فهرست مطالب

مدیریت بازاریابی و تبلیغات - پیاپی 10 (مرداد و شهریور 1387)
 • پیاپی 10 (مرداد و شهریور 1387)
 • 134 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سرمقاله / بیماری های تبلیغات در ایران
  مهندس بهنود الله وردی نیک صفحه 20
 • نقش سازمانهای دانش محور در توسعه دانش محور
  دکتر شهریار شفیعی صفحه 22
 • مهندسی هزینه در کمپین های تبلیغاتی
  مهندس علی خویه صفحه 26
 • روانشناسی تبلیغات و ارتباط آن با گروه های سنی و نوع جنسیت افراد
  دکتر فاطمه فروهی صفحه 30
 • مدیریت امور فروش داخل شرکتها
  دکتر هرمز مهرانی صفحه 34
 • تبلیغات اینترنتی
  دکترابوالقاسم ابراهیمی، ابوالفضل معصوم زاده صفحه 40
 • نقش اطلاعات در بازارهای سنتی و مدرن
  یاشار ناروردی ممقانی صفحه 44
 • اهداف مدیریت منابع انسانی
  دکتر امیر عبدالله ستوده صفحه 50
 • گفتگو با مدیرعامل شرکت روزگار طرفه
  صفحه 56
 • تکنیکهای نوین پیشبرد فروش (بازاریابی مستقیم)
  محسن نصیری صفحه 59
 • گزارشی از برگزاری سمینارهای دوره ای مهندسی تبلیغات خلاق
  صفحه 78
 • مکث و بحث در آگهی های تبلیغاتی کشور
  صفحه 80
 • گزارشی از نظرسنجی انتخاب یکصد برند محبوب ایرانی
  صفحه 82
 • برگزاری همایش منطقه ای روانشناسی تبلیغات در اصفهان
  صفحه 84
 • نگاهی به تبلیغات ایرانی
  صفحه 92
 • معرفی تبلیغات خلاق جهان
  صفحه 96
 • مختصر و مفید
  صفحه 115
 • آدنیوز؛ تازه های تبلیغات ایران و جهان
  صفحه 126