فهرست مطالب

مطالعات پیشگیری از جرم - پیاپی 15 (تابستان 1389)
 • پیاپی 15 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس منصورآبادی، سلمان کونانی صفحه 7
  مجازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود. از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کار عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد. برخی از کشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر و نیز اتخاذ مدل سیاست جنایی دولت جامعه مردم سالار (به معنای دقیق و خاص آن) در قوانین جزایی خود به طور گسترده از این مجازات ها استقبال کرده اند و در عمل نیز به نتایج مثبتی دست یافته اند. این در حالی است که در ایران مجازات های اجتماعی هنوز با استقبال قانون گذار مواجه نشده اند. در ایران نخست لایحه مجازات های اجتماعی، جایگزین کیفر حبس، برای این منظور تدارک دیده شد، ولی تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار از تصویب لایحه مجازات های اجتماعی روی گردان شده و مواد آن را با تغییراتی در لایحه مجازات اسلامی منعکس کرده است و پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، از جهت اجرایی با موانع و مشکلات زیادی روبه رو شود. تجربه تقنینی و قضایی فرانسه در اتخاذ واکنش های اجتماعی در قبال بزه و بزهکاری و نیز برنامه های ترمیمی اتخاذی در سیاست جنایی کشورهای استرالیا و نیوزلند در مسیر حبس زدایی، قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان تجربه ای موفق و قابل استناد در این عرصه است. تجربه کشورهای یادشده می تواند به عنوان اصلی راهبردی در بسترسازی مناسب برای طراحی و اجرای مجازات اجتماعی، لوازم و جایگاه آن ها و نیز شناخت موانع و چالش های فراروی مجازات های اجتماعی در سیاست جنایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مجازات های جامعه مدار، حبس، سیاست جنایی، جایگزین های حبس، سیاست جنایی مشارکتی
 • علی افراسیابی صفحه 33
  بازپذیری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جنایی اکثر نظام های حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود که در گام نخست، برای بازپذیری اجتماعی بزهکاران، فرآیند اجرایی ترسیم شود. در گام دوم، به موانع اجرای این فرآیند در سیاست جنایی ایران پرداخته شده و آسیب های موجود در دو حوزه کیفری و پساکیفری تبیین شده است. تحلیل مقررات و رویه های جاری در بسترهای کیفر، حاکی از این است که در مرحله تشخیص و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندان ها، به آسیب شناسی روانی و اخلاقی بزهکاران اهمیت داده شده و نسبت به شناسایی و برچیدن عوامل اجتماعی جرم، توجه قابل ذکری نشده است.
  در گستره پس از اجرای کیفر نیز، مسائل عدیده ای گریبانگیر بازپذیری بزهکاران شده است؛ به طوری که از سویی، مجازات های تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادها مبنی بر عدم استخدام افراد دارای سابقه کیفری، مانع از جامعه پذیری و اشتغال بزهکاران می شود و از سوی دیگر فقدان هرگونه تدبیر کارآمد برای نظارت و کنترل مؤثر بر بزهکاران آزادشده بعد از اجرای حکم، امکان تکرار جرم از سوی آن ها را ممکن ساخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که ترسیم یک بستر علمی و منسجم برای اجرای فرآیند بازپذیری اجتماعی بزهکاران، مستلزم سیاست گذاری در دو حوزه کیفری و پساکیفری است. در بسترهای کیفری ضروری است که از رهگذر تحلیل جرم ارتکابی توسط شخص بزهکار، عوامل موجد جرم، شناسایی و تحلیل شود و در ادامه، تدابیری برای حذف یا کنترل این عوامل، طراحی و اجرا شود. در بسترهای پساکیفری، از سویی لازم است که موانع عمومی بازپذیری بزهکاران (موانع فرهنگی، اجتماعی و شغلی) از مسیر بازپذیری آن ها برچیده شوند و از سوی دیگر، از رهگذر شناسایی حق آزادی مشروط برای کلیه زندانیان و نظارت و کنترل مؤثر فردی وضعی بر آن ها در این مدت، از سوق یابی بزهکار به سمت تکرار جرم، پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: بازپذیری اجتماعی بزهکار، بسترهای کیفری و پساکیفری، جرم شناسی بالینی، پیشگیری از تکرار جرم
