچه شیشهٓ سیال سخت شونده ی برشیٓ نانوذرات خاک رس روی سطح مشخص انجام شده است. آزمون شبه استاتیکی برای هر سه حالت پارچه های آغشته نشده، پارچه های آغشته شده به سیال سخت شونده ی برشی، و پارچه های آغشته شده به سیال سخت شونده ی برشی به همراه نانو ذرات خاک رس انجام شد. نتایج مطالعات به وضوح نشان گر افزایش قابل توجه مقاومت نفوذی پارچه های شیشه یی آغشته شده به سیال سخت شونده ی برشی به همراه نانو ذرات خاک رس است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712789 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.