فهرست مطالب

مجله اقتصادی - سال ششم شماره 57 (امرداد و شهریور 1385)

مجله اقتصادی
سال ششم شماره 57 (امرداد و شهریور 1385)

 • 102 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مدل GARCH برای تغییر پذیری های قیمت نفت خام
  امیرحسین خلیل زاده، مسعود نیکوکار صفحه 5
  در تحقیقات اولیه روی تغییرپذیری های پویا، پیش از تعیین یک مدل سری زمانی پارامتری، آنها را از بازده های دارایی پایه برآورد می کردند. یک روش ساده برای انجام این محاسبات که تغییرپذیری تاریخی نامیده می شد، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش، تغییرپذیری به وسیله انحراف استاندارد نمونه بازده ها روی یک بازه زمانی کوتاه محاسبه می شود اما چه بازه زمانی برای...
  کلیدواژگان: مدل arch، مدل garch، تغیرپذیری قیمت نفت خام
 • افشین جنانی، منیژه ضیایی فر صفحه 23
  در اجلاس داووس سالیانه صدها نفر از مدیران صنعتی، تجاری، خدماتی، تولیدی، مقامات سیاسی کشورها، استادان دانشگاه ها، متخصصان و حتی نویسندگان کتابهای ادبی به مدت پنج روز گرد هم می آیند و در بیش از 200 میزگرد تخصصی مسائل اقتصادی و حتی سیاسی جهان را بررسی می کنند. تعداد قابل توجهی از استادان مشهور دنیا در این اجلاس حضور دارند که در مسائل مهم اقتصادی...
  کلیدواژگان: اجلاس داووس، جهانی شدن، راهکارهای جهانی سازی
 • منصوره کاظمی صفحه 35
  جمعیت کاربران اینترنتی با گذشت زمان رو به افزایش است. این جریان شرایط جدیدی را به لحاظ مسائل مختلف فرهنگی، آموزشی، تجارتی و مانند آن ایجاد می کند، به گونه ای که امروزه نبود دولت الکترونیکی، کیفیت مدیریت را تا حد زیادی کاهش می دهد. در این مقاله به بررسی روند توسعه فن اوری ارتباطات و اطلاعات و اهداف طرح تکفا در ایران پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: فن آوری ارتباطات و اطلاعات، طرح تکفا، جوامع اطلاعاتی
 • اوژن کریمی صفحه 47
  در این مقاله سعی شده برای اتخاذ سیاست نرخ بهره بانکی مناسب در مسیر توسعه اقتصادی کشور که به تازگی مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است، نکاتی مطرح و تجزیه و تحلیل شود. به طور تجربی آزمون شده که آیا نرخهای بهره بالاتر به نرخهای سرمایه گذاری بیشتر در ایران منتهی می شود? موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر موجب نرخ رشد اقتصادی بیشتر میشود...
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، رشد، اقتصاد ایران، نظریه استیگلیتز، نظریه مکینون، شاو
 • منصور ملایی پور صفحه 61
  در مطالعات اقتصادی دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای اقتصادی هستند. بنابراین در جمع آوری و پردازش داده ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی در مورد این دو شاخص باید بسیار حساس بود و پیامدهای اجرایی وبرنامه ای آن را مدنظر قرار داد. به همین منظور از چند دیدگاه مختلف به بررسی نرخ بیکاری استان خراسان می پردازیم و در پایان نشان می دهیم که برای...
  کلیدواژگان: نرخ بیکاری، بهره وری نیروی کار
 • اشرف سادات میری صفحه 71
  براساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانکهای خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانکها طی سالهای برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تایید کننده نقش فعال بانکهای خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به...
  کلیدواژگان: بانکهای خصوصی، آزادسازی مالی، عملکرد بانکهای خصوصی، بیمه سپرده، نرخ سپرده قانونی یکسان، استقلال بانک مرکزی، عاملیت وجوه دولتی، نظارت بانک مرکزی، ثبات و امنیت اقتصادی، سرکوب مالی
 • سید محمدرضا یعصوبی صفحات 89-101
  حسابهای منطقه ای مجموعه ای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیتهای اقتصادی یک منطقه را برای یک دوره زمانی معین که معمولا یک سال است امکان پذیر می کند. حسابهای منطقه ای همان نقش، اهمیت و کاربردی را که حسابهای ملی در کشور به عهده دارد، در سطح منطقه عهده دار است. در این مقاله به بررسی عملکرد حسابهای تولید استان مازندران...
  کلیدواژگان: محصول ناخالص داخلی، حساب تولید استان مازندران، ارزش افزوده بخشهای اقتصادی