فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا تابش پور*، سودابه طاهری صفحات 1-14

  به علت استفاده زیاد از دیوارهای پرکننده در ساختمان های متعارف، بررسی اثر دیوار پرکننده بر رفتار سازه در هنگام زلزله موضوعی کاربردی و مهم است. یکی از حالت های نامناسب در رابطه با قاب های میان پر، وجود بازشوهای سراسری در برخی سازه های بتنی است که منجر به وجود آمدن ستون کوتاه می شود. قسمتی از ستون که مجاور دیوار است، تقریبا به طور یک پارچه با دیوار عمل کرده و منجر به کاهش ارتفاع ستون می شود، در نتیجه سختی ستون بسیار افزایش می یابد. به تناسب این افزایش سختی، ستون متحمل نیروهای شدیدتری می شود. در این مقاله با مدل سازی و تحلیل پوش آور، یک مدل 4 طبقه 3 دهانه بتن مسلح با آرایش متفاوت دیوارهای پرکننده در طبقات و در نظر گرفتن دیوارهای کوتاه در طبقه هم کف پدیده ی ستون کوتاه در نرم افزار ایتبس مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته شده است. و هم چنین ظرفیت لرزه ای سازه با روش های معتبر بر اساس روش طیف ظرفیت پیشنهاد شده توسط ATC40، محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش سختی، نیروی برشی بیشینه وارده به ستون به دلیل حضور دیوار پرکننده تحت بار زلزله طرح، حدود 50 درصد نسبت به قاب بدون دیوار پرکننده افزایش خواهد داشت، هم چنین مقدار اختلاف سختی در قاب با و بدون دیوار پرکننده در مدل مورد بررسی حدود 70 درصد می باشد که با پیش بینی این رخداد و طراحی مناسب می توان از آسیب های غیرقابل جبران جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: تحلیل استاتیکی غیرخطی، ستون کوتاه، دیوار پرکننده
 • ام گلثوم جعفرزاده، سید آرش موسوی قاسمی*، سید مهدی زهرائی، اردشیر محمدزاده، رامین وفایی پورسرخابی صفحات 15-32

  در این مطالعه، هدف پیشنهاد یک کنترل کننده PID مرتبه کسری تطبیقی است که پارامترهای آن به صورت آنلاین توسط پنج شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته تنظیم می شود. یک شبکه عصبی MLP که از طریق الگوریتم پس انتشار خطا آموزش داده شده است برای شناسایی سیستم سازه ای و تخمین پلنت در نظر گرفته می شود. ژاکوبین مدل تخمین زده شده به صورت آنلاین برای اعمال به کنترل کننده استفاده می گردد. از آنجایی که جبرانساز شبکه های عصبی فازی نوع 2  که توسط EKF و استراتژی یادگیری خطای بازخورد تنظیم شده است، پایداری و استحکام این کنترل کننده در برابر خطای تخمین، اختلالات لرزه ای و برخی توابع غیرخطی ناشناخته افزایش می یابد. به منظور اعتبارسنجی، عملکرد کنترل کننده پیشنهادی بر روی سازه مبنا غیرخطی 3 طبقه مجهز به میراگر نیمه فعال تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک بررسی می شود. به منظور بررسی و اثربخشی کنترل کننده پیشنهادی مجهز به جبران کننده در کاهش پاسخ های لرزه ای، شاخص های  ارزیابی مورد بحث و با کارهای قبلی مقایسه گردیدند. نتایج بیانگر آن است که کنترل کننده FOPID تطبیقی پیشنهادی عملکرد بهتری را نسبت به سایر کنترلرها داشته و بطوری که شاخص J2  در زلزله هاچینو با شدت 1.5، تا مقدار 35 درصد نسبت به دیگر کنترل کننده ها بهبود را تجربه کرده است و این میزان در زلزله نورثریج به بیش از 40 درصد نیز می رسد. دیگر شاخص ها (J3 تا  J6) نیز با استفاده از کنترل کننده پیشنهادی، بهبود قابل ملاحظه ای را تجربه کرده اند.

