فهرست مطالب

فرهنگ عمومی - شماره 35 (سال 1382)
 • شماره 35 (سال 1382)
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/08/15
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • یادداشت هایی درباره آموزش فرهنگ عمومی
  صفحه 4
 • جستاری در نیکی و نیک نامی در ادب فارسی
  صفحه 13
 • بررسی در ادبیات فارسی پیرامون نیکنامان جاوید
  صفحه 20
 • اباحه گری چیست؟
  صفحه 27
  در این گزارش اباحی اندیشی و بی اعتنایی عملی به محرمات و منهیات و منکرات، توجه به دو منشا اساسی مورد بحث قرار گرفته است. یا ناشی از شبهه نظری است و یا ناشی از شهوت علمی. ابتدا نقش شهوت علمی در ایجاد، ترویج و رواج اباحی گری مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن سهم مؤثر شبهات نظری بررسی شده است. این گزارش کارشناسی توسط سازمان تبلیغات اسلامی برای طرح در شورای فرهنگ عمومی تنظیم و سپس تحت عنوان لا ابالی گری ارائه شد.
 • تزلزل در ساختارهای هنجاری
  صفحه 31
  در مفروضه این مقاله، «اباحه گری» یک آسیب است و چنین مفروضی برآمده از «تعریف اعتباری» نوشتار، از اباحه گری است. (فلذا با پیش فرضی دیگر و در یک تعریف قرادادی دیگر، شاید که اباحه گری لزوما یک آسیب اجتماعی نباشد) این نوشتار درصدد ساخت شکنی مفهوم اباحه گری، به جهت ردیابی عوامل ایجاد آن، یعنی تبیین متغیرهای مستقل، می باشد؛ پس از آن، به جهت آن که این متغیرهای مستقل، تقریب بیشتری به ذهن یابند، به شاخص سازی آن پرداخته است.
 • بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر شاخص های توسعه انسانی
  صفحه 39
  دیدگاه های متفاوتی درباره نحقیق پیرامون شاخص های فرهنگی از لحاظ کمی و کیفی وجود دارد. مطالعه بررسی تاثیر مؤلفه های فرهنگی بر شاخص های توسعه انسانی این فرضیه را دنبال می کند که، هر گاه شاخص های فرهنگی قابل شمارش در یک جامعه از رشد و فراوانی برخوردار گردند، شاخص های کیفی توسعه انسانی در آن جامعه ارتقا می یابد. در این گزارش به برخی یافته های مطالعه مذکور اشاره شده است.
 • سیاست فرهنگی اتحادیه اروپا و ایجاد یک هویت مشترک اروپایی
  صفحه 42
  مطالعه ذیل سعی بر آن دارد تا مسائل مربوط به یکپارچگی فرهنگی را مورد بررسی قرار داده به طرف یک سیاست مشترک فرهنگی اروپایی جرکت کند وجهت ایجاد یک فرهنگ مشترک اروپایی با تاکید اصلی بر زبان و کاربرد زبان انگلیسی تلاش نماید. در این مطالعه، منظور از پدیده یکپارچگی فرهنگی، ابزاری جهت افزایش یکپارچگی آن هم بیشتر از آنچه که در جوزه های سیاسی و اقتصادی حاصل گردیده می باشد. در پاسخ به آنانی که اتحادیه اروپا با توجه به سیاست فرهنگی به آنها قدرت بخشیده است کشمکشهای سختی برای تجارت و کمکهای مالی دولتی برای تولیدات فرهنگی، چون تهیه برنامه های تلویزیونی، فیلمها و دیگر محصولات فرهنگی درگرفته است. با این وجود در عین حال که، همگرایی هایی در بین فرهنگهای ملی پدید آمده، کاربرد زبان انگلیسی و نفوذ فرهنگ انگلوساکسون نیز افزایش یافته است. چنین بحث شده که امر فوق پدیده بی نهایت پیچیده ای برای اروپا محسوب می شود. زیرا جنبشهای ایجاد شده جهت خلق یک فرهنگ مشترک اروپایی باعث افزایش اهمیت زبان انگلیسی و فرهنگ انگلوساکسون خواهد شد که آنچنان مورد پسند صاحبنظران آنها نیست. بهر حال، اگر قرار باشد که این امر با موفقیت روبرو شود، ایجاد یک فرهنگ اروپایی متفاوت و منفک از فرهنگ آمریکایی و آمریکای شمالی پیشرفتی متفرق کننده و نامطلوب خواهد بود.
