فهرست مطالب

شکار و ماهیگیری - پیاپی 15 (زمستان 1385)
 • پیاپی 15 (زمستان 1385)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • تیراندازی بر فراز یوکون
  والت پروترو صفحه 3
 • شنوایی با تکنولوژی پیشرفته
  صفحه 6
 • شکار با دو سگ
  صفحه 11
 • سرسبز
  دکتر هدایت تاج بخش صفحه 14
 • این تفنگ چگونه کار می کند
  خسرو شهبندی ترجمه: خسرو شهبندی صفحه 19
 • انتخاب پایه دوربین
  مهندس احمدرضا جمالی صفحه 20
 • آشنایی با افت و سرعت فشنگ های گلوه زنی توسط نرم افزار رایانه ای
  مهنسد هومن قانع شیرازی صفحه 25
 • شکار با تیر و کمان
  چاک آدامز ترجمه: خسرو شهبندی صفحه 30
 • اولین همایش ماهیگیری ورزشی
  صفحه 33
 • روشهای ماهیگیری قزل آلا در زمستان
  صفحه 36
 • قزل آلایی که حرف می زد
  علی سیف اللهی صفحه 42
 • ماهیگیری قزل آلا در آخرین نقطه دنیا
  دیلان تومین صفحه 44
 • ساخت پشه مصنوعی قدم به قدم
  داریوش امینی صفحه 49
 • خبر
  صفحه 54
 • صفحه خوانندگان
  صفحه 57
 • عکسهای یادگاری
  صفحه 60