  کلیدواژگان: کنترل سازه، PID مرتبه کسری تطبیقی، شبکه عصبی- فازی نوع 2 بازه ای، شبکه عصبی MLP، فیلتر کالمن توسعه یافته
 • حبیب الله پورنمازیان، محسن ایزدی نیا* صفحات 33-48

  مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه با استفاده از مصالح FRP در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی به علت وزن کم و حمل ونقل آسان، مقاومت بالاتر در ازای زحمت کمتر نیروی انسانی، به عنوان روشی متداول در اغلب کشورها پذیرفته شده است. در این پژوهش با استفاده از روش SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در این دو روش از دیدگاه مدیریت ساخت، شناسایی گردید و سپس جهت بررسی ارتباط بین هر یک از این متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.  جهت مدل سازی پژوهش، از دو مدل جداگانه درروش EBR و NSM استفاده شده است. نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای و ارتباط بین آن ها به عنوان متغیرهای پنهان در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که هر یک از روش های EBR و NSM از نظر دیدگاه های مدیریتی، دارای مزایا و معایب مختلفی می باشند. در ابتدا، مزایا و معایب این دو روش شناسایی شد. سپس راهکارهای مدیریتی با استفاده از تلفیق تکنیک SWOT و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. طبق یافته ها، نقطه قوت روش EBR این است که این روش نیاز به نیروی انسانی متخصص ندارد، بنابراین کشورهای درحال توسعه می توانند از این فرصت استفاده کنند و برای اجرای آن از پیمانکاران توانمند داخلی (نقطه فرصت) در پروژه های مقاوم سازی خود استفاده کنند. این نیز موجب کاهش وابستگی آن ها به پیمانکاران خارجی شده است. روش NSM دارای مزایا و نقاط قوت بیشتری است ولی در کشور در حال توسعه ایران، به دلیل مشکلات اجرایی و عدم آموزش مناسب و همچنین عدم فرهنگ سازی مناسب، روش EBR دارای کاربرد بیشتری است.

  کلیدواژگان: مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه، FRP، روش نصب EBR، روش نصب NSM، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، روش SWOT
 • یاسر معینی، احمد گنجعلی*، محمد تاجی صفحات 49-61

  با افزایش خطر احتمال حملات تروریستی از نوع انفجاری و تهدید انواع سازه و ساختمان ها، بررسی دقیق رفتار سازه ها تحت بارگذاری انفجاری یک امر مهم محسوب می شود. یک روش ساده برای محافظت از سازه های مهم در برابر بارهای انفجاری، بهبود امنیت محیط با استفاده از دیوارهای محیطی محافظ، در برابر بارگذاری انفجاری است. در این پژوهش، به بررسی اثر دیوار محیطی از نوع بتن مسلح دارای سایبان و بدون سایبان در پارامترهای متفاوتی از جمله شکل هندسی دیوارمحیطی، حذف المان و میزان تخریب دیواره، جابجایی و خیز دیواره، تغییر فاصله مقیاسی و جرم ماده منفجره پرداخته شده است. همچنین، برای مدلسازی نرم افزار اجزای محدود (LS-DYNA (R11.1.0 ، به کار گرفته شده است. بدین منظور، دیوارهای محیطی در 3 شکل و شرایط متفاوت طراحی گردید و نتایج نشان می دهد؛ وجود سایبان برای دیوار های محیطی تحت بارگذاری انفجاری، اثرات مثبتی را در برداشته، به گونه ای که دیواره های محیطی سایبان دار با زاویه سایبان 90 درجه نسبت به دیگر اشکال دیواره، در فواصل ایستگاهی مختلف، حدودا 11 درصد میزان جابجایی و خیز را در سازه محافظت شونده کاهش می دهد. همچنین، محل قرارگیری دیواره های محیطی و بدست آوردن فاصله ایمن در جایگذاری این دیواره ها، در بالا بردن ایمنی و کاهش میزان آسیب پذیری تاسیسات و سازه های تحت حفاظت این دیواره ها، بسیار موثر است.

