فهرست مطالب

مطالعات عملیات روانی - پیاپی 33 (تابستان 1391)
 • پیاپی 33 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 5
  از جمله مسائل مهم در بررسی های اصلی شناخت اجتماعی، چگونگی استنباط اجتماعی است. این استنباط هم فرایند و هم محصول یک جریان ذهنی است. استنباط، فرایندی به شمار می رود که ارزیابی اطلاعات لازم برای بررسی قضاوت یا تصمیم گیری همچنین گردآوری، ترکیب و تالیف اطلاعات را فرامی گیرد، لیکن به عنوان یک محصول، نتیجه فرایند استدلالی است. مردم در استنباط های خود، در باره مسائل عینی و انتزاعی یا کلی و اختصاصی از راهبردهای متنوعی بهره می گیرند.
 • دکتر حجت الله مرادی صفحه 7
  تاثیر عملیات روانی سایبری بر جنگ های آتی وضوح بیشتری پیدا کرده است و ابعاد و گونه های مختلف آن در لبنان، افغانستان و عراق بروز و نمود پیدا می کند. اگر جنگ های یادشده را به عنوان شاخص در نظر بگیریم، جنگ های آینده ماهیتی شخصی، فریبکارانه و مدنی – نظامی خواهند داشت و دربرگیرنده جذب نیروها در سراسر جهان خواهند بود. تمامی این مقولات توسط عناصر سایبری مدیریت و اجرا خواهند شد. این مقاله پدیده در حال تحول عملیات روانی سایبری را تحلیل کرده، آن را در بافت حملات رژیم صهیونیستی علیه حزب الله بررسی می کند. همچنین گونه ها و محتوای عملیات روانی سایبری (مجازی) را توصیف کرده، تاثیر آن را بر بهبود عملیات نفوذ دو سوی میدان مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: عملیات روانی سایبری، جنگ های آینده، حزب الله لبنان، رژیم صهیونیستی
 • حمید حاذق نیکرو صفحه 19
  انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت ضداستکباری خود، منافع قدرت های جهانی را با خطر مواجه کرد، از این رو مورد هجمه همه جانبه نظامی، امنیتی و فرهنگی- روانی قرار گرفت. از جمله حملات یادشده، ایجاد بحران های ساختگی و آشوب های شهری است که در طی سال های گذشته با نمونه هایی از آن در برخی شهرها مواجه بوده ایم. بر این اساس، به دلیل اینکه برپایی آشوب و بحران در سایه ایجاد اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و صنفی در دستورکار دشمن قرار گرفته است چگونگی برخورد و مواجهه با آن بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. در پدیده بحران، نحوه انعکاس، اطلاع رسانی، تاثیرگذاری روانی، متقاعدسازی، هدایت و جهت دهی و در یک کلام تاثیر بر افکار عمومی برای ایجاد نگرش منفی یا مثبت نسبت به حادثه از مهم ترین مسائلی است که در سایه مدیریت و نحوه بهره گیری از رسانه های ارتباط جمعی فراهم می شود. در واقع این پرسش اساسی و مهم را می توان مطرح ساخت که رسانه های گروهی اعم از دیداری- شنیداری و نوشتاری در برقراری امنیت و کنترل بحران های شهری چه نقشی را ایفا می کنند؟ مطالعه موردی این مقاله بر نقش رسانه ها به ویژه مطبوعات و ماهواره ها در تشدید حادثه 18 تیر سال 1378 متمرکز است.
