فهرست مطالب

زنده رود - پیاپی 68 (تابستان 1398)
 • پیاپی 68 (تابستان 1398)
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 180,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/05/15
 • تعداد عناوین: 25
|
 • از باب اشاره... مدیر مسئول
  صفحه 1
 • بخش ویژه
 • درباره جاودانگی بودریار
  شاپور بهیان صفحه 2
 • جاودانگی
  ژان بودریار، شاپور بهیان صفحه 3
 • بازده نزولی متن
  احمد اخوت صفحه 4
 • ادبیات، شکلی از جاودانگی
  تامس تی تامس، بهرام فرهنگ صفحه 5
 • نامیرایی در شاهنامه
  حسام الدین نبوی نژاد صفحه 6
 • جاودانگی از دیدگاه خرخه لوییس برخس
  جان استوارت، بهرام فرهنگ صفحه 7
 • معنا و نامیرایی
  تورج یاراحمدی صفحه 8
 • شعر
 • دخت دهقان
  مجید نفیسی صفحه 9
 • ترجمان الاشواق
  شاپور بهیان صفحه 10
 • دو شعر
  هما شاهانی صفحه 11
 • سه شعر
  حسام الدین نبوی نژاد صفحه 12
 • یک شعر
  آرزو مختاریان صفحه 13
 • به یاد عباس عبدی
 • شاعر ماندگار
  آیزاک آسیموف، احمد اخوت صفحه 14
 • افق های دور دست دریایی
  فاطمه خانسالار صفحه 15
 • کتابخوانی
 • شهرهای کتاب بنیاد
  آلبرتو مانگوئل، احمد اخوت صفحه 16
 • مقاله
 • خوانشی شکل گرایانه از شعر «در پیش کومه ام» ریحانه واعظ شهرستانی
  صفحه 17
 • تحلیلی بر شعر عبدالوهاب البیاتی
  محمود زهیری هاشم آبادی صفحه 18
 • دل فولاد، حاشیه ای بر «غمگین کلاغ پیر» بحثی کوتاه در شعر پیش و پس از کودتای 28 مرداد
  فرزاد عظیم بیک صفحه 19
 • مرگ در آذر گشسب
  علی نصیر صفحه 20
 • داستان
 • پنجشنبه برفی
  عباس عبدی صفحه 21
 • کلوچه عسلی
  هاروکی موراکامی، محسن کلینی صفحه 22
 • صفر مرزی
  غلامرضا منجزی صفحه 23
 • مهمان کوچولو
  نسرین نفیسی صفحه 24
 • کتاب های رسیده
  صفحه 25