 • احمد احمدی صفحه 59
  نهادهای عدالت کیفری از طریق رسیدگی مناسب و بدون تاخیر غیرضروری به امور جزایی، نقش مؤثری را در پیشگیری از جرم و تشدید و تکرار بزه دیدگی ایفا می کنند. به علا وه یکی از شرایط مهم بهره مندی از حق دادرسی عادلانه، رسیدگی به دعاوی و شکایات، صدور حکم و اجرای آن در «اسرع وقت» است. اهمیت این امر از آن جهت است که چنانچه فرآیند کیفری بدون هیچ دلیل موجه و قانونی، دچار اطاله غیرطبیعی و غیرمنطقی شود، به طور قطع به اساس دادرسی عادلانه لطمه زده و آن را از هدف اصلی خود، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است، منحرف می سازد. ازاین رو تاخیر بدون دلیل در فرآیند کیفری، اعم از مرحله تحقیقات و دادرسی، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق ازدست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه ناسازگار است. و همچنین، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می کند. در مقابل، رسیدگی بدون تاخیر به قضایای کیفری نه تنها موجبات روشن شدن وضعیت بزهکار و بزه دیده را در مهلت معقول فراهم می کند، بلکه با توجه به اقدامات معمول دستگاه عدالت کیفری، زمینه اتخاذ تدابیر اصلاحی درمانی مناسب برای بزهکار و نیز به کارگیری تدابیر لازم جهت حمایت مناسب تر از بزه دیده نیز فراهم خواهد شد. چنین اقداماتی اگر به نحو مناسب و در زمان مناسب انجام گیرند، نقش مؤثری در کاهش احتمال بزهکاری و بزه دیدگی مکرر خواهند داشت.
  در این تحقیق تلاش می شود که نخست، مفهوم مهلت معقول روشن شود و آن گاه از منظر اسناد فراملی و ملی، اهمیت اصل سرعت در فرآیند کیفری و ارتباط آن با پیشگیری از جرم و تکرار آن و با پیشگیری از بزه دیدگی دوباره قربانی جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهلت معقول، سرعت در فرآیند کیفری، پیشگیری از تکرار جرم، پیشگیری از بزه دیدگی دوباره
 • مجید قورچی بیگی صفحه 81
  جرم علاوه بر هزینه های اجتماعی و روانی، هزینه های اقتصادی قابل توجهی را نیز به دولت و شهروندان تحمیل می کند. پیشگیری از جرم ضرورتی انکارنشدنی است که می تواند از بار هزینه هایی که نظام عدالت کیفری و شهروندان برای تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متحمل می شود، بکاهد. فضاهای عمومی، به عنوان یکی از وضعیت ها و موقعیت هایی که بسیاری از میان کنش های بین افراد جامعه در آن ها اتفاق می افتد، می توانند به واسطه طراحی نامناسب، فرصت ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم آورند. نظریه «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» درصدد است تا با طراحی و به کارگیری درست فضا، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی نامناسب فضا هستند، بکاهد. با به کارگیری این راهبردها، می توان علاوه بر پیشگیری از جرم، ایجاد فضایی مثبت و ارتقای کیفیت زندگی، از هزینه های جرم نیز کاست. طراحی فضای عمومی باید به نحوی باشد که بتواند فرصت نظارت را بهبود بخشیده، نقاط غافلگیری را به حداقل برساند و مشارکت افراد در این فضاها را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، طراحی محیطی، هزینه جرم، فضای عمومی، فرصت مجرمانه
 • حمیدرضا وطن خواه صفحه 115
  این مقاله برگرفته از پایان نامه ای با همین عنوان است و فرضیات با بهره-گیری از تجربیات ارتباط کاری با کلانتری ها و داشته های علمی بر پایه مبانی نظری و نتایج تجربی خدمتی بدین صورت تنظیم شده است:1. کلانتری های تهران بزرگ در پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران های صنفی حوزه استحفاظی خود نقش مؤثری داشته اند.