  کلیدواژگان: دیوار محیطی محافظ، دیوار سایبان دار، بارگذاری انفجاری، بتن مسلح، تحلیل عددی، LS-DYNA
 • مهرداد طاهری پور، فرزاد حاتمی برق*، رضا روفی صفحات 62-77
  در سازه های آسیب دیده در زلزله های مختلف ، تنها شواهد اندکی دال بر اینکه نواحی پلاستیک واقعا تشکیل شده باشند وجود دارد . اکثر مطالعات انجام شده بر روی ایجاد مفصل پلاستیک در قسمتی از تیر تمرکز داشته ، که این امر در صورت وقوع باعث آسیب غیر قابل جبران برای تیر می شود و در صورت عدم وقوع مفصل پلاستیک در تیر سبب انتقال نیرویی بیش از لنگر پلاستیک تیر به اتصال و در نتیجه به ستون شده که این امر یا باعث شکست ترد اتصال می شود و یا منجر به آسیب دیدن ستون به ویژه چشمه اتصال خواهد شد. لذا در این تحقیق با هدف کاهش آسیب در تیر و ستون و امکان جایگزینی قطعات آسیب چهار اتصال با هندسه جدید ارایه شده است. در حالت کلی ، اتصالات پیشنهادی با جایگزینی یک مقطع H یاI شکل همراه یا به جای ورق انتهایی به عنوان استاب ستون کوتاه پیشنهاد می گردد. در این مطالعه ابتدا یک نمونه مدل اجزاء محدودی از اتصال ورق انتهایی که ترکیب جوش و پیچ بوده و تحت بار گذاری متناوب قرار گرفته است،  انتخاب و پس از صحت سنجی در نرم افزار آباکوس مطالعه برروی اتصالات پیشنهادی انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد ناحیه ی ا ستاب، با رفتار غیرخطی، یک مفصل محدود کنترل شده، با شکل پذیری فوق العاده را بوجود می آورد. تسلیم به هنگام در استاب سبب رفتار فیوزی آن و عدم آسیب به تیر و ستون می شود و تنش و کرنش پلاستیک را به طور قابل ملاحظه ای در چشمه اتصال ستون کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اتصال فلزی، استاب، شکل پذیری، کرنش پلاستیک، اجزاء محدود
 • بهروز صفا، اصغر رسولی*، یحیی نصیرا صفحات 78-97
  از میان روش های بی شماری که تا به حال در زمینه تشخیص آسیب سازه ها پیشنهاد شده اند، روش به روزرسانی مدل اجزای محدودی محبوبیت زیادی داشته است. با این وجود، دقت و کارایی این روش در صورت افزایش تعداد متغیرهای مسیله به شدت افت می کند و این در مواجهه با سازه های بزرگ با تعداد المان های زیاد، مسیله ساز است. در این پژوهش روشی دو مرحله ای پیشنهاد می گردد که قادر است با شناسایی اعضای سازه ای آسیب دیده به کمک یک شاخص آسیب مبتنی بر انرژی کرنشی استاتیکی در گام اول، سایز مسیله تشخیص آسیب مورد معرفی به مدل به روزشونده را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. بنابراین، تنها تعداد معدودی متغیر به گام دوم که شامل یک فرآیند به روزرسانی مدل اجزامحدودی است معرفی می شوند. این گام دوم در واقع متشکل از یک فرآیند تکراری به روزرسانی مدل است که از یک تابع هدف جدید و حساس به آسیب برای