شبیه سازی عددی و مطالعه پارامتری شریان اتساع پذیر آئورت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق با در نظر گرفتن یک مدل واقعی به شبیه سازی عددی قوس آئورت با استفاده از نرم افزار ANSYS-CFX پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از مدل سه لایه منجر به ایجاد پرش در تنش در مرز لایه ها شده و نسبت به مدل یک لایه، ماکزیمم تنش ها مقادیر بالاتری خواهند داشت. برای شبیه سازی رفتار واقعی شریان از مدل هایپر الاستیک استفاده شده که در مقایسه با مدل الاستیک، منجر به ایجاد تنش های پایین تری در دیواره شریان شده است. با بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی توزیع تنش در جداره، نواحی آسیب پذیر مشخص گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
6 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816223 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!