فهرست مطالب

چیلر و برج خنک کن - پیاپی 4 (فروردین1390)
 • پیاپی 4 (فروردین1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/01/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی گودرزی، عیسی نویری صفحه 4
  یکی از مشکلات عمده نیروگاه های کشور، خوردگی لوله های مربوط به آب های برج خنک کن می باشد. به منظور بررسی علل تخریب لوله های مذکور و بهبود در وضعیت کنترل شیمیایی تحقیقات وسیعی به به عمل آمد. نتایج حاصله نشان داده است که رسوب گل و لای، بالا بودن میزان مواد معلق آب، ایجاد سل های غلظتی اکسیژن، وجود باکتری های SRB و عدم تزریق مداوم کلر باعث بروز مشکلاتی شده که در نهایت به زوال لوله ها انجامیده است. کلرور بالای آب کارون باعث شده که لوله های برنجی مقاومت خوردگی خوبی از خود نشان ندهند. از طرفی استفاده از ممانعت کننده های فسفات هم جوابگو نبوده و نیاز به ترکیبات مؤثرتری جهت دستیابی به نتایج بهتر وجود دارد. انتخاب آلیاژهای بهتر نظیر کوپر و نیکل و افزودن ترکیباتی نظیر نمک های روی، فسفونات ها و مولبیدات ها به پلی فسفات از جمله تمهیداتی هستند که در جهت نیل به این هدف میتواند صورت گیرد. در نهایت رعایت دستورالعمل های بازرسی مستمرجهت آگاهی از عملکرد بازدارنده های خوردگی و رسوب دهی و تنظیم شرایط میکروبیولوژی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: خوردگی، برج خنک کن، آب های خنک کن، پلی فسفات
 • امیر فلاحتکار، حمیدرضا اخوان ارمکی صفحه 16
  کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آبگرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان اداری با زیربنای 1300 متر مربع در شهر تهران طراحی شده است.همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلر جذبی های رایج مورد بررسی قرار گرفته است. ساعات کارکرد سیستم سرمایشی از 8صبح الی 17، طی روزهای پانزدهم اردیبهشت الی پانزدهم مهرماه در نظر گرفته شده است. این پژوهش نشان می دهد که سازگارترین نوع چیلر جذبی خورشیدی، چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آبگرم و مناسب ترین گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمایش، گردآورهای از نوع لوله تخلیه ای می باشد.توان ژنراتور این چیلر جذبی تک اثره 236کیلووات می باشد که با استفاده از 5/542 متر مربع گردآور لوله تخلیه ای،توان مورد نیاز تامین خواهد شد.
  کلیدواژگان: چیلر جذبی خورشیدی، گردآورهای لوله تخلیه ای، عملکرد سیستم جذبی
 • جلال شیشوانی صفحه 32
  سیستم آب گردشی نیروگاه، به منظور خنک کردن آب کندانسور بایستی گرما را بطور موثری از چرخه بخار گرفته و به محیط دفع کند. یکی از انواع پرکاربرد سیستمهای فوق، برج های خنک کن خشک با مکش طبیعی)برج هلر) میباشد که بطور گسترده در مناطق کم آب، نظیر ایران، استفاده می شوند. عملکرد برج های هلر به شدت تحت تاثیر شرایط محیط، بویژه سرعت باد و دبی هوای مکیده شده به سمت برج، قرار می گیرد. بررسی ها نشان می-دهند که عموما افزایش سرعت وزش باد، کاهش عملکرد برج هلر را بدنبال دارد. از اینرو استفاده از دیوارهای بادشکن به منظور کاهش این اثرات و نیز تزریق دود خروجی از نیروگاه بدرون برج جهت ایجاد مکش بهتر پیشنهاد شده است.
