فهرست مطالب

گیله وا - پیاپی 156 (شهریور 1398)
 • پیاپی 156 (شهریور 1398)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/06/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • در تحریف تعاریف و قلب معانی
  صفحه 4
 • یادداشت های مدیرمسئول
  محمدتقی پوراحمد جکتاجی صفحه 6
 • تاریخ معاصر گیلان: یادداشت های شادروان جهانگیر سرتیپ پور (قسمت نهم)
  صفحه 8
 • امانت موسیقی
  تیمور گورگین صفحه 16
 • بخش گیلکی: شعر
 • شعر از: لیلا پورکریمی- مسعود پورهادی- محمد فارسی - محمد ملکی قاضیانی- کریم مولاوردیخانی - پیمان نوری - نادر نیک نژاد
  صفحات 19-22
 • بخش گیلکی: داستان
 • گنج کو
  هادی غلام دوست صفحه 23
 • آخرف می داستان به درد تو چی خوره
  صفحه 26
 • نگاهی اجمالی به کتاب شعر گیلکی عزت الله زرندیان
  فریدون شایسته صفحه 28
 • عبدالرحمان عمادی
  م.پ.جکتاجی صفحه 30
 • شعر در تبعید. در پیشواز از یک صدمین سال درگذشت میرزاحسین خان کسمایی
  رحیم چراغی صفحه 32
 • عکس خانه
  صفحه 35
 • اخبار
  صفحه 36
 • تازه های کتاب
  صفحه 37