فهرست مطالب

فرهنگ عمومی - شماره 32 (پاییز 1381)
 • شماره 32 (پاییز 1381)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/09/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • اخبار
  صفحه 4
 • آسیب شناسی تحولات جهان رسانه ها در توسعه فرهنگ ملی
  دکتر مهدی محسنیان راد صفحه 10
  آسیب شناسی تحولات رسانه ها در توسعه فرهنگ ملی عنوان مقاله ای است که توسط آقای دکتر مهدی محسنیان راد دکتری ارتباطات و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله کوشش شده است که ضمن بیان مختصری از دیدگاه های مثبت و خوشبینانه در خصوص وسایل ارتباطی و تحولات مربوط به آن به آسیب شناسی فناوری های جدید اطلاعاتی - ارتباطی (ICT) پرداخته شود.
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  مهندس نصرالله جهانگرد صفحه 18
  در عصر حاضر تعامل سه حوزه مخابرات، اطلاعات و آمار و داده و رایانه در دنیا، خدمات متعددی را به جامعه بشری ارائه کرده است. در کشور ما هم این موضوع با رویکردهای متفاوتی روبرور بوده و به وجه اطلاع رسانی آن توجه بیشتری شده است. آنچه را که پیش رو دارید متن سخنرانی آقای مهندس نصراله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در هشتمین نمایشگاه بین المللی اطلاع رسانی و فرهنگ می باشد که در طی آن ضمن ارائه تعریفی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به طرح و بررسی فعالیت های بین المللی پیرامون موضوع، نگرشی که در برنامه سوم توسعه کشور نسبت به قلمرو ارتباطات و اطلاعات وجود دارد و تشکیلات و گردش کار شورای عالی اطلاع رسانی و برنامه های در دست اقدام پرداخته شده است.
 • ارتباطات دور و توسعه ملی
  دکتر داوود زارعیان صفحه 22
  تحولات و دگرگونی های ارتباطات دور به عنوان یک عامل زیربنایی توسعه تلقی می گردد که توجه به آن به عنوان یک متغیر مستقل برای زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه مورد نظر صاحبنظران قرار گرفته است. توجه به نقش اینترنت در توسعه ملی، ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در مواجهه با پدیده جهانی شدن و نقش آن در تغییر فرهنگ ما موضوع نوشتار حاضر می باشد که توسط آقای دکتر داوود زارعیان مورد بررسی قرار گرفته است.
 • اطلاع رسانی نوین و نقش آن در توسعه فرهنگی اطلاع رسانی و فرهنگ سازمانی
  دکتر فریدون وردی نژاد صفحه 40
  اطلاع رسانی نوین و نقش آن در توسعه فرهنگی عنوان مقاله ای است که توسط آقای دکتر فریدون وردی نژاد برای ارائه در هشتمین نمایشگاه بین المللی اطلاع رسانی و فرهنگ تهیه گردیده است. آنچه در پی می آید خلاصه ای از مقاله مورد نظر می باشد که در قالب سخنرانی ارائه گردیده است. این نوشتار ضمن بررسی نقش اطلاع رسانی نوین در سپهر قدرت جامعه و بررسی نقش فناوری ارتباطی در ایجاد نظام اطلاعاتی هوشمند به بررسی و تحلیل وسایل ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی پرداخته است.
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازمانی
  دکتر حسین افخمی صفحه 42
  فرهنگ یک سازمان عبارت است از مفروضات، ارزش ها. رفتارها و ظواهری که یک سازمان، تلاش برای انطباق با شرایط داخلی و خارجی نشان می دهد. توجه به رابطه تقابلی فرهنگ و ارتباطات در فرهنگ سازمانی و توجه به تعیین راهبرد اطلاع رسانی مبتنی بر فرهنگ سازمانی موضوع این نوشتار می باشد که توسط آقای دکتر حسین افخمی، دکتری ارتباطات و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته است.
 • شیوه های نرم افزاری نظارت بر استفاده کاربران از شبکه اینترنت
  مهندس علیرضا شجاعی صفحه 50
  ضرورت ایجاد امنیت در شبکه اینترنت، شیوه های نظارتی و ارائه راهکارهای لازم در این خصوص و کارآیی ابزارها و شیوه های مورد استفاده در آینده و تاکید بر وجدان فردی و انضباط درونی به عنوان بهترین شیوه نظارتی، محور سخنرانی آقای مهندس علیرضا شجاعی پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت می باشد که در همایش اطلاع رسانی و فرهنگ با عنوان شیوه های نرم افزاری نظارت بر استفاده کاربران از شبکه اینترنت ایراد گردیده است.
 • جامعه اطلاع رسانی و دمکراسی در تمدن شهری
  پروفسور گی بورژل صفحه 54
  گسترش حجم اطلاعات نه تنها باعث کاهش تحرک پذیری انسان ها با انگیزهای مختلف نگردیده است بلکه برعکس، زمینه این تحرک پذیری را ایجاد نموده است و کسانی را که هیچگونه تحرکی نداشته اند به تحرک واداشته است. پرداختن به چرایی این موضوع محور سخنرانی آقای پروفسور گی بورژل رئیس لابراتوار تحقیقات شهری دانشگاه پاریس فرانسه در هشتمین نمایشگاه بین المللی اطلاع رسانی و فرهنگ می باشد که با مختصر ویرایشی ارائه گردیده است.
 • رسانه ها و دمکراسی
  علیرضا تاجداری صفحه 56
  این مقاله تاجداری است بر رابطه رسانه ها و مردم سالاری یا نقش دمکراتیک رسانه ها در جوامع. بنابراین پس از طرح مساله به رابطه مردم سالاری و رسانه ها با انتخابات، مطبوعات، اینترنت و فرایندهای گذار می پردازد.
 • تاثیر تکنولوژی های ارتباطی جدید بر زندگی اجتماعی - فرهنگی
  میترا بیات ترجمه: میترا بیات صفحه 66
  این نوشتار ترجمه مقاله ای است تحت عنوان بسوی نظریه ای جامعه شناسی درباره تلفن همراه. بررسی جامعه شناختی تلفن همراه موضوع جدیدی است و تحقیقات اندکی درباره آن انجام شده است. در این مقاله تلاش شده است پیامدها یا دلالت های استفاده و گسترش تلفن همراه در جوامع امروزین، با استفاده از برخی تحقیقات تجربی و نیز تاملات نظری مربوط به سایر رسانه ها، بررسی و در قالب گزاره هایی تجربی ارائه شود. با این حال محصول کار تا تبدیل شدن به یک نظریه جامعه شناختی راه درازی را در پیش دارد. زیرا گزاره های ارائه شده ماهیتی تجربی و غیر تئوریک دارد.
 • شکاف طبقاتی، شکاف دیجیتالی و منشور اخلاقی جامعه اطلاعاتی
  محمدعلی چراغی صفحه 78
  دنیای اطلاعات و ارتباطات و جامعه اطلاعاتی جهانی در حال تحول است. تحولی که تمام شؤون زندگی اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی کره خاکی را در می نوردد. ضرورت توجه اندیشمندان، مسؤولان و متولیان مسائل بین المللی و ملی و تاکید بر تعهدات و الزامات شغلی و اخلاقی برای مرتفع نمودن شکاف دیجیتالی، طبقاتی و اخلاقی از جمله مباحثی است که در این نوشتار توسط آقای محمدعلی چراغی به آن اشاره شده است.
 • مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
  صفحه 81
  پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به این شرح تصویب کرد.
 • اجرای طرح تکفا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مهندس بهمن صالحی صفحه 86
 • معرفی کتاب
  صفحه 88