وفاداری برند

نویسنده:
چکیده:
وفاداری برند از مفاهیم اصلی و ساختار بازاریابی می باشد و تفاوت معنایی قابل توجهی با عادت مشتری به خرید دارد. نکته اساسی تمرکز بر مفهوم وفاداری برند و ارتباط آن با رضایت مشتری، اعتماد وی بر برند و در نهایت نگرش و رفتار مشتری بر برند است. مراحل ایجاد وفاداری از شناخت اولیه آغاز و به درک و احساس نزدیک عاطفی میرسد و سپس به برقراری ارتباط معناداری خواهد رسید.
برندها میتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. هنگامی که مصرفکننده در زندگی روزمره خود به دنبال برندی خاص جهت برآوردن خواسته هایش اقدام میکند، به دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند. (Veloutsou،2009،130) و این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که به صورت وفاداری برند مطرح میشود، که از موضوعات مهم پژوهش در مدیریت برند است. (Huber&et al،2009،131)
زبان:
فارسی
صفحه:
38
لینک کوتاه:
magiran.com/p887901 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!