  2. کلانتری های تهران بزرگ در مقابله و ترمیم بحران های صنفی حوزه استحفاظی، ایفای نقش کرده اند.
  3. کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در بحران های صنفی، معمولا بستگی به شرایط موجود در صحنه، میزان کارآیی و اقتدار کلانتری و دستورات سلسله مراتب فرماندهی دارد.
  روش تحقیق، توصیفی و بعضا پس رویدادی بوده و با تکیه بر روش پیمایشی صورت گرفته است.
  تعداد پرسش نامه های تکمیل شده 91 مورد بوده که توسط رؤسا و مسئولان دوایر اطلاعات و پیشگیری کلانتری ها و نیز توسط خبرگان ناجا که ارتباط کاری با کلانتری ها داشته اند، تکمیل و با استفاده از آزمون آماری بینومیال تجزیه و تحلیل شده است.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که کلانتری های تهران بزرگ به ترتیب اولویت در مراحل پیش بینی، پیشگیری، ترمیم و بازسازی و مقابله با بحران های صنفی مؤثر بوده اند. عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در بحران های صنفی نیز، به ترتیب اولویت دستورات سلسله مراتب فرماندهی، اقتدار و کارآیی کلانتری و شرایط موجود در صحنه به دست آمده است.
  کلیدواژگان: کلانتری ها، تهران بزرگ، نظم عمومی، کنترل بحران، بحران صنفی
 • رضا رنگرز صفحه 147
  جامعه امروزی بیش ازپیش نیازمند حمایت و اعتمادسازی پلیس است. یکی از راهکارهای مهم دراین راستا ارتباط مفید و مؤثر پلیس با بزه دیدگان است و از آنجا که یکی از مصادیق بارز بزه دیدگان، زنان هستند، باید جنبه های ارتباط و تعامل سازنده پلیس با این قشر تشریح و تبیین شود. در این مقاله وظایف پلیس در سه بعد کنترل بحران، بازدارندگی و پیشگیرانه، سازشی و حمایتی بحث شده است، تا بتوانیم نقش پلیس را در جامعه پررنگ تر کرده و به جای افزایش ابعاد سرکوبگرانه وظایف پلیس به ابعاد حمایتی آن بپردازیم و از این طریق شکاف بین پلیس و مردم را کمتر کنیم.
  کلیدواژگان: بزه دیده، پلیس، خشونت خانگی، تعامل، ترمیم
 • سیدسجاد کاظمی، احسان زررخ صفحه 163
  قتل های ناموسی در زمره قتل هایی هستند که بیشتر در جوامع سنتی به وقوع می پیوندند و ریشه در باورهای غلط مرتکبان آن ها دارند. با وجود نواهی بسیاری که در قوانین و شریعت اسلام نسبت به چنین اقداماتی مطرح شده، باز هم شاهد وقوع این حوادث در کشورمان هستیم. سؤال مهمی که مطرح می شود آن است که علت ارتکاب این نوع جرائم چیست؟ شاید عامل اصلی آداب و سنن نادرست و باورهای غلط مرتکبان آن باشد، که خود مستلزم نگاشته های جداگانه ای است. بااین حال از دیدگاه جرم شناسانه می توان به پلیس به عنوان یکی از عوامل مهم در مقابله با چنین قتل هایی اشاره کرد، زیرا این نیرو، هم در مقوله پیشگیری و هم مقابله با جرائم، دارای وظایف و اختیاراتی است. بنابراین در این پژوهش به بررسی نقش پلیس در پیشگیری از قتل های ناموسی پرداخته شده و راهکارهایی نیز به منظور بهبود عملکرد ایشان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پلیس، پیشگیری، تعصب، ناموس، قتل ناموسی
 • کایلین هازله هورست ترجمه: محمد بارانی، مهدی مقیمی صفحه 187
  این مقاله با مقایسه فرضیه های متفاوت درباره کنترل جرم، که اخیرا در آمریکا شایع شده، شروع می شود. سه نظریه و تاکتیک اجراشده توسط رؤسای کل پلیس آمریکا در شهرهای لس آنجلس، میناپلیس و هوستون ارائه شده اند. این سه نظریه که درصدد پیشگیری از جرم بوده اند، رویکردهایی کاملا متفاوت را در این مورد نشان می دهند. رویکرد اول مبتنی بر شدت عمل و عدم تسامح در مورد جرائم ارتکابی توسط بزهکاران، رویکرد دوم بر اساس جامعه محوری پلیس و برخورد توام با مدارا و رویکرد سوم بر اساس ریشه یابی جرائم و اتخاذ شیوه ای رشدمدار در حل وفصل معضلات اجتماعی است.