تشخیص شدت آسیب در المان هایی که در گام قبلی شناسایی شده بودند استفاده می کند. همچنین، از یک بهینه یاب فراکاوشی به نام بهینه یاب تعادلی به منظور تعیین مقدار متغیرهای مجهول مسیله، که همان مقادیر آسیب دیدگی المان های معرفی شده توسط گام اول هستند، استفاده می شود. روش پیشنهادی همچنین بر روی تعدادی نمونه عددی نیز تست شده است تا کارایی روش در حضور عوامل مزاحم خارجی مانند نویزهای اندازه گیری نیز بررسی گردد. یک مطالعه مقایسه ای برای قیاس نتایج انجام شده است. طبق نتایج، روش پیشنهادی قادر به تشخیص محل و شدت آسیب در سازه های مختلف است و نویزهای اندازه گیری و اطلاعات مودال فقط از چند مود ارتعاشی اول تاثیر چندانی بر دقت نتایج ندارند. یک مطالعه آزمایشگاهی نیز انجام شده است تا کارایی و دقت روش پیشنهادی در سازه های واقعی نیز دیده شود، که طبق نتایج آن، روش به خوبی قادر به تشخیص آسیب بوده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه یابی، روش های محاسباتی هوشمند، تشخیص خرابی سازه
 • ایمان صدری نژاد* صفحات 98-110
  این مقاله نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح ساخته شده از بتن الیافی تحت خوردگی فولادهای کششی را ارایه می کند. پانزده تیر بتن مسلح در سه گروه آماده شدند که در دو گروه از دو نوع الیاف فولادی و پلی اولفین در ساخت تیرها استفاده شد. پس از عمل آوری، چهار تیر از هر گروه تحت فرآیند خوردگی تسریع شده قرار گرفتند تا درصدهای خوردگی 3.5، 7، 15 و 30 درصد در فولادهای کششی ایجاد شوند. سپس تیرها تحت آزمون خمش چهار نقطه ای قرار گرفتند و پارامترهای مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی، خیز تسلیم، خیز نهایی، مود خرابی و شکل پذیری تیرها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تا تراز خوردگی %15 با گسترش خوردگی عمومی در کنار کاهش سختی و مقاومت تیرها، خیز نهایی تیرها افزایش می یابد و در تراز خوردگی %30 با گسترش خوردگی های موضعی مقاومت و خیز نهایی تیرها به شدت کاهش می یابند. تراز خوردگی در فولاد کششی تیرهای حاوی الیاف فولادی کمتر از دیگر تیرها بود که ناشی از اثر آند قربانی شونده الیاف فولادی بود. تحت شرایط خوردگی فولاد کششی، کاهش مقاومت و سختی در تیرهای بتن الیافی در مقایسه با نمونه های نظیر از تیرهای بتن ساده کمتر بود که الیاف فولادی در این زمینه بطور قابل ملاحظه ای نسبت به الیاف پلی اولفین عملکرد بهتری داشت. همچنین الیاف مورد استفاده اثر مثبت قابل توجهی بر شکل پذیری تیرهای بتن مسلح دچار خوردگی فولاد کششی داشتند.
  کلیدواژگان: تیر بتن مسلح، الیاف فولادی، الیاف پلی اولفین، خوردگی تسریع شده، بارگذاری خمشی
|
 • MohammadReza Tabeshpour *, Soudabeh Taheri Pages 1-14

