فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - پیاپی 8 (آذر 1375)
 • پیاپی 8 (آذر 1375)
 • تاریخ انتشار: 1375/09/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • دکترمحمدرضا منجذب صفحات 7-23
  نظریه های اقتصادی مختلف در زمینه های گوناگون، یکی از موضوعهای مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در زمینه مصرف، طرح نظریه های متفاوت و جدال برانگیز در علم اقتصاد، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که در تبیین رفتارمصرفی جامعه، پیش بینی وبرنامه ریزی ها کدام یک از شقوق توابع مصرف کینز، فریدمن، دوزنبری، مادیگلیانی و جز اینهامعیار و ملاک قرار گیرد؟ انتخاب هر یک از این موارد، بالطبع پیامدهای گوناگونی را به ارمغان می آورد. این نوشتار، در صدد انتخاب مدل بهینه مصرف ایران با استمداد از روش های اقتصادسنجی مناسب و جدید در تبیین رفتار مصرفی اقتصاد ایران می باشد.
 • علی نقی مصلح شیرازی، جهانگیر یداللهی فارسی صفحات 25-52
  در دنیای کنونی، ابزار اصلی تسهیل و تسریع جریان توسعه اقتصادی کشورها،تکنولوژی می باشد. تکنولوژی ها در حال تحول هستند و به دلایلی به تکنولوژی های جدیدنیازمندیم، از جمله، افزایش بهره وری، افزایش رقابت جهانی، همگامی با پیشرفتهای تکنولوژیک، روندهای بازار و روندهای تولید. مسئله انتخاب تکنولوژی همیشه وجود داشته وخواهد داشت. به طور کلی، می توان گفت که تکنولوژی مناسب، ضرورتا به معنای تکنولوژی ساده یا پیشرفته، مقیاس بزرگ یا کوچک، کارگر-بر یا سرمایه -بر نیست، بلکه براساس هدفها،عوامل محیطی، محدودیتها، امکانات و نیازها در مقطع زمانی خاص، مفهوم می یابد. انتخاب تکنولوژی یک مقوله راهبردی است و باید در چارچوب برنامه راهبردی انجام گیرد. عوامل زیادی در انتخاب تکنولوژی مؤثر می باشند، با توجه به این که هدفها و وضعیت بنگاه های تولیدی، یکسان نیست، میزان اهمیت این عوامل برای هر کدام متفاوت است و نمی توان یک تکنولوژی بهینه برای تمام بنگاه ها توصیه نمود. حتی برای بنگاه هایی که در یک رشته فعالیت می کنند نیز نمی توان یک انتخاب بهینه، توصیه نمود. در این مقاله، مهمترین عوامل مؤثر درانتخاب تکنولوژی را تشریح کرده ایم و با ذکر بعضی شرایط لازم برای تکنولوژی های انتخاب شده و لزوم توجه به مشکلات اجرایی پذیرش تکنولوژی جدید، اقدامات لازم برای انتخاب تکنولوژی در سطح بنگاه را بر شمرده ایم.
 • جمال هاشمی صفحات 53-66
  چهره دریای خزر در گذشته در پس پرده فراموشی بوده، اما در آینده چنین نخواهد بود.استقلال سه جمهوری جدید که وجوه اشتراک زیادی با ایران دارند، ابعاد تازه ای به آن داده است. این جمهوری ها توانایی بهره برداری از منابع نفت و گاز منطقه را ندارند واین نقطه ضعف، زمینه حضور شرکتهای غربی را فراهم کرده است. این شرکتها مایل به شرکت فعال جمهوری فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیستند، و بدین سبب، سعی در پرکردن خلا موجود دارند. این نکته ای است که باید با آن برخورد هشیارانه شود. این سه جمهوری هیچ یک به دریای آزاد راه ندارند و از این لحاظ، ایران دارای یک برتری نسبی به لحاظ ترانزیت حمل نفت و گاز است که می تواند منبع سرشار درآمد برای کشور ما باشد، و در عین حال، متضمن منافع فروشندگان و خریداران بالقوه نیز باشد. جمهوری روسیه اصرار دارد که فراورده های نفت و گاز منطقه دریای خزر از طریق این کشور حمل شود، اما جمهوری های فوق مایل به حمل تمام فراورده ها از این طریق نیستند و به مزیت حمل دست کم بخشی از فراورده های خود از طریق ایران به خوبی آگاه هستند. دولتهای غربی به دلایل راهبردی می کوشند تا یک منبع عرضه نفت و گاز ثالث مستقل از دو منبع دیگر (خلیج فارس و سیبریه) ایجاد کنند و مایلند بین این منطقه عایق بندی کامل باشد. جمهوری اسلامی ایران با تجربه زیاد در امور نفت و گاز و امکانات فنی و مالی و همبستگی های فرهنگی می تواند خلا موجود را پر کند و این امری است که به تضمین منافع جمهوری های منطقه و سیاست آنان به بسیج منابع خود منجر می شود.
 • علی اصغر اسماعیل نیا صفحات 67-91
  صنعت خودرو، به لحاظ نقش حساس آن در زندگی افراد جامعه، سودآوری فوق العاده، اشتغال زایی و گردش مالی وسیع، مورد علاقه و رقابت بسیاری از کشورها و شرکتهای بزرگ بین المللی می باشد. این صنعت به سبب پیوند عمیقی که با سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی دارد و همچنین از پیشرفته ترین تکنولوژی جهان بهره مند می باشد، از اهمیت ویژه ای برخورداراست. صنعت خودرو در جهان، طی دهه های 1980 و 1990 با تحولات عمیقی رو به رو بوده است. با وجود این، صنعت خودرو در کشور ما همچنان با مشکلات بسیاری مواجه می باشد،به طوری که به رغم تجربه 30 ساله، هنوز جایگاه مشخص و قابل اتکایی در ساختار اقتصادی وصنعتی کشور ندارد. بدین ترتیب، بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور، به ویژه در بخش خودرو سواری، دارای اهمیت خاصی است. گزارش حاضر، دو بخش اصلی بازار، تقاضا وعرضه خودرو در کشور را مورد تحلیل قرار می دهد و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن می پردازد.
 • دی. جی. ماگویر ترجمه: _اکبر حکمت_ صفحات 93-114
  امروزه، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است. روند تکاملی اخیر و رشد سریع این تکنولوژی، به ویژه تجارتی شدن آن، باعث گردیده است که نتوان به تعریف روشنی برای چنین سیستمهایی دست یافت. در این مقاله، کوشیده ایم که تعریفی قابل قبول براساس مبانی کاربردی این سیستمها عرضه نماییم. اصطلاح سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، به کاربرد تکنولوژی کامپیوتر در زمینه ترکیب سیستمهای اطلاعاتی گفته می شود که به عنوان موضوع جدیدی تلقی می گردد. برآورد ابعاد و اهمیت این تکنیک حاکی ازآن است که با سرعت چشمگیری در بازارهای ملی و جهانی رسوخ پیدا کرده است. سیستمهای اطلاعات جغرافیایی بر سه محور مهم، نقشه، پایگاه اطلاعات و تحلیل مکانی استوار است و ازسه فرایند تهیه فهرست منابع، تحلیل، و در نهایت، فعالیتهای مدیریتی تشکیل می گردد.