تاثیر عدم م‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی بر رابطه بین محافظه کاری و پرتفوی کیفیت وام در نظام بانکداری ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به دلیل مطالبات قراردادی و هزینه‎های دادرسی و ترجیحات قانونی در بانک ها، نقش محافظه‎کاری مشروط در راستای افزایش شفافیت بانکی حایز اهمیت است. همچنین، در شرایط نابرابری اطلاعاتی و مشکلات مالی، عدم‏اطمینان به کیفیت وام‎ها کاهش می‎یابد، مدیران بانک ها سعی می‎کنند با افزایش کیفیت اطلاعات از طریق گزارشگری محافظه کارانه، هزینه های نمایندگی را کاهش و آگاهی‎بخشی در خصوص ارزش واقعی بانک را افزایش دهند. بر این اساس، هدف پژوهش، بررسی تاثیر عدم‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی، بر رابطه بین محافظه‎کاری حسابداری و پرتفوی کیفیت وام در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، از داده های 15 بانک پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، در فاصله زمانی 1392 تا 1399، استفاده شده است. تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که محافظه کاری شرطی، سبب شده است که پرتفوی کیفیت وام (افزایش کیفیت دارایی بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری) افزایش یابد و عدم‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی با تاثیرگذاری مثبت، سبب شده است که رابطه بین محافظه کاری شرطی و پرتفوی کیفیت وام تعدیل و تشدید شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522855 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!