  Owing to the common use of infill walls in conventional buildings, it is a practical and important topic to investigate the effect of infill walls on the behavior of structures during earthquakes. One of the disadvantages of infilled frames is the presence of large window openings in some of the reinforced concrete frame buildings, which results in the short column phenomenon. The part of the column that is adjacent to the wall is almost integrated with the wall and leads to a reduction in the height of the column. Therefore, the lateral stiffness increases considerably. With increasing stiffness, the lateral force applied to the column also increases. In this study, a 4-story, 3-span reinforced concrete model with a different arrangement of infill walls in the stories and considering short walls on the ground floor, the short column phenomenon has been investigated in ETABS software. Also, the seismic capacity of the structure has been calculated by valid methods based on the capacity spectrum method proposed by ATC40. The results indicate that with increasing stiffness, the maximum shear force applied to the column due to the presence of the infill wall under the designed earthquake load will increase by about 50% compared to the frame without the infill wall. Furthermore, the amount of stiffness difference in the frame with and without infill wall in the analyzed models is about 70%, which can prevent irreparable damage by predicting this event and proper design.

  Keywords: Nonlinear Static Analysis, Short column, infill wall
 • Ommegolsoum Jafarzadeh, Seyed Arash Mousavi Ghasemi *, Seyyed Mehdi Zahraei, Ardashir Mohammadzadeh, Ramin Vafaei Poursorkhabi Pages 15-32

  The goal of the present research is to propose a novel adaptive fractional order PID (AFOPID) controller whose parameters are tuned online by five exclusive multilayer perceptron (MLP) neural networks using the extended Kalman filter (EKF). An MLP neural network that is trained using the Back Propagation (BP) error algorithm is considered to identify the structural system and estimate the plant. The Jacobian of the model estimated online is utilized to apply to the controller. Considering the adaptive interval type-2 fuzzy neural networks (IT2FNN) and this issue that the compensator is tunned by EKF and feedback error learning strategy (FEL), the stability and robustness of this controller are increased against the estimation error, seismic disturbances, and some unknown nonlinear functions. In order to validate, the performance of the proposed controller is investigated on a 3-story nonlinear benchmark building equipped with semi-active dampers under far and near field earthquakes. In order to evaluate the effectiveness of the proposed controller equipped with a compensator in reducing seismic responses, the evaluation indices were discussed and compared with previous studies. The numerical results represent the substantial efficiency of the proposed adaptive controller (AFOPID) over the previous controllers such that J2 in the Hachinohe and Northridge earthquakes enhanced by up to 35% and more than 40%, respectively. In general, all indices ( J3  to J6 ) have experienced a considerable enhancement using the proposed method.

  Keywords: Structural Control, Adaptive fractional order PID, Interval type-2 fuzzy neural network, MLP Neural network, Extended Kalman filter (EKF)
 • HabibAllah Poornamazian, Mohsen Izadinia * Pages 33-48

  Strengthening reinforced concrete beams using fiber reinforced polymer (FRP) materials compared to other strengthening methods due to its low weight and easy transportation, high resistance with less manpower has been accepted as a common practice in most countries. Externally bonded reinforcement (EBR) and near surface mounting (NSM) reinforcement are common methods for FRP installation. In this research the strengths, weaknesses, opportunities and threats of these two methods are identified as the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) method from the perspective of construction management and then the structural equations modeling (SEM) method is used to investigate the relationship between each of these variables. Two separate models were used in the EBR and NSM methods that identify the relationship between strengths, weaknesses, opportunities and threats as hidden variables and then questionnaire questions related to each of these variables as explicit variables. Also, confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to assess the validity and reliability of the questionnaire, respectively. The results of this study showed that each of the EBR and NSM methods has different advantages and disadvantages and then management solutions were evaluated using SWOT technique and structural equation modeling.

  Keywords: Strengthening reinforced concrete beams, FRP, EBR Installation Method, NSM Installation Method, Structural Equations Modelling (SEM), SWOT Method
 • Yaser Moeini, Ahmad Ganjali *, Mohammad Taji Pages 49-61

  By increasing the risk of explosive terrorist attacks and threats to all types of structures and buildings, a careful study of the behavior of structures under explosive loading is considered as an important matter. A simple method to protect important structures against explosive loads is to improve the security of the environment by using protective perimeter walls against explosive loading. In this research, the effect of reinforced concrete perimeter walls with and without canopy has been investigated. Different parameters such as the geometrical shape of the perimeter wall, the element removal and degradation rate, wall displacement, the scaled distance change and the explosive mass have been investigated. Finite element software (LS-DYNA (R11.1.0) has been used for modeling. For this purpose, the perimeter walls were designed in three different shapes and conditions. The results indicate that the existence of canopies for the perimeter walls under explosive loading has positive effects, so that the canopied perimeter walls with a canopy angle of 90 degrees compared to other types of wall, at different station distances and in the same conditions, reduce the displacement rate in the protected structure by about 11 percent. Furthermore, the location of perimeter walls and obtaining a safe distance in placing these walls is very effective in enhancing safety and reducing the vulnerability of the facilities and structures protected by these walls.

