فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 33 (مرداد و شهریور 1383)
 • پیاپی 33 (مرداد و شهریور 1383)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/06/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن مدیرمسئول
  دکتر عباس افراه صفحه 2
 • ارزیابی ریسک پیش از زایمان سندرم داون
  دکتر محمد مهدی طاهری امین صفحه 3
 • شیوع IgG علیه هلیکوباکتر
  دکتر امیر حسین سبزپوشان، دکتر الهه هوده، دکتر عطیه اعظمی، دکتر فریده سیاوشی، دکتر صادق مسرت صفحه 10
 • تشخیص آزمایشگاهی لژیونلادر نمونه های محیطی
  دکتر حمیدرضا هنرمند صفحه 14
 • کمبود روی: ضرورت تشخیص
  دکتر محسن مداح صفحه 19
 • نقش تری گلیسیرید در بیماری های قلبی - عروقی
  دکتر عادل منتظری صفحه 23
 • اندازه گیری سیلکو سپورین در سطح خون
  لاله خدادادی صفحه 28
 • گزارش یک مورد آسکاریس دهانی
  دکتر محمد جواد غروی، سمیه علیزاده صفحه 33
 • مصاحبه با دکتر اعتماد مقدم
  صفحه 35
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمد جواد غروی صفحه 38
 • جدول نتیجه ی ارزیابی اقلام آزمایشگاهی (آزمایشگاه رفرانس)
  صفحه 45