فهرست مطالب

گیله وا - پیاپی 155 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • پیاپی 155 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/22
 • تعداد عناوین: 11
|
 • یادداشت های مدیرمسئول
  محمدتقی پوراحمدجکتاجی صفحه 4
 • تاریخ معاصر گیلان: یادداشت های شادروان جهانگیر سرتیپ پور (قسمت هشتم) / پیمانکاری- راه سازی در مازندران- ورود پادشاه افغانستان به انزلی- هزاره فردوسی - کچ اجباری اهالی رودسر به چالوس و...
  صفحه 8
 • کنکاشی در تبارشناسی خاندان تاریخی تومانیانس (قسمت آخر)
  روبرت واهانیان صفحه 16
 • بخش گیلکی
 • شعر: محمدعلی رضوی - غلامحسن عظیمی - وارش فومنی - ابراهیم ناعم - پیمان نوری
  صفحات 20-22
 • من اوستاد یهویی
  شهرام دفاعی صفحه 23
 • بازتاب
  صفحه 27
 • بوز بوزی ، خیاط باشی و اونی سه تا زاکان
  علی مطلبی صفحه 28
 • واکاوی نام واژه رودهای گیلان
  نیما فرید مجتهدی صفحه 31
 • لالایی
  سمیه صوفی نژاد صفحه 34
 • درگذشتگان
  صفحه 36
 • تازه کتاب
  صفحه 37