هیدروژئوشیمی و پایش کیفی تالاب کارستی- گچی برم شور در استان خوزستان

پیام:
چکیده:
تالاب دائمی برم شور در استان خوزستان در مجاورت سازند تبخیری گچساران به صورت یک حوضه آبگیر بسته تشکیل شده است. هدف از این پژوهش، پایش کیفی و ارزیابی هیدروژئوشیمی تالاب طی دو دوره آماری فروردین و شهریور می باشد. به منظور انجام تحقیق نمونه هایی از آبراهه ورودی سازند گچساران، سطح تالاب و عمق های مختلف (1 تا 3 متر) به منظور ارزیابی غلظت عناصر اصلی و فلزات سنگین طی دو دوره آماری برداشت شد. تغییرات هدایت الکتریکی نمونه های آبراهه ورودی به تالاب از s/cmµ920 در بالاترین نقطه آبراهه تاs/cmµ 1530 ورودی تالاب متغیر می باشد که این مقدار به حداکثرs/cmµ4290 در شهریور افزایش می یابد. تیپ آب همه نمونه های سطحی، عمق و آبراهه ورودی در هر دو دوره آماری سولفاته کلسیک می باشد که حاصل انحلال ژیپس در اطراف تالاب و تبخیر شدید در منطقه است. همبستگی خوبی بین شاخص اشباع کلسیت، دولومیت و ژیپس در مقابل آنیون سولفات در دوره آماری فروردین ماه وجود دارد درحالی که در مقابل و در دوره آماری شهریور ماه بین شاخص های اشباع و آنیون سولفات همبستگی پایینی وجود دارد که نشان می دهد علاوه بر انحلال ژیپس، تبخیر نیز در تغییرات شاخص اشباع این کانی ها اثرگذار است. مهم ترین فرآیند موثر در ترکیب شیمیایی آب تالاب در اکثر نمونه ها بر اساس نمودار گیبس، واکنش متقابل آب و سنگ است. مقدار غلظت فلزات سنگین تالاب در 6 نقطه اندازه گیری به صورتZn>Pb>Fe>As  می باشد. غلظت عناصر Pb،As ،Zn  در تمام نمونه ها در مقایسه با استاندارد WHO بیشتر اما در مقایسه با حد مجاز استاندارد FAO مناسب می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028198 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!