  مقاله حاضر پس از نقد و ارزیابی هر یک از این رویکردها، به تبیین مفاهیم پیشگیری وضعی و اجتماعی، ارکان کلیدی پیشگیری پرداخته و با بیان مصادیق متعددی از این امر، شیوه دستیابی به یک رویکرد جامع درباره پیشگیری از جرم را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، جرم، اجتماع، فرصت و تمایل
|
 • Abbas Mansoorabadi Page 7
  Community punishments (alternatives to prison punishment) are applied and implemented according to incorporative criminal policy in society not in state institution and entities such as jail and similar institutions. Some of those punishments are surveillance period, daily fine penalty, community services, deprivation of social rights, simple and experimental Suspension, weekend arrestment, detention in house, partial freedom system and some other approaches like these. Some of these countries such as France by providing preliminary affairs and tools and also adoption of the criminal policy by state – democratic society (in its precise and exact meaning) in its criminal laws had greatly welcomed these punishments and reached to positive outcomes but in Iran community punishments are not welcomed by legislator yet. In Iran community punishment bill (as alternative to imprisonment penalty) was firstly approved for this purpose but approving Islamic social punishment bill represents that the legislator refused approving Islamic social punishment bill and reflected its articles by imposing some changes in Islamic social punishment bill. It is anticipated that in case of final administrative approval of this bill it faces a lot of problems and hinders. Legal and juridical experience of France in choosing social reflections against crime and delinquency and also taking amendment programs in criminal policy of Australia and Newlands is in order to removing imprisonment, diversion and decreasing the jail population is a successful experiment in this field. The experience of forenamed countries can be used as a guideline principle in making a suitable basement for design and implementation of community punishments, their tools and states and also knowing about hinders and challenges of community punishments in Iran’s criminal policy.
 • Ali Afrasiabi Page 33
  Social rehabilitation of criminals from point of view of punishment is one of important issues in criminal policy of most legal systems. This paper aims to provide an implementing process in order to social rehabilitation of criminals as a first step and in second step it considers the hindrance of implementing this process in criminal policy of Iran and expresses the existing harms in penal and post penal scopes. Analyzing of the current regulations and processes in penal contexts shows that in stage of specification and categorization of prisoners in prison organizations, mental and moral pathology of criminals is taken into consideration and not much attention is paid to recognizing and removing social factors of crime.Also after implementation of the crime, there are many problems which hinder rehabilitation of criminals; in one hand, subordinate punishments of the foreclosure of social rights and employment regulations of institutions as not employing those people who have penal records, hinders social rehabilitation and occupation of criminals and in other hand, lack of any efficient contraption in superintendence and effective control of criminals who are released from prison after implementing the sentence, provides the suitable situation for committing the crime by them. The result of the survey represents that preparing a scientific and cohesive basis for implementing the process of social reacceptance of criminals requires taking policy in two aspects of penal and post penal scopes. In penal scopes, it is necessary to recognize and analyze crime creator factors based on analysis of perpetrated crime by criminal and afterward some solutions should be taken for elimination or control of these factors. In post penal scope, it is necessary to remove public hindrances for social rehabilitation of criminals (cultural, social and occupational hindrances) from the way of their reacceptance and also according to right of provisional freedom for all prisoners and effective individual supervision and control on them during that period in order to preventing their tendency toward repeating perpetration of crime.
