فهرست مطالب

گردشگر - پیاپی 4 (پاییز 1386)
 • پیاپی 4 (پاییز 1386)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن مدیرمسئول
  صفحه 4
 • خبرها
  صفحه 5
 • جاذبه های گردشگری ایران
  صفحه 11
 • معرفی جاذبه های گردشگری 5 قاره
 • آسیا: هندوستان
  صفحه 15
 • آفریقا: لیبی
  صفحه 21
 • آمریکا: برزیل
  صفحه 25
 • اروپا: فرانسه
  صفحه 31
 • استرالیا: وانواتو
  صفحه 37
 • جشنواره: جشنواره های توریستی در چین - جشن مهرگان
  صفحه 41
 • نام آوران صنعت جهانگردی و گردشگری: کنراد هیلتون
  صفحه 49
 • چگونه سفر کنیم؟
  صفحه 53
 • بخش انگلیسی
  صفحه 64