فهرست مطالب

گردشگر - پیاپی 1 (زمستان 1385)
 • پیاپی 1 (زمستان 1385)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سخن صاحب امتیاز - مدیرمسئول
  صفحات 2-3
 • حاذبه های ایران
 • در توصیف و ستایش صنعت توریسم
  صفحه 4
 • خبر
 • دیدار گردشگران خارجی از زادگاه امام /عایدات کشور از گردشگری پزشکی / ماجراهای شاهزاده اشکانی
  صفحه 10
 • معرفی جذابیت های 5 قاره
 • آفریقا
  صفحه 16
 • آمریکا
  صفحه 24
 • آسیا
  صفحه 30
 • استرالیا
  صفحه 36
 • اروپا
  صفحه 40
 • مقاله
 • پیشرفت آفریقای جنوبی
  صفحه 46
 • جهان از دیدگاه جهانگردان
  صفحه 48
 • توریسم، واتیکان و مرگ ژان پل دوم
  صفحه 52
 • گوناگون
 • اطلاعات لازم در مورد سفر
  صفحه 53
 • مقاله
 • جامعه شناسی گردشگری
  صفحه 54
 • ناواسطه گری در برابر واسطه گری مجدد برای آژانس های مسافرتی
  صفحه 58
 • بخش خارجی
  صفحه 64