فهرست مطالب

گیله وا - پیاپی 157 (مهر و آبان 1398)
 • پیاپی 157 (مهر و آبان 1398)
 • 38 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • یادداشت های مدیر مسئول
  محمدتقی پوراحمد جکتاجی صفحه 4
 • تاریخ معاصر گیلان: یادداشت های شادروان جهانگیر سرتیپ پور
  صفحه 8
 • نقد کتاب: ادبیات شفاهی گیلان (شرق گیلان)
  علیرضا اسماعیلی رودسری صفحه 17
 • بخش گیلکی
 • شعر: اصغر امیرزاده واجارگاه/ محمود پاینده لنگرودی/ م پ جکتاجی/ حسین طوافی/ محمد فارسی/ جعفر کسمایی
  صفحات 20-22
 • خوج دار
  شهرام دفاعی صفحه 23
 • تاسیانی
  صفحه 26
 • ان خال و اون خال
  صفحه 28
 • یادمان باشد مواظب هنرمندان ما باشیم ، داریوش علیزاده را از یاد نبریم
  صفحه 29
 • به یاد دوست: یادی از شادروان علی اصغر زکی زاده
  احمد علی دوست صفحه 30
 • اشاراتی مختصر به مسجدی که نقش عمده ای در تربیت مجاهدان مشروطه و جنگل داشت
  محمدرضا فروحی صفحه 32
 • از میان نامه ها
  صفحه 33
 • پرنده: به یاد رحیم صفاری ، حقوق دان و روزنامه نگار
  بهمن مشفقی صفحه 34
 • درگذشتگان
  صفحه 35
 • تازه های کتاب
  صفحه 36