  Keywords: Protective perimeter walls, canopied wall, explosive loading, Reinforced Concrete, numerical analysis, LS-DYNA
 • Mehrdad Taheripour, Farzad Hatami *, Reza Raoufi Pages 62-77
  There is little evidence of the formation of plastic zones in damagd structures in diffrent types of earthquakes. Most of the conducted studies have focused on creating a plastic hinge in a part of the beam making irreparable damage to the beam.  If the plastic joint in the beam does not occur, a force will be created which is more than the plastic moment of the beam and will be transferred to the connection and finally to the column. This will either cause the brittle failure of the connection or damage to the panel zone of the column. Therefore, in this research, four connections with new geometry have been proposed aimed at reducing damage in beams and columns and creating the possibility of replacing damaged parts. In general, the presented connections are suggested by replacement of an H or I-shaped cross section along with or replacing of an end-plate, as a short stub column. In this reserch, first, a finite element model of the end-plate connection, which is a combination of welding and screwing subjected to cyclic loading was selected. Then, after the validation of Abaqus software, a study was carried out on the proposed connections. The results indicate that the stub region, with its nonlinear behavior, creates a controlled limited joint with extraordinary ductility. Yielding in the stub causes its fusion behavior and prevents damage to beams and columns. It also significantly reduces the plastic stress and strain in the panel zone of the column.
  Keywords: Steel connection, stub, ductility, plastic strain, Finite elements
 • Behrouz Safa, Asghar Rasouli *, Yahya Nasira Pages 78-97
  Among the countless methods that have been proposed in the field of structural damage detection, the finite element model updating method has been very popular. However, the accuracy and efficiency of this method decrease drastically when the number of variables in the problem increases, and this is a problem when dealing with large structures with a large number of elements. In this research, a two-step method is proposed, which is capable of reducing the size of the damage detection problem introduced to the updated model by identifying damaged structural members through a damage index based on static strain energy in the first step. Therefore, only a few variables are introduced to the second step, which include a process of updating the finite element model. This second step actually consists of an iterative process of updating the model, which uses a new and damage-sensitive objective function to detect the severity of damage in the elements identified in the previous step. Also, a meta-exploratory optimizer named equilibrium optimizer is utilized to determine the value of the unknown variables of the problem, which are the damage values ​​of the elements introduced by the first step. The proposed method has also been tested on a number of numerical samples to check the effectiveness of the method in the presence of external disturbing factors such as measurement noise. A comparative study has been done to compare the results. According to the results, the proposed method is able to detect the location and severity of damage in different structures, and measurement noises and modal information only from the first few vibration modes do not have much impact on the accuracy of the results. A laboratory study has also been conducted to find out the efficiency and accuracy of the proposed method in real structures, and according to the results, the proposed method is well able to detect damage.
  Keywords: Optimization algorithm, Smart calculation methods, Structural damage detection
 • Iman Sadrinejad * Pages 98-110
  This paper presents the results of an experimental study on the flexural performance of reinforced concrete beams made of fibrous concrete under the corrosion of tensile steels. Fifteen reinforced concrete beams were prepared in three groups; in two groups, two types of steel and polyolefin fibers were utilized to construct the beams. Four beams from each group were subjected to accelerated corrosion to create corrosion percentages of 3.5, 7, 15 and 30% in tensile steels. Then the beams were subjected to a four-point bending test, and the parameters of yield strength, ultimate strength, yield deflection, ultimate deflection, failure mode and ductility of the beams were investigated. The results indicated that up to the corrosion level of 15%, with the development of general corrosion, along with the reduction of stiffness and resistance of the beams, the ultimate deflection of the beams increased, and at the corrosion level of 30%, with the development of local corrosion, the ultimate strength and ultimate deflection of the beams were greatly reduced. The level of corrosion in tensile steel of beams containing steel fibers was lower than that of in the other beams, which was caused by the sacrificial anode effect of steel fibers. Under the corrosion conditions of tensile steel, the reduction of strength and stiffness in fibrous concrete beams were less than those in the plain concrete beams, and the performance of steel fibers in this field was significantly better than their polyolefin counterparts. Furthermore, the fibers used for this purpose, had significantly positive effect on the ductility of reinforced concrete beams with tensile steel corrosion.
  Keywords: Reinforced concrete beam, Steel fiber, polyolefin fiber, accelerated corrosion, flexural loading