بررسی تاثیر دانسیته نسبی و شکل دانه ها بر نشست یک بعدی خاک های ماسه ای مسلح شده با فیبر لاستیک

پیام:
چکیده:
لاستیک های مستعمل خودروها را می توان به صورت قطعه ای یا چیپسی، حلقه ای کامل، فیبر و یا پودری شکل (به عنوان پرکننده) به منظور بهسازی با خاک های مختلف مخلوط نمود. زمانی که لاستیک های مستعمل به صورت فیبری و یا پودری شکل به کار رود، باید همراه با یک نوع تقویت کننده مانند ژئوتکستایل، ژئوگرید یا مواد چسباننده مانند انواع سیمان ها مورد استفاده قرار گیرد که می تواند باعث تحمیل هزینه های اضافی گردد. این مطلب که تا چه مقدار فیبر لاستیک می تواند به تنهایی و بدون افزودن مواد دیگر به خاک های ماسه ای اضافه شده و میزان نشست مناسبی نیز داشته باشد، از اهداف این مقاله است. در ماسه ها بسته به شکل قطعات مورد استفاده، درصد لاستیک اضافه شده و برخی ویژگی های زمین شناسی ماسه ها (مانند دانسیته نسبی و شکل دانه ها)، پارامترهای مهندسی مخلوط حاصل (مانند میزان نشست) متفاوت است. برای بررسی این موضوع از آزمایش نشست تک بعدی ((RC Rowe Cell استفاده شده است. فیبر مورد استفاده با ابعاد 4 تا 5/5 میلی متر و با درصدهای حجمی 5، 10، 15 و 20 درصد با دو نوع خاک ماسه ای یکی با دانه های عمدتا گرد گوشه و دیگری با دانه های زاویه دار مخلوط شده و رفتار خاک بررسی شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که شکل دانه ها و میزان دانسیته نسبی تا 75 درصد بر مقادیر نشست خاک های ماسه ای مسلح موثر بوده به طوری که برای ماسه های با دانه های عمدتا زاویه دار مقدار نشست کم تر می باشد. هم چنین در صورتی که حالت خاک مسلح متراکم باشد، روند کاهشی مقدار نشست به وضوح مشخص است، در حالی که رفتار خاک ماسه مسلح در حالات سست و متوسط مشابه یکدیگر می باشد. در چنین شرایطی لازم است تا همراه با مخلوط مورد مطالعه، از یک ماده چسبنده مانند سیمان نیز استفاده شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p934136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!