پیشگیری از مصرف گرایی در پرتو آموزه های حقوق اسلام و سیاست جنایی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به رابطه ایجابی مصرف صحیح با روح و روان انسان، از نظر فرهنگ حاکم در نظام اسلامی، پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری از مصرف‌گرایی و برخی از مصایق آن هم‌چون اسراف و تبذیر می‌تواند مانعی موثر و برجسته در پدیدار گشتن اسراف و تبذیر در جامعه تلقی گردد. بنابراین، برای مقابله با این پدیده تنها به‌رغم ضرورت شناسایی مبانی نظری در چارچوب رهیافت‌های پیشگیری سیاست جنایی ایران و اسلام، مفید فایده نخواهد بود، بلکه باید ضمن تغییر در نحوه فرهنگ مصرف، مبادرت به تقریر قواعد حقوقی در ابعاد گوناگون داشت. از اینرو، قانون‌گذار با تصویب مقرره‌های پراکنده‌ در باب برخی مصادیق مصرف‌گرایی درصدد پیشگیری از آن پرداخته، اما به‌دلیل نگرش غیرساختاری به این پدیده، متاسفانه توفیقی در قبال آن حاصل نشده است. البته، در این بین باید اذعان داشت که تنها مقرره‌های قانونی فصل‌الخطاب در قبال ناهنجارهای به‌وجودآمده نیستند، بلکه به‌لحاظ اجرایی و عملیاتی به‌نظر می‌رسد باید ساختار فرهنگی جامعه را در نیل به مصرف بهینه و صرفه‌جویی در استعمال منابع  تغییر داد.

روش

این پژوهش، از نظر هدف، توسعه‌ای و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی و کتابخانه‌ای است.

یافته‌های و نتایج

وضع قواعد حقوقی در قبال مصرف‌گرایی، به‌مثابه سازوکاری موثر پس از فرهنگ‌سازی و اقدامات راهبردی طولانی‌مدت است. البته، قانون‌گذار درصدد این امر است تا با تاسیس هنجارهای حقوقی به‌ویژه کیفری، آن‌ها را مبدل به هنجارهای نهادینه‌شده در نظام اجتماعی کند. برای مقابله با چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه ناشی از مصرف‌گرایی به‌واسطه سازوکارهای اخلاقی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی، تنها وفق وضع قواعد و موازین حقوقی استوار نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد پیش از استعمال ضمانت اجراها و الزامات حقوقی، باید به طرق اجتماعی و فرهنگی یا به‌تعبیری، از طریق رهیافت‌های پیشگیری غیرکیفری با مصرف‌گرایی مقابله کرد. از اینرو، ضرورت احراز و تعیین محدوده الزام و ابراز الزام هنجارهای اجتماعی نظیر نحوه صحیح و متناسب مصرف منابع و اموال به‌طور کامل امری انکارناپذیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454879 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!