فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1383)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1383)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نامه سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دست آورد
 • عوارض مربوط به قرنیه بعد از جراحی فیکو
  دکتر نادر نصیری صفحه 5
 • عوارض کارگذاری لنز داخل چشمی در قسمت های قدامی چشم
  دکتر فرید کریمیان صفحه 9
 • کنترل آستیگماتیسم در بیمارانی که تحت جراحی آب مروارید قرار می گیرند
  دکتر حمید نوروزی صفحه 15
 • اداره کردن پارگی کپسول خلفی و از دست رفتن زجاجیه پس از جراحی آب مروارید
  دکتر محمدمهدی پرورش، دکتر آرش ملکی صفحه 18
 • افتادن قطعات عدسی به داخل زجاجیه طی جراحی آب مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن
  دکتر سیدمرتضی انتظاری صفحه 32
 • جا به جایی لنز داخل چشمی به داخل زجاجیه پس از جراحی آب مروارید
  دکتر علیرضا رمضانی صفحه 38
 • ادم سیستویید ماکولا به دنبال جراحی آب مروارید
  دکتر رضا کارخانه، دکتر یوسف علیزاده صفحه 42
 • جداشدگی شبکیه به دنبال جراحی آب مروارید
  دکتر سیامک مرادیان صفحه 49
 • اندوفتالمیت در جریان عمل فیکو
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 54
 • سخنی تازه
 • نوروتومی عصب بینایی از طریق ویتره برای درمان نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیر آرتریتی عصب بینایی
  دکتر مسعود سهیلیان، دکتر شاهین یزدانی، دکتر مژگان رضایی کنوی صفحه 59
 • لنزهای قابل تنظیم با نور
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 69
 • یک تجربه
 • خونریزی گوارشی و چشم
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 80
 • چالش های بالینی
 • گزارش یک مورد جالب
  دکتر علیرضا رمضانی صفحه 81
 • گامی فراتر، مسئولیتی سنگین تر
  دکتر فریور اسماعیل زاده صفحه 84