  در این پژوهش سه برج هلر همراستا بهمراه لوله تزریق دود و دیوارهای بادشکن مدل شده است و با در نظر گرفتن اثر شناور (بویانسی) و با فرض جریان سه بعدی غیرقابل تراکم، معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی با کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی حل شده و میدان جریان هوا در اطراف و داخل مجموعه ی سه برج همراستا و میزان انتقال حرارت از رادیاتورها بدست آمده اند. مقایسه عملکرد حرارتی برج ها در شرایطی که تزریق دود انجام نمی شود و دیوار بادشکن هم وجود ندارد، نشان می دهد که کاهش عملکرد حرارتی برای بر ج های تحت وزش باد و بدون استفاده از روش های بهبود عملکرد شدیدتر از حالتی است که این روش ها بکار گرفته می شود. نتایج بیانگر اینست که مجاورت سه برج در کنار یکدیگر می-تواند آثار مثبتی شبیه به استفاده از دیوارهای بادشکن روی مکش بیشتر هوا بدرون برج ها داشته باشد که به نوبه خود موجب افزایش هرچه بیشتر راندمان حرارتی بر ج ها می گردد.
  کلیدواژگان: برج های خنک کن همراستا، راندمان حرارتی، وزش باد، ضریب انتقال حرارت آب
 • فرشاد پناهی زاده صفحه 46
  در 100 سال اخیر افزایش مصرف سوخت های فسیلی منجر به بالا رفتن غلظت اتمسفری دی اکسید کربن تا 30 درصد شده است. تا آنجا که 42 درصد از انرژی مورد نیاز، از سوخت های فسیلی (نفت،گاز و...) تامین می شود و پیش بینی شده است که تا سال 2010 میلادی، قاره آسیا به بزرگترین مصرف کننده انرژی در دنیا تبدیل شود. در کشور ما حدود 38 درصد سوخت مصرفی به ساختمان اختصاص داده شده که در کنار هزینه های بالای آن برای مصرف کننده با خطر رو به اتمام بودن منابع و آلودگی محیط زیست نیز همراه است.
  طی تحقیقات فنی- اقتصادی بعمل آمده در مناطق گرم و مرطوب کشور، ارزانترین سیستم تهویه مطبوع در تمام گزینه ها و بدون استثناء سیستم جذبی و گرانترین آن کولر گازی می باشد و سیستم تراکمی نیز در حد فاصل آن دو قرار دارد. چیلرهای ادزربشن که نسل جدیدی از چیلرها هستند در مقایسه با چیلرهای جذبی از نقطه نظراتی همچون مصرف انرژی، هزینه تعمیرات و نگهداری و... برتری دارند. از این رو در مقاله حاضر ابتدا عملکرد چیلر ادزربشن در سیستم تهویه مطبوع ساختمان و در ادامه مزیت های استفاده از آن از نقطه نظر فنی- اقتصادی آورده شده است.
  کلیدواژگان: چیلر ادزربشن، تهویه مطبوع، مصرف انرژی، آلودگی محیط زیست
 • علی اکبر جمالی صفحه 52
  نحوه تبادل حرارت در سامانه های برودتی و حرارتی و بررسی آن از مباحث عمده درحوزه مهندسی مکانیک است. با توجه به ارزش روز افزون انرژی و نیاز به ارتقاء بهره وری گرمایی تجهیزات و نیز کاهش انرژی تلف شده در دستگاه ها، بازشناسی پدپده های نو در انتقال گرما اهمیت بسیار دارد. اثربخشی شیوه های بهبود انتقال گرما اغلب به مدد سطوح توسعه یافته عملی است. مقاله حاضر پس از بازنمایی مفاهیم فیزیکی و برخی از فراسنج های بی بعد، به حل معادله های دیفرانسیل حاکم و شرایط مرزی مختلف در روند شبیه سازی یک سامانه حرارتی با سطوح توسعه یافته کوپل شده با برج خنک کن، پرداخته است. به منظور بررسی جریان با رژیم آرام درون مبادله کن های گرمایی با هدف پیش گرمایش سیال مورد نیاز بخش دیگری از واحدهای صنعتی، تحلیل های عددی مناسب به خود را طلبیده و اغلب مطابقت های نسبتا دقیقی را درحوزه های تجربی و نظری دربرداشته و و نتایج کاربردی مطلوبی را از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: برج خنک کننده، مبادله گرهای گرمایی، پیش گرمایش، سطوح توسعه یافته، نوسلت، افت فشار