آنالیز سینوپتیکی و دینامیکی چرخندزایی روی مدیترانه

نویسنده:
چکیده:
سامانه های کم فشاری که منطقه ایران را متاثر می سازند اغلب اوقات در ناحیه مدیترانه شکل می گیرند، لذا این مقاله سعی دارد که سازوکار پدیده چرخندزایی در منطقه دریای مدیترانه را از نظر سینوپتیکی و دینامیکی بررسی کند. بررسی ها نشان می دهند که دریای مدیترانه به واسطه پستی و بلندی سواحل خود از ویژگی های خاصی برخوردار است و می تواند هر توده هوایی را به توده هوای مدیترانه ای تعدیل کند. از اینرو، در این مقاله موقعیت جغرافیایی دریای مدیترانه از نظر پستی و بلندی، بادهای محلی منطقه مدیترانه، چرخندزایی در مدیترانه و تئوری چرخندزایی به تفصیل بررسی شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p502839 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!