 • سیاست فرهنگی ایتالیا
  صفحه 48
  ایتالیا کشوری مدیترانه ای است که د رجنوب اروپا واقع گردیده و از مساحتی بالغ بر 336/116 مایل برخوردار می باشد. جمعیت کشور بر 5/75 میلیون نفر بالغ می گردد که از این تعداد حدود 67 درصد در حومه شهرهای بزرگ زندگی می کنند. 98 درصد از مردم ایتالیا به مذهب کاتولیک گرایش دارند. تشکیلات فرهنگی کشور ایتالیا بر چند گرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است. مدیریت امور فرهنگی کشور به گونه است که کلیه نهادهای مرتبط با تشکیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام می دهند. طبق مدل اجرایی دولت کشور به 20 ناحیه> 92 استان و جدود 8000 شهرداری تقسیم گردیده که تمامی آنها نه تنها در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط با آن توسظ چندین نهاد و در سطوح مختلف انجام می گیرند.
 • سیاست فرهنگی سوئیس
  صفحه 54
  ساختار فدرائی کشور سوییس به وضوح نقش سطوح مختلف دولت در امر فرهنگ را به سطح محلی، بخشی و فدرالی تعریف نموده شامل 26 بخش و 2903 شهر می باشند. به گونه ای که مشخصه اصلی سیاست فرهنگی کشور سوییس، عدم یگانگی است.
 • سیاست فرهنگی فرانسه
  صفحه 64
 • بررسی میزان مشارکت دانشجو - راهکارها
  صفحه 77
 • ایدز یک پدیده پیچیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
  صفحه 84
 • ایدز و فرهنگ
  صفحه 88
  فرهنگ یکی از ارکان اصلی جامعه است. در بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی؛ به وضوح می توان ردیابی از نمودهای فرهنگی را ملاحظه نمود. بیماری ایدز با فرهنگ در تعامل است. یعنی در بیماری ایدز نیز می توان آثار و تاثیرات فرهنگی را مشاهده نمود. بنابراین، تبعات بیماری بر روی فرهنگ و بسترهای فرهنگی تاثیر گذار است. امروزه روند بر شتاب شهر گرایی، نوگرایی و فردگرایی ایجاب می کند تا نظام ارزشی جدیدی جایگزین نظام ارزشی پیشین، آداب و رسوم سنتی و خانوادگی شود. بدین ترتیب با کم رنگ تر شدن نظام های ارزشی و فرهنگی، نوعی بی ثباتی فرهنگی در جوامع رسوخ می کند. بی ثباتی فرهنگی منشا مشکلات عدیده و معضلات فراوان از جمله بروز، انتشار و انتقال ویروس بیماری ایدز مجسوب می شود.در هر حال لازم است کلیه جوامع برای بار دیگر ویژگی های فرهنگی را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند تا بتوانند با رویکرد فرهنگی در جلوگیری، مراقبت و درمان ایدز، از آن بهره برداری کامل نمایند. مقاله ایدز و فرهنگ قسمتی از ترجمه کتاب «یک رویکرد فرهنگی برای جلوگیری و درمان ایدز» می باشد که به سفارش اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده است.
 • آسیب های اجتماعی و ضرورت اصلاحات واقعی آن
  صفحه 93
  آنچه در پی می آید، پیرامون آسیب های اجتماعی و ضرورت اصلاحات که با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و برگرفته از آیات و احادیث و بهره گیری از نقطه نظرات اندیشمندان نکته سنج و عالمان نازک اندیش و لبیبان فهیم، تقدیم آواگران حدیث حقیقت و رهپویان مسیر صدق و راستی و فضیلت و آموزگاران آموزه های اسلام ناب می گردد.
 • دانشنامه دفاع مقدس
  صفحه 98
  دانشنامه دفاع مقدس در یک صد مجله حاوی اطلاعات ارزشمند مربوط به هشت سال دفاع مقدس می باشد. که با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط موسسه فرهنگی پژوهشی پایداری تهیه و منتشر خواهد شد.
 • فرهنگ ایثار و شهادت
  صفحه 101
 • گزارش کمیته علمی - مشورتی فرهنگ دینی
  صفحه 106