ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر سه هسته ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله جهت بهبود رفتار لرزه ای مهاربند های کمانش ناپذیر تک هسته ای، مهاربند های کمانش ناپذیر سه هسته ای پیشنهاد گردید که در آن از سه هسته با تنش تسلیم متفاوت به صورت موازی استفاده شده است. مهاربندهای کمانش ناپذیر به دو صورت تک هسته ای و سه هسته ای با ظرفیت کششی و فشاری یکسان ساخته شد و تحت پروتکل بارگذاری ATC-24 به صورت یک عضو محوری در آزمایشگاه تحت نیروی کشش و فشار قرار گرفتند. سپس مهاربندهای کمانش ناپذیر تک و سه هسته ای در یک قاب خمشی فولادی به صورت قطری قرار گرفته و با استفاده از تحلیل پوش آور تطبیقی غیرخطی عملکرد لرزه ای و ضریب رفتار آن ها بدست آمده است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، سطح زیر منحنی حلقه ی هیسترزیس مهاربند کمانش ناپذیر سه هسته ای نسبت به مهاربند کمانش ناپذیر تک هسته ای به میزان 3/16% از مساحت بیشتری برخوردار است، همچنین ضریب میرای در تغییر طول نسبی 5/2% برای مهاربند کمانش ناپذیر سه هسته ای با اختلاف 8./8 % نسبت به مهاربند کمانش ناپذیر تک هسته ای بیشتر می باشد. میانگین ضریب رفتار حاصل از آنالیز پوش آور تطبیقی برای قاب خمشی فولادی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر تک هسته ای 11/8 و برای قاب خمشی فولادی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر سه هسته ای 14/9 بدست آمده است. در نتیجه مهاربند کمانش ناپذیر سه هسته ای از ظرفیت جذب و استهلاک انرژی بالاتر و عملکرد لرزه ای بهتری نسبت به مهاربند کمانش ناپذیر تک هسته ای برخوردار است و همچنین شکل پذیری قاب خمشی فولادی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر سه هسته ای از قاب فولادی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر تک هسته ای بالاتر است که نشان از رفتار بهتر مهاربند کمانش ناپذیر سه هسته ای در برابر زلزله و امر بهسازی سازه ها دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2279815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!