 • Ahmad Ahmadi Page 59
  One of the important conditions in enjoying the right of fair trial is hearing claims, rendering judgment and it`s executing immediately. It’s important because if criminal proceeding prolonged unreasonably, irrationally and illegally without any justifiable reason, it will ruin on the basis of fair trial certainly, and perverts it from its main goal that guarantees parties rights on one side and community rights on the other side. Therefore, unreasonable delay in criminal process in prosecution and trial stages deprives victim from achieving his lost rights and apposes with defensive rights of community. In addition to it can interfere in job, family, social and even emotional security of the accused.This paper's attempt to clarify the concept of reasonable time at first, then from the viewpoint of international and national documents discuss the importance of promptitude in criminal process and its relation with crime and recidivism prevention and also preventing from re-victimization.
 • Majid Qourchi-Baygi Page 81
  Crime has physiological and social costs in addition to its economic costs. Crime prevention is undoubtful necessity which reduces cost of crime that criminal justice system spends in order to prosecution and punishment of offenders. Most of interactions occurred in public space and improper design of these spaces provide opportunities for committing crime. Crime prevention through environmental design (CPTED) claims that crime opportunities could be reduced through manipulation and proper design of environment. Application of these strategies will be resulted in crime prevention, creating positive and safe space, improvement of quality of life and ultimately reducing cost of crime. Design of public space must improve surveillance opportunities, reducing entrapment spaces and increasing participation of individuals in space.
 • Hamid Reza Vatan Khah Page 115
  This article was derived from dissertation with the same name and its hypothesis was formulated according to theory and practical knowledge and close relationship with police stations. The hypotheses of this article are:1- Tehran police stations had active role in predicting and preventing corporate crisis in their controlling zone.2- Tehran police stations had active role in preventing corporate crisis in their controlling zone.3- The quality and quantity of Tehran police stations’ action toward corporative crisis depends on factors like: condition of crisis, amount of police function and discipline in crisis time and higher official orders.The method of research in this article is descriptive one and 91 questionnaires were filled by directors of prevention and information section of police stations.According to this research, Tehran police stations were successful in predicting, preventing, restoring and controlling corporate crisis. Factors which affected on quality and quantity of their efforts were higher official orders; police discipline, power and function condition of crisis.
 • Reza Rangraz Page 147
  Nowadays, our community needs to more attention by police and people need to rely on it. One of the most important ways to achieve this goal is close relation among police and victims including specially women. Constructive interaction and relation among them should be recognized. To focus on police role in society and to study their supporting role other than depressive one in order to fill the big gap among police and community, this article discusses about three aspects of police duties named: controlling crisis, deterrence and prevention.
 • Sayed Sajjad Kazemi Page 163
  Honor killings among the murders that are occurring in traditional societies moving towards perpetrators and their roots are in the wrong beliefs. Despite much prohibition to such actions under our code and Sharia, we saw the occurrence of these events in our country. An important question that is raised is that why these types of crime committed? Perhaps the main cause of false traditions and its perpetrators is wrong beliefs, which requires separate lectures. However, in the criminological perspective police is an important factor in prevention of such killings. This force has duties and options in crime prevention and encounter. Therefore, this study investigates the role of police in preventing honor killings and presented solutions to improve their performance.
 • Page 187
  This article first compares different new emerged theories in U.S.A about controlling offences and present three theories and tactics performed by head polices in L- A, Mina police and Huston. These three theories for preventing crimes have different attitude. The first one focus on depressive attitude to offenders while the second one focus on community oriented police and third one on finding crimes roots to solve social problems.This article evaluates these theories and provides definitions of situational and social preventions and their elements and then by presenting some examples, provides a comprehensive approach to crime prevention.