فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 14 (اردیبهشت ماه 1380)
 • پیاپی 14 (اردیبهشت ماه 1380)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 4,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/02/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات تخصصی
 • مروری بر روش های ایمونوهیستوشیمی
  دکتر کتایون فیاض مقدم صفحه 9
 • کاپیلاری الکتروفورز؛ روشی نوین با کاربرد وسیع در... / قسمت دوم
  گروه علمی زیست شیمی صفحه 17
 • روش های تشخیص آزمایشگاهی با استفاده از DNA
  دکتر مسعود فلاح پور، دکتر محمدرضا بختیاری صفحه 21
 • اندازه گیری HbA1C در...
  دکتر عظیم اکبرزاده، دکتر شهناز غلام الذاکرین، دکتر منوچهر نخجوانی، صادق چینی کار صفحه 27
 • مقدمه ای بر سنجش CRP و اهمیت بالینی آن
  عبدالرضا اسماعیل زاده صفحه 34
 • مقدمه ای بر آپوپتوزیس
  دکتر سید علی ضیایی صفحه 38
 • نکته های آزمایشگاهی
 • کنترل کیفی اندازه گیری هموگولولین A2...
  مصطفی فریزان، دکتر کتایون خداوردیان صفحه 43
 • گزارش و بررسی
 • بررسی امکان تشخیص کیست هیداتیک...
  دکتر حسین یوسفی، دکتر رضا رفیعی، دکتر ابراهیم نوریان صفحه 45
 • فن آوریهای نوین در تولید واکسن ها
  دکتر منیژه احمدی بیدهندی صفحه 48
 • گزارش دو مورد آسپرژیلوس سینوس های بینی در شیراز
  پریسا بدیعی صفحه 55
 • مقالات عمومی
 • اثرات مصرف چای در پیشگیری از سرطان های...
  دکتر لیلی ناظمی صفحه 57
 • مصاحبه
 • مصاحبه با استاد دکتر غلامرضا نظری
  صفحه 61
 • اخبار آزمایشگاهی
 • زیرنظر دکتر محمد جواد غروری
  صفحه 66
 • زیرنظر دکتر محمد جواد غروری
  صفحه 66
 • تازه های آزمایشگاهی
  شهره شرق صفحه 74
 • شناسنامه انگلیسی
  صفحه 76