فهرست مطالب

پژوهش های تاریخی - پیاپی 1-2 (پاییز و زمستان 1377)

فصلنامه پژوهش های تاریخی
پیاپی 1-2 (پاییز و زمستان 1377)

 • 214 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1377/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخنی در سرگذشت فصلنامه پژوهشهای تاریخی
  صفحه 3
 • تمدن و تاریخ / «گفت و گوی تمدنه ا می تواند راه گشای حل اختلافات باشد»
  ابوالفضل نبئی صفحه 5
 • نگاهی گذرا در نقد کتب تاریخی ایران با تکیه بر منابع دوره صفویه
  دکتز عزت الله نوذری صفحه 19
 • غازان، اسلام و سنت مغول از دیدگاه سلاطین مملوک
  روون آمیتای ترجمه: دکتر غلامرضا وطن دوست صفحه 27
 • کاربرد اصطلاحات پایزه، یرلیغ و تمغا در عصر ایلخانان
  داوود اصفهانیان صفحه 45
 • ثبات و بی ثباتی دستگاه دیوانی ایران در اواخر قرن هفدهم / یازدهم قمری: مورد «شیخ علیخان زنگنه»
  رودی ماته ترجمه: محمد نظری هاشمی صفحه 57
 • تاریخ نگاری در نزد عرب
  محمد جواد مشکور صفحه 95
 • یادی دوباره از کوشندگان تبریز در نهضت مشروطه ایران
  کتر سیروس برادران شکوهی صفحه 133
 • آئینه سکندری
  یوسف متولی حقیقی صفحه 171
 • تاریخچه و مشخصات بقعه شیخ شهاب الدین محمود اهری
  محمد بخت آور صفحه 181
 • ضمایم
  منصور صفت گل صفحه 209