  کلیدواژگان: رسانه، بحران، اغتشاشات 18 تیر 1378، انقلاب اسلامی
 • حسن انوری صفحه 41
  امروزه رسانه از ابزار اصلی جنگ نرم به شمار می رود. پیشرفت فناوری ارتباطات فراتر از قوانین حقوقی و قواعد اخلاقی لوازم خود را بر جوامع تحمیل می کند. در این بین، شبکه های ماهواره ای با عبور از همه مرزها و از فراز همه محدویت ها حضور خود را اعلام می دارند. این پدیده به دلایلی چند به ابزار اصلی تهدید نرم به ویژه در ابعاد سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است. شبکه های ماهواره ای در گونه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی دسته بندی می شوند. این مقاله با توجه به ضرورت تجهیز و استفاده از شبکه های ماهواره ای در راستای هم سویی با رسانه ها و ارتباطات نوین جهانی از یک سو و مقابله با این شبکه ها به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از بروز پیامدها و تهدیدهای احتمالی فرهنگی، سیاسی و فنی این پدیده، به رشته تقریر درآمده است.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، شبکه های ماهواره ای، فرصت ها، تهدیدها
 • دکتر فواد ایزدی، مهسا ماه پیشانیان صفحه 69
  جنگ سایبری ابزار نوین دیپلماسی عمومی امریکا غرب برای ضربه زدن به مشروعیت نظام سیاسی، وحدت و تمامیت، اعتماد و وفاق ملی است؛ زیرا از این طریق می تواند با ایجاد اخلال در زیرساخت های حیاتی و سایبری کشوری میزان رضایت مردم نسبت به کارایی نظام را کاهش و با خلق بحران مشروعیت زمینه انفعال یا براندازی سیستم سیاسی مورد نظر خود را بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش فراهم کند. بنابراین می توان گفت جنگ سایبری امروزه به عنوان یکی از راهکارهای نوین دیپلماسی عمومی، وسیله ای برای مدیریت اذهان و قلوب مخاطبان جامعه هدف در راستای اهداف سیاست خارجی این کشور است. در همین راستا، مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال اصلی می باشد که انقلاب اطلاعاتی و سایبری چگونه در خدمت دیپلماسی عمومی و امپریالیسم فرهنگی امریکا برای براندازی حکومت های رقیب قرار گرفته است؟ برای پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظریه هایی که در زمینه دیپلماسی عمومی امریکا و ارتباط آن با امپریالیسم فرهنگی ارائه شده، این فرضیه مطرح می شود که امریکا با بهره گیری از راهکارهای دیپلماسی عمومی در فضای سایبر، با ایجاد اختلال در زیرساخت های حیاتی یک کشور در کنار بهره گیری از روش های اقناعی بینش، بصیرت، آگاهی، اعتماد و رضایت مردم جامعه و مشروعیت نظام سیاسی را هدف قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فناوری سایبر، دیپلماسی عمومی، امپریالیسم فرهنگی، جنگ سایبری، عملیات های اطلاعاتی
 • دکتر حجت الله مرادی، مهدی بیات صفحه 93
  از اواخر سال 2010 در شمال آفریقا و در جهان عرب جریان هایی آغاز شده، که برخی از آنها به وقوع انقلاب در کشورهایی مانند تونس، مصر، یمن و لیبی منجر شد و در برخی دیگر مانند بحرین و عربستان، هنوز ادامه دارد. این موضوع توجه بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران در داخل و خارج منطقه را به خود معطوف داشته است. کارشناسان مختلف در چگونگی شکل گیری این تحولات دومینووار، عواملی متعدد از جمله نقش رسانه های نوین، حرکت جوامع به سوی فرآیند جهانی شدن، شکاف های اجتماعی و طبقاتی موجود در کشورهای عربی، استبداد، دیکتاتوری، خودکامگی حاکم برجهان عرب، آغاز روند دمکراسی خواهی مردم منطقه، خیزش موج بیداری اسلامی مردم ناراضی این کشورها از به حاشیه رانده شدن دین و تضییع حقوق دینی آنها توسط حاکمیت و ناکارآمدی سیستم های سیاسی مستقر را برشمرده اند. یکی از نقاط مشترک این جنبش ها نقش رسانه های الکترونیکی نوین یعنی ماهواره و محیط های مجازی الکترونیکی، مانند شبکه های اجتماعی، پیامک های تلفنی و... در شکل گیری آنهاست. اگرچه نمی توان رسانه را عامل اصلی انقلاب دانست اما آنچه مسلم است رسانه ها را در فرآیند وقوع این انقلاب ها از عوامل مهم و موثر برشمرده اند. این رسانه ها با ایفای نقش آگاه سازی، اطلاع رسانی و سازماندهی توانستند در میان عوامل تاثیرگذار در این انقلاب ها به چنان جایگاهی دست یابند که برخی، از این انقلاب ها با عناوینی چون انقلاب رسانه ای، انقلاب لب تاب ها، فیس بوکی و توییتری و... نام می برند. این مقاله سعی دارد با مطالعه برخی از این انقلاب ها نقش رسانه های نوین را در وقوع آنها بررسی کند.
  کلیدواژگان: ارتباطات، رسانه های نوین، انقلاب، بیداری اسلامی، اینترنت، شبکه های اجتماعی، موبایل
 • دکتر آرمین امینی، مرتضی اکبری صفحه 113
  تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه متاثر از هنجارهای جهان شمول انقلاب اسلامی ایران، ابعاد و مولفه های قابل توجهی دارد. یکی از بحث های مهم در خصوص شکل گیری و گسترش تحولات منطقه خاورمیانه عربی نقش رسانه های جدید، اینترنت و شبکه های مجازی و اجتماعی در این تحولات است. تاثیر رسانه های ارتباطی به ویژه شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و گسترش سریع تحولات انقلابی در کشورهای منطقه انکارناپذیر است. رسانه، اینترنت و شبکه های اجتماعی، آگاهی را در بین اقشار مختلف کشورهای درگیر منطقه خاورمیانه عربی به ویژه قشر جوان بالا برده، فرآیند تحولات منطقه را تسهیل و تسریع ساخته است. جهت دهی به افکار عمومی در شبکه های اجتماعی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله نخست، شبکه سازی در فضای مجازی و در مرحله دوم شبکه سازی و مشارکت در فضای واقعی. مقاله حاضر ویژگی ها و نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی را در جریان تحولات منطقه خاورمیانه عربی با تمرکز بر دو کشور مصر و تونس مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر تحولات سیاسی، اجتماعی کشور مصر و تونس گذاشته است؟ انگاره مورد نظر نگارنده عبارت است از اینکه شبکه های اجتماعی موجب تضعیف حاکمیت ملی دولت های اقتدارگرای (توتالیتر) و غیرمردمی عربی مصر و تونس و بسط فرآیندهای مردمی شده است، در مجموع می توان گفت که جهانی شدن و رسانه های مجازی تاثیرات مهمی در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا (کشورهای حوزه منا) بر جای گذاشته است.
  کلیدواژگان: خاورمیانه عربی، شبکه های اجتماعی، کشورهای حوزه منا، رسانه های جدید، شبکه مجازی
 • محمد آثارتمر صفحه 127
  با آغاز جنگ های صلیبی توجه به تحقیق درباره اسلام به عنوان یک دین ضرورت یافت. در ادامه، روند تحولات در غرب دین را از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی حذف کرد و باعث بروز خلاء در عصر حاضر شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حمایت روشنفکران از مبارزات مردم ایران، نشانه های بازگشت به دین در جهان غرب ظهور یافت و جانی تازه گرفت اما غرب این بازگشت را تهدیدی از جانب مسلمانان قلمداد کرد. عصر روشنگری و اندیشه های برآمده از آن همچون لیبرالیسم از بدو ظهور تا کنون لطمات جبران ناپذیری را بر ارزش های اخلاقی، معنوی و فضایل مورد تقدیس بشر وارد کرده، از این طریق جهان را دستخوش بحران هایی عظیم نمود. گسترش نفوذ اسلام و گرایش گسترده غرب به پیام های دینی و معنوی آن، کشورهای غربی را مضطرب کرد و آنان با استفاده از عملیات روانی به مخدوش کردن چهره اسلام نزد افکار عمومی پرداختند غرب پس از فرو پاشی کمونیسم تنها ایدئولوژی اسلام راه مشکل جدی برای خود می داند. و با مطرح کردن برخورد هویت های تمدنی رقیب از تقابل ارزش های مذهبی و سکولار به مثابه عرصه رقابت تاریخی اسلام و مسیحیت یاد کرد و آن را جنگ سرد اجتماعی نامید. هر چند تا سال 2000 م در بسیاری از روزنامه ها، کتاب ها و... از اسلام و حرکت های اسلامی سخن می گفتند ولی هنوز اسلام هدف حملات سازمان یافته آن نشده بود اما با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 اسلام به منبع اصلی تروریسم معرفی شد. غربی ها بر این باورند کسانی که حادثه 11 سپتامبر را به وجود آوردند ماه ها بلکه سال ها در آن زندگی کرده اند اما چیزی از تمدن غرب نیاموخته اند و در عصبیت خود باقی مانده اند بنا بر این خطاست اگر فکر کنیم که مسلمانان تغییرپذیرند و بیان می دارند که مسلمانان هنوز بر روی کلماتی مانند جهاد، قتال، شهادت و امثال آن پافشاری می کنند.
  کلیدواژگان: اسلام گرایی، غرب، لیبرالیسم، عملیات روانی، انقلاب اسلامی، مسیحیت
 • دکتر عباس خلجی، الهام حسین صفحه 141
  قدرت نرم یکی از مولفه های تاثیرگذار به شمار می آید و همه کشورها تمایل دارند که دیگران نگاهی مثبت به آنها داشته باشند، بنابراین می کوشند این تصویر مثبت را تقویت و از شکل گیری تصورات منفی جلوگیری کنند بنابراین اقدامات امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در برگیرنده طیفی از فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و روانی است که هدف از اجرای آنها، جلوگیری از گسترش حوزه های نفوذ و مهار ایران و همچنین تغییر رفتار و دگرگونی ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله به منظور درکی صحیح از مقوله قدرت نرم ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، قدرت نرم را تعریف کرده و ویژگی های کاربردی و راهبردهای کلان، اهداف سیاسی و تاکتیک های اجرایی قدرت نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امریکا با اعمال فشار مضاعف از طریق بازیگران دولتی و غیردولتی و با نفوذ در نهادهای بین المللی، همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت و نهادهای اقتصادی چون سازمان تجارت جهانی، به تصمیم ساز بین المللی در عرصه جهانی تبدیل شده است و قدرت نرم امریکا می تواند در راستای توسعه منافع و جایگزین نمودن هنجارهای جهانی مطلوب مورد نظر خود برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران استفاده شود.
  کلیدواژگان: قدرت، قدرت نرم، سیاست خارجی امریکا، قدرت منطقه ای ایران
 • دکتر علی محمد نائینی صفحه 165
  نویسنده: ساموئل هانتینگتونمترجم: محمدرضا گلشن پژوهناشر: تهران، انتشارات موسسه فرهنگی معاصرسال انتشار: 1384تعداد صفحات: 504صفحهموضوع کتاب، بررسی تغییرات در جوهر هویت ملی امریکا است. نویسنده و محقق امریکایی آن عمیقا نگران وحدت، یکپارچگی و قدرت کشورش است. به اعتقاد وی ظهور تاریخی هویت امریکایی و وضعیت فعلی آن، موارد و موضوع های مهم و جالبی برای تحقیق و بررسی بیشتر و عمیق است.
|
 • Dr. Hojatollah Moradi Page 7
  The impact of cyber PSYOP on future wars has found more clarity and its various dimensions and types have been observed in Lebanon, Afghanistan and Iraq. If these wars are considered as a criterion, future wars will have personal, deceptive and civil-military nature and will involve forces from all over the world. All these issues will be managed and tackled by cyber elements. This paper analyzes cyber PSYOP as a currently-evolving phenomenon and examines it in the context of the Zionist regime’s attacks against Hezbollah. It also describes the types and content of cyber PSYOP and evaluates its impact on improving the infiltrative operations on both sides of the battle.
  Keywords: cyber PSYOP, future wars, Lebanese Hezbollah, the Zionist regime
 • Hamid Hazeq Nikru Page 19
  The Islamic Revolution has challenged the interests of global powers due to its anti-hegemonic nature; hence, it has come under their massive military, security, cultural and psychological attacks. For instance, they have attempted to create artificial crises and civil turmoil in some cities during the last few years. Therefore, since creation of crisis and turmoil in light of ethnic, religious, political and factional differences is high in the enemy’s agenda, it is of great importance to see how to confront this plot. Under a crisis situation, it is of great importance for managers to know how to inform, psychologically influence, persuade, guide anddirect the stakeholders, in short how to influence the public opinion in order to generate positive or negative consequences, utilizing their management skills and the media. In fact, the essential question to be raised in this regard is: What role do the media, in visual, auditory or printed forms, play in creating security and managing urban crises? The present case study is focused on the role the media, particularly the press and the satellites, played in aggravating the July 8th, 1999 riots in Iran.
  Keywords: media, crisis, the July 8th, 1999 riots, the Islamic Revolution
 • Hassan Anvari Page 41
  Today, the media are considered to be among the main soft war tools. Advanced technologies impose themselves on human communities without considering the legal and ethical rules and regulations. Meanwhile, satellite networks make their way into societies crossing all borders and ignoring all kinds of restraints. This phenomenon has become a chief soft threat instrument particularly in political and cultural arenas. Satellite networks are of political, cultural, social, religious and economic types. The present papers deals with the importance of equipping and utilizing satellite networks as a modern global communications mechanism, on the one hand, and confronting these networks as means to help prevent the likely cultural, political and technical consequences and threats, on the other.
  Keywords: soft war, satellite channels, opportunities, threats
 • Dr. Foad Izadi, Mahsa Mahpishaniyan Page 69
  Public diplomacy is of great important in today’s world which has found a new structure based on globalized information. Meanwhile, the revolution which has taken place in the field of information and cyber technologies has made world nationsincluding the Americans employ modern cyber technologies along with conventional public diplomacy strategies in order to fulfill their foreign policies more successfully because in the 21st century, which is named cyber era, countries compete with each other in a network warfare arena and public diplomacy has found a novel nature, tools, techniques and methods. Furthermore, the U.S. follows the objectives of cultural imperialism under the cover of public diplomacy and employs cyber warfare techniques to overthrow governments. In fact, cyber warfare serves as a modern public diplomacy mechanism of the U.S. which is utilized to impair the legitimacy of political systems and the unity, integrity and confidence of nations. Following this strategy and disrupting the vital and cyber infrastructures of the target nations, they can decrease people’s satisfaction with the efficacy of the political systems and creating legitimacy crisis for them, they can pave the way for overthrowing them without resorting to military strategies. Therefore, we can say that, today, cyber warfare, as one of the modern public diplomacy strategies, is utilized to manipulate the minds and hearts of the target audiences in line with the U.S. foreign policies. In this context, the present paper seeks to answer the following main question: How has the information and cyber revolution served the U.S. public diplomacy and cultural imperialism to overthrow the rival governments? To answer this question, besides drawing on the theories dealing with the U.S. public diplomacy and its relationship with cultural imperialism, it has been hypothesized that using public diplomacy strategies in cyberspace and disrupting the vital infrastructures of nations, the U.S. targets vision, insight, understanding, trust and satisfaction of people and the legitimacy of the political system by making use of persuasion techniques.
  Keywords: cyber technology, public diplomacy, cultural imperialism, cyber warfare, information operations
 • Dr. Hojatollah Moradi, Mehdi Bayat Page 93
  Since the late 2010, some movements have arisen in North Africa and the Arab world. In some counties such as Tunisia, Egypt, Yemen and Libya, these movements have led to revolutions and in some others like Bahrain and Saudi Arabia they are still going on. This issue has drawn the attention of many experts and analysts inside and outside the region. Specialists have mentioned various causal factors for these domino-like developments including the role of modern media, nations’ movement towards the globalization process,; the existing social and class gaps in Arabic countries, dictatorship and authoritarianism ruling over the Arab world, the beginning of Arabs’ seeking democracy, the rise of the wave of Islamic awakening due to people’s dissatisfaction with the marginalization of religion, violation of their religious rights by the rulers and dysfunctional political systems. What these movements have in common is the role that modern electronic media, i.e. satellites and electronic virtual environments such as social networks, cell phone messages,. .. , have played in their inception. Though the media may not be considered the main cause of a revolution, they have been mentioned as one of the important factors affecting the occurrence of these revolutions. The role these media played in informing and organizing people was so influential that titles such as media revolution, laptop revolution, Facebook revolution and Twitter revolution,. .. are used to refer to some of these revolutions. Surveying some of these revolutions, this paper attempts to examine the role modern media played in their inception.
  Keywords: communications, modern media, revolution, Islamic awakening, the Internet, social networks, cell phone
 • Dr. Armin Amini, Morteza Akbari Page 113
  The Middle East Islamic awakening developments influenced by the universal norms of the Islamic Revolution of Iran have significant features and dimensions. One of the noteworthy issues related to the inception and expansion of the developments in the Arabic Middle East is the role of modern media, the Internet, and virtual and social networks. The role of the media, particularly social networks, in these rapid revolutionary developments in the region is undeniable. The media, the Internet, and virtual and social networks raised the information among different groups of people, particularly the youth, and facilitated and accelerated the developments in the region. Directing public opinion in social networks took place in two steps: creation of networks in cyberspace and creation of networks and partnership in real space. This paper evaluates the role of the media and social networks in the developments in the Arabic Middle East focusing on Egypt and Tunisia. In fact, the paper seeks to explore the impact of social networks on the political and social developments in Egypt and Tunisia. Our hypothesis is that social networks weakened the authority of the totalitarian and unpopular Arabic governments and expansion of public movements in Egypt and Tunisia. In general, it can be pointed out that globalization and virtual media left huge impacts on the developments in the countries in North Africa and the Arabic Middle East.
  Keywords: Arabic Middle East, social networks, the MENA (Middle East, North Africa) countries, modern media, virtual networks, soft power
 • Muhammad Athar Tamr Page 127
  Beginning with the Crusades, it was considered necessary to pay attention to Islam in the West. As time passed and as a result of the changes, religion was not considered as a part of the political and social life in the Western society. As an outcome of this process, a gap was created in the society. Following the Islamic Revolution of Iran, signs of reviving religion were observed but the West considered this revival a threat from the Muslim world. The age of enlightenment, since its inception, and the ideologies arising from it such as liberalism have imposed irreparable harms on moral and spiritual values and human virtues and created major crises in the world. On the other hand, the influence of Islam and people’s inclination toward religious and spiritual messages have made Western governments anxious. Following the disintegration of communism, the West considered Islam its major challenge and raising the subject of the clash of rival civilizations, it regarded the confrontation between religious and secular values as the historical rivalry between Islam and Christianity. After the Sept. 11, 2001 incident, Islam was introduced as the main source of terrorism. Western people believe that those who caused the Sept. 11, 2001 incident had lived in the West for months and even years but had not learned anything from the Western civilization and had merely retrained their anger. Therefore, they say, it is wrong to believe that Muslims are changeable since they still insist on such terms as jihad, murder and martyrdom.
  Keywords: Islamism, the West, liberalism, psychological operations, the Islamic Revolution, Christianity
 • Dr. Abbas Khalaji, Elham Hussein Page 141
  The change in the political and security discourse after the Cold War has changed the concept of power too. Today, hard confrontation approaches have been replaced with soft approaches in the international political system. Soft power is currently considered an influential element and all countries would like others to have a positive attitude toward them; hence, they attempt to reinforce this positive image and avert formation of any negative attitude. Therefore, the measures taken by the U.S. against the Islamic Republic of Iran include a range of political, economic, security, social and psychological pressures which are aimed at blocking the expansion of Iran’s influence, containing Iran, changing Iran’s behavior and transforming the political system of the Islamic Republic of Iran. To provide a sound understanding of the U.S. soft power against the Islamic Republic of Iran, this paper defines soft power and examines the practical features, strategies, political objectives and exploitation tactics of the U.S. soft power against the Islamic Republic of Iran. Our findings indicate that the U.S. has become an international decision maker in the international arena through exerting increased pressure by state and non-state actors and by infiltrating into international institutions such as the International Atomic Energy Agency, the Security Council and economic institutions such as the World Trade Organization. The findings also suggest that the U.S. soft power may be utilized to expand its interests and establish the U.S.- desired global norms and create international coalition against Iran.
  Keywords: power, soft power, the U.S. foreign